Certified Software Architect Microsoft Platform

Course S324

 • Duration:
 • Language: English
 • Level:
Get This Course 10.900 kr
#S324

Den här kursen ger dig den kunskap och den förmåga du behöver för att kunna utforma verksamhetsdriven, tjänsteorienterad och över tid hållbar arkitektur för IT-lösningar. Upplägget är konkret och praktiskt. Du tillägnar dig metoder och teknik för att anpassa din lösningsarkitektur till en motsvarande verksamhetsarkitektur. Du lär dig också att utforma tjänster med hög intern sammanhållning och lös koppling till sin omvärld, vilket gör det lättare att anpassa dem till framtida förändringar i verksamheten

 • Kursen är tillgänglig 24/7.
 • Kursmaterialet är alltid tillgängligt för dig. Du kan studera när det passar dig bäst och där det passar dig bäst.
 • De drygt 50 lektionerna är organiserade i 17 logiska veckor med oftast 3 lektioner per vecka. Varje lektion är utformad så att du kan klara av den under en lunchrast. Effektiv studietid är 50 – 60 timmar, repetitioner och veckliga certifieringstester oräknade.
 • Använd valfritt Internetkapabel enhet (till exempel bordsdator, mobiltelefon eller surfpatta).

 • Åtminstone något års erfarenhet av systemutveckling

Efter genomgången kurs och med samtliga certifieringstester godkända blir du certifierad som Certified Software Architect Microsoft Platform

Certified Software Architect Microsoft Platform Delivery Methods

 • Placeholder

Certified Software Architect Microsoft Platform Course Benefits

 • Omvandla ofta ofullständiga, oklara och motsägelsefulla krav till Knivskarpa verksamhetskrav
 • Utforma tjänster (SOA såväl som mikrotjänster) med tät anpassning till verksamhetens struktur och krav
 • Utforma tjänster för fortlöpande stöd till en organiskt föränderlig verksamhet
 • Utveckla en infrastruktur av tjänster för delbar information, där varje tjänst är ansvarig för MasterData från ett specifikt informationsområde
 • Använda en agil metod som inkluderar inte bara implementering utan också kravförädling och arkitektonisk design
 • Använda en uppsättning beprövade verksamhetsdrivna arkitektoniska designmönster för säkra och pålitliga resultat
 • I varje situation göra det bästa valet mellan REST och RPC för dina APIer
 • Att bemästra mikrotjänster organiserade omkring verksamhetsförmågor

Course Outline

 • Program Introduction
 • How Well Are We Doing
 • Extending the Use of Agile Approaches
 • Rules of Requirements
 • Use-Cases and User Stories
 • Use-Case 2.0
 • Business-Driven Use-Case Identification
 • Setting Priorities
 • Functional & Non-Functional Requirements
 • The Role of UI Mockups
 • The Agile Dimension
 • Architectural Overview
 • Service Basics
 • Architecting for Organic Growth
 • From Features Required to Service and Operation Contracts
 • From Data Use-Cases to Data Contracts
 • Generating WCF Contracts from UML
 • Data Contracts and Conceptual Information Models
 • From Data Contracts to Information Model
 • Partitioning the Information Model
 • What to Deliver for Implementation
 • Introduction and Background
 • Application vs. Subject Database vs. Information Services
 • SQL or NoSQL
 • Infrastructure of Shareable Information
 • SOA and Information Services
 • Microsoft Azure and Information Services
 • Incorporating Legacy Systems
 • The ISO/IEEC FDIS 42010:2011 Standard
 • Architectural Frameworks
 • The 2xSundblad Framework - Enterprise Views
 • The 2xSundblad Framework – Business Views
 • The 2xSundblad Framework – Software Views
 • The 2xSundblad Framework – Technical Design and Implementation Views
 • Architectural Service-Oriented Patterns: Background
 • Infrastructure of Shareable Information
 • User Application and Information Services Pattern
 • User Application and Business Activity Services Pattern
 • Business Process Based Patterns
 • The CQRS Pattern
 • Microsoft Azure Service Bus
 • 2xSundblad Patterns and the Service Bus
 • Business Process and Embedded Information Pattern
 • Three Not So Major Patterns
 • HTTP vs. SOAP vs. REST vs. RPC
 • The SOAP and HTTP Protocols
 • The RPC and REST Architectural Styles
 • Using WCF to Design HTTP Services
 • Using Web API to Design REST-Based Services Part 1
 • Using Web API to Design REST-Based Services Part 2
 • Using Web API to Design RPC-Based Services
 • Introduction
 • Microservice Characteristics
 • Business Capability Primer
 • Locating the Problem Capability
 • User Stories in a Business Capability Context
 • Defining Business-Aligned Microservices
 • Lazer-Sharp User Story Requirements
 • Generating Microservice APIs
 • The Final Steps

Course Outline

 • Program Introduction
 • How Well Are We Doing
 • Extending the Use of Agile Approaches
 • Rules of Requirements
 • Use-Cases and User Stories
 • Use-Case 2.0
 • Business-Driven Use-Case Identification
 • Setting Priorities
 • Functional & Non-Functional Requirements
 • The Role of UI Mockups
 • The Agile Dimension
 • Architectural Overview
 • Service Basics
 • Architecting for Organic Growth
 • From Features Required to Service and Operation Contracts
 • From Data Use-Cases to Data Contracts
 • Generating WCF Contracts from UML
 • Data Contracts and Conceptual Information Models
 • From Data Contracts to Information Model
 • Partitioning the Information Model
 • What to Deliver for Implementation
 • Introduction and Background
 • Application vs. Subject Database vs. Information Services
 • SQL or NoSQL
 • Infrastructure of Shareable Information
 • SOA and Information Services
 • Microsoft Azure and Information Services
 • Incorporating Legacy Systems
 • The ISO/IEEC FDIS 42010:2011 Standard
 • Architectural Frameworks
 • The 2xSundblad Framework - Enterprise Views
 • The 2xSundblad Framework – Business Views
 • The 2xSundblad Framework – Software Views
 • The 2xSundblad Framework – Technical Design and Implementation Views
 • Architectural Service-Oriented Patterns: Background
 • Infrastructure of Shareable Information
 • User Application and Information Services Pattern
 • User Application and Business Activity Services Pattern
 • Business Process Based Patterns
 • The CQRS Pattern
 • Microsoft Azure Service Bus
 • 2xSundblad Patterns and the Service Bus
 • Business Process and Embedded Information Pattern
 • Three Not So Major Patterns
 • HTTP vs. SOAP vs. REST vs. RPC
 • The SOAP and HTTP Protocols
 • The RPC and REST Architectural Styles
 • Using WCF to Design HTTP Services
 • Using Web API to Design REST-Based Services Part 1
 • Using Web API to Design REST-Based Services Part 2
 • Using Web API to Design RPC-Based Services
 • Introduction
 • Microservice Characteristics
 • Business Capability Primer
 • Locating the Problem Capability
 • User Stories in a Business Capability Context
 • Defining Business-Aligned Microservices
 • Lazer-Sharp User Story Requirements
 • Generating Microservice APIs
 • The Final Steps

Need Help Finding The Right Training Solution?

Our training advisors are here for you.