IT4IT Blended Training

Course S308

 • Language: English
 • Level:

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha nödvändig teoretisk kunskap för att klara en certifiering: IT4IT Foundation - Nivå 1. Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktiv livesänt webinarium tillsammans med kursledaren. Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår. Den totala studietiden beräknas till ca 20 timmar.

 • Denna IT4IT™ Foundation-kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training-koncept där tre lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd kring två antal utbildningsblock och pågår under tre veckor. Innehållet består av de ämnesområden som ligger till grund för tillhörande certifiering.
  • Tre schemalagda webinarier
  • Självstudier i digital plattform
  • Certifieringsförberedande
 • IT4IT Blended Training Delivery Methods

  • Placeholder

  IT4IT Blended Training Course Benefits

  Förstå grundläggande koncept för IT4IT värdeströmmar och IT4IT referensarkitekturenDefiniera centrala begrepp och termer för IT4IT referensarkitekturenFörstå IT4IT certifieringsprogrammetFörklara de fyra grundläggande IT4IT värdeströmmarnaDefiniera de funktionella komponenterna för de fyra IT4IT värdeströmmarnaFörberedelse för IT4IT certifieringen

  Course Outline

  Programmet genomförs under en treveckorsperiod. Effektiv tid som kursdeltagaren behöver avsättas för utbildningen är individuellt; självstudiernas hastighet avgör du själv och de schemalagda webbinarierna omfattar tre timmar. Webbinarierna leds av en erfaren svensktalande lärare och konsult som är väl förtrogen med IT4IT i både teori och praktik, men facktermer och kursmaterial är framför allt på engelska.

  Nedan, inom parentes angivna, tidsuppskattningar är ungefärliga:

  Webinarium 1 (60 minuter)

  • Programintroduktion och upplägg
  • Presentation av värdet med en certifiering
  • Övergripande genomgång av självstudieavsnitten
  • Interaktiv frågestund (20 minuter)

  Självstudieavsnitt 1

  • Kursintroduktion

  Självstudieavsnitt 2: Introduction to IT4IT and The Open Group

  • IT4IT Introduction
  • IT4IT Context
  • IT4IT IT Value Chain
  • Självstudieavsnitt 3: IT4IT Core
  • IT4IT Core Overview
  • Levels of Abstraction
  • Självstudieavsnitt 4: Strategy to Portfolio (S2P) Value Stream
  • S2P Value and Stream: Scope and Objectives
  • S2P Value and Stream: Phases and Activities
  • S2P Value and Stream: Functional Component Review

  Webinarium 2 (60 minuter)

  • Frågeställningar kring de delar som vi gått igenom
  • Övergripande presentation av kursens nästkommande moment
  • Interaktiv frågestund (20 minuter)

  Självstudieavsnitt 5: Requirement to Deploy (R2D) Value

  • R2D Value Stream: Scope and Objectives
  • R2D Value Stream: Phases and Activities
  • R2D Value Stream: Functional Component Review

  Självstudieavsnitt 6: Request to Fulfill (R2F) Value Stream

  • R2F Value and Stream: Scope and Objectives
  • R2F Value and Stream: Phases and Activities
  • R2F Value and Stream: Functional Component Review

  Självstudieavsnitt 7: Detect to Correct (D2C) Value Stream

  • D2C Value and Stream: Scope and Objectives
  • D2C Value and Stream: Phases and Activities
  • D2C Value and Stream: Functional Component Review

  Självstudieavsnitt 8: Supporting Activities

  • IT Value Chain: Supporting Activities

  Webinarium 3 (60 minuter)

  • Frågeställningar kring de delar som vi gått igenom
  • Sammanfattning inför en eventuell certifiering
  • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Need Help Finding The Right Training Solution?

Our training advisors are here for you.