Hardware Asset Management-certifiering (CHAMP)

Course S202

  • Language: English
  • Level:

En av två grundläggande kurser från IAITAM (den andra är CSAM) där fokus ligger på hårdvaruhantering inom ramen för IT Asset Management best practice.

Kursen är utformad för att hantera de många problem som verksamheten ställs inför i hanteringen av hårdvarutillgångar och följer livscykeln från anskaffning till avyttring.

Tyngdpunkten ligger på att identifiera policys, processer och arbetssätt som förbättrar hanteringen av hårdvarutillgångar på ett spårbart, säkert och kostnadseffektivt sätt.

Den två dagar långa CHAMP-kursen är utformad för personer som arbetar och precis har börjat arbeta inom området hårdvaruhantering. Kursen är relevant för Asset Managers och andra IT-proffs som är involverade i arbetet med IT Asset Management, operativ hantering, ekonomi, licensiering av programvara, kontrakthantering och strategisk planering. Även om det inte finns några direkta krav är det bra om deltagaren har viss kunskap om kontrakt och livscykelhantering av hårdvara. Kursen följs av ett 1/2 dagars certifieringstest för dem som vill certifiera sig.

Hardware Asset Management-certifiering (CHAMP) Delivery Methods

  • Marknadens enda erkända ITAM certifiering genom APMG.
  • IAITAM Best Practice.

Hardware Asset Management-certifiering (CHAMP) Course Benefits

Spara pengar och optimera effekten i verksamhetens hantering av hårdvara.Skapa kontroll med hjälp av regelverk, processer och arbetsmetoder.Minska risken för säkerhetsrelaterade incidenter.Förstå hur hårdvara, mjukvara och tjänster hänger ihop.Identifiera alla steg i livscykeln.Implementera best practice med anknytning till andra verksamhetsprocesser som tex. Inköp, säkerhet, ITSM mm.Avgöra verksamhetsmognad för att starta, förbättra och utveckla en optimerad hårdvaruhantering.

Need Help Finding The Right Training Solution?

Our training advisors are here for you.

Course FAQs

Två veckor.