Kanban i praktiken

Course S211

 • Duration:
 • Language: English
 • Level:
Get This Course 9.950 kr
 • Bring this or any training to your organization
 • Full - scale program development
 • Delivered when, where, and how you want it
 • Blended learning models
 • Tailored content
 • Expert team coaching
#S211

På den här kursen lär du dig att använda Kanban för att visualisera processen kring genomförandet av aktivitet i både projekt och linje. Kanban sätter människan i centrum, är kundcentrerat, uppdagar problem tidigt, rättar grundorsaken och driver ständig förbättring. Detta ger dig effektivt teamarbete med kollektivt och personligt ansvarstagande, ökad tydlighet för alla intressenter samt förbättrad kunskapsöverföring.

Kanban i praktiken Delivery Methods

 • Placeholder

Kanban i praktiken Course Benefits

 • Förstå de grundläggande principerna och syftena med Kanban
 • Använda Kanban effektivt metodik, verktygslåda & organisation
 • Skapa en Kanban-tavla anpassad för aktuellt användningsområde
 • Anpassa Kanban-tavlan för att hantera olika situationer
 • Nyttja Kanban för att skapa en tydlig och stimulerande arbetssituation för arbetsgrupper och dess individer

Course Outline

 • När och hur startade Kanban?
 • Vilket problem försökte man lösa?
 • Har vi samma bekymmer idag?
 • Vilka principer bygger Kanban-tavlan på?
 • Vilka tekniker använder vi?
 • Deltagarna får skapa Kanban-tavlor utifrån olika behov, typ av verksamhet och vad de vill synliggöra
 • Vid nyttjandet av Kanban-tavlan i verksamheten uppstår det olika situationer som man måste kunna hantera. Olika scenarier behandlas i gruppövningar, i syfte att skapa kunskap och handlingsberedskap, samt att belysa flexibiliteten i tavlans utformning
 • Kanban-tavlan kan se olika ut beroende på om den omfattar utveckling, förvaltning eller någon annan form av planering av verksamhet. Det finns också möjlighet att på samma tavla kombinera de olika verksamheterna.
 • En variant på Kanban kallas för Iceberg Kanban. Här utgår man från affärsmål, och bryter sen ner dessa i leverabler och aktiviteter.
 • Kanban-tavlan används inom t ex Scrum. Vi belyser likheter och skillnader mellan metoderna.
 • Andra verksamheter/processer som kan ge nya utformningar av Kanban-tavlan. Man kan också kombinera flera verksamheter på samman tavla

Need Help Finding The Right Training Solution?

Our training advisors are here for you.