Business Analyst Soft Skills Training

Course 3504

 • Duration: 3 days
 • Labs: Yes
 • Language: English
 • Level: Foundation
Get This Course 26.500 kr
 • 3-day instructor-led training course
 • One-on-one after-course instructor coaching
 • Tuition fee can be paid later by invoice -OR- at the time of checkout by credit card
#3504
 • okt 18 - 20 10:00 - 17:30 CEST
  Virtual
 • nov 21 - 23 15:00 - 22:30 CET
  Herndon, VA or Virtual
 • jan 24 - 26 10:00 - 17:30 CET
  London or Virtual
 • mar 15 - 17 14:00 - 21:30 CET
  Washington, DC or Virtual
 • apr 25 - 27 10:00 - 17:30 CEST
  London or Virtual
 • maj 24 - 26 15:00 - 22:30 CEST
  Herndon, VA or Virtual
 • sep 13 - 15 15:00 - 22:30 CEST
  Washington, DC or Virtual

Att kommunicera och samarbeta effektivt med ditt team och övriga intressenter är avgörande för att lyckas som business analyst. Under den här utbildningen i affärsanalys får du lära dig hur specifika färdigheter, beteenden och attityder påverkar analysverksamheten och förbättrar dina möjligheter att bli en nyckelspelare i verksamhetens projekt.

 • Erfarenhet i nivå med det som lärs ut på kurs:
  • Kurs 211, Introduktion till affärsanalys: vägen till lyckade projekt, eller
  • Kurs 3507, BCS Foundation Certificate in Business Analysis

Business Analyst Soft Skills Training Delivery Methods

 • After-course instructor coaching benefit
 • Learning Tree end-of-course exam included

Business Analyst Soft Skills Training Course Benefits

 • Använda mjuka värden för att vara bli en effektivare business analyst
 • Elicitera tydliga krav med enkla metoder
 • Sälja in och presentera initiativ för att få stöd från viktiga intressenter
 • Använd visualisering för att främja kritiskt tänkande

Business Analyst Soft Skills Course Outline

Varför det är viktigt med mjuka färdigheter i affärsanalys

 • Identifiera mjuka värden (soft skills) vid utveckling av lösningar
 • Mjuka värden – förstå vilka utmaningar som finns

Introducera BA Interaction Model

 • Skapa kontext för affärsanalysen
 • Produkt–/lösningsutvecklingens livscykel

Mjuka värden och elicitering

 • Samarbete
 • Facilitering
 • Aktivt lyssnande
 • Kommunikation
 • Konflikthantering
 • Förhandling

Strategiska tekniker för samarbete

 • Samarbeta med intressenter högt upp i organisationen
 • Kommunicera affärbehov/verksamhetsbehov

Presentera för organisationen

 • Vinna stöd: formell presentationsteknik
 • Sälja in: värdet av en elevator pitch

  Identifiera och fånga krav

  • Hantera utmaningar vid elicitering från viktiga intressenter
  • Skapa en miljö som är inriktad på samarbete genom att ställa frågor

  Dynamiska strategier för att ställa frågor

  • Genomgång av olika frågetyper
  • Generera dynamiska frågor med en innovativ modell

  Arbeta med icke–verbal kommunikation

  • Utveckla strategier för aktivt lyssnande
  • Visualisera och använd prototyper för att öka förståelsen

  Elicitering genom krav-workshops

  • Skapa värde genom iterativ elicitering
  • Diskutera dilemmat design/definition
  • Fokus på prototyper genom SCAMPER

   Färdigheter för att bli en bra facilitator

   • Definiera egenskaper hos en effektiv facilitator
   • Förbättra sociala färdigheter och observationsförmåga

   Skapa en tydlig ordning och ett bra klimat

   • Presentera mötesgenda
   • Sätta formella regler för mötet
   • Öppnande och dokumentation av mötet
   • Frågetekniker för att styra de medverkande
   • För- och nackdelar med lyssningstekniker
   • Avsluta mötet

   Nå konsensus

   • Tekniker för att nå konsensus bland deltagare
   • När konsensus kan misslyckas
   • Hantera meningsskiljaktigheter och tekniker för begränsning

   Hantera olika beteende

   • Hantera besvärliga personer och dysfunktionella grupper
   • Strategier för konfliktlösning
   • Skapa en åtgärdsplan

   Principer vid förhandling

   • Praxis för effektiv förhandling
   • Tekniker för att dela information
   • Rangordna och prioritera
   • Acceptanskriterier

   Upptäcka och kommunicera frågor och problem

   • Skapa en process för hantering av problem
   • Fånga in och granska intressenters problem
   • Sätt förutsättningarna för projektteamet
   • Möjliggör att intressenterna kan ta beslut

   Visualiseringstekniker

   • Användarberättelser för att tydliggöra krav
   • Berätta med grafer och diagram
   • Brainstorming med mind maps
   • Identifiera problem i processer med hjälp av modeller

   Använd mjuka värden för påverkan och ledarskap

   • Identifiera de viktigaste åtgärderna som kan implementeras direkt
   • Ta fram din personliga handlingsplan

   Need Help Finding The Right Training Solution?

   Our training advisors are here for you.

   Course FAQs

   Business analyst skills are important to do a successful job with your stakeholders or team members. Business analyst skills include but not limited to critical thinking, effective communicator, and a fluent problem solver.

   Yes! We know your busy work schedule may prevent you from getting to one of our classrooms which is why we offer convenient online training to meet your needs wherever you want, including online training.