Software Asset Management-certifiering (CSAM)

Course S201

 • Duration: 2 days
 • Language: English
 • Level: Intermediate
Get This Course 19.500 kr
 • 2-dagars instruktörsledd kurs
#S201
 • dec 6 - 7 9:00 - 16:30 CET
  Stockholm or Virtual
 • mar 27 - 28 9:00 - 16:30 CEST
  Stockholm or Virtual
 • jun 19 - 20 9:00 - 16:30 CEST
  Stockholm or Virtual

En ITAM SAM-certifiering visar att du förstår hur Software Asset Management och IT Asset Management fungerar i praktiken och hur en organisation bäst tillgodogör sig och implementerar Best Practice. I kursen ingår omfattande presentationer av ämnesområden från provet, ett förberedande prov samt en översiktskarta med nyckelprocesserna och hur de interagerar och samverkar tillsammans och med ITSM.

Den här kursen hålls och administreras av vår partner ITAM Academy. Företagskort och Klöver kan tyvärr inte användas.

Software Asset Management-certifiering (CSAM) Delivery Methods

 • 2-dagars instruktörsledd kurs

Software Asset Management-certifiering (CSAM) Course Benefits

 • Förbereda dig inför och skriva provet CSAM Certifiering
 • Tolka licensregler, leverantörsinformation, lagar, förordningar
 • Identifiera besparingspotential och exponera risker
 • Hantera programvaror och licenser under en livscykel
 • Arbeta proaktivt istället för reaktivt

Outline

Koncept inom Software Asset Management

 • Regler runt Software Compliance
 • Best Practice
 • Skillnaden mellan proaktiv och reaktiv Software Asset Management
 • Effektiv livscykelhantering av IT mjukvara och kopplingen till IT hårdvara
 • Inköpsmodeller och förhandlingsmetodik
 • Datasäkerhet
 • Projektplanering med fokus på Changeprocessen
 • System och verktyg

Vad krävs av en SAM idag?

 • Rollbeskrivning
 • Etikkod
 • Arbetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kunskapsöverföring

Genomgång av tillgångslivscykeln och hur allt hänger ihop

 • Behov/planering
 • Anskaffning
 • Beställning
 • Lagerhållning
 • Distribution
 • Övervakning
 • Support
 • IMAC
 • Avveckling

Hantera organisationens licensbestånd

 • Hitta besparingspotential
 • Identifiera risk
 • Volymavtal
 • Besparingsmetoder
 • Leverantörshantering
 • Skapa och använd score cards
 • Mät och presentera ROI

Verktyg och metoder

 • Automatisering
 • Systemimplementering
 • Discovery Tools
 • Repository Tools

Intern och extern legal hantering

 • EULA
 • Kontraktshantering
 • EA-värdering
 • Lagar och regelverk

Hur hänger det ihop

 • Hårdvaruprocesser
 • Organisatoriska kopplingar
 • Livscykeln
 • Säkerhet

Arbeta långsiktigt

 • Olika typer av audits
 • Vad händer vid en audit
 • Hur förbereder vi organisationen på en audit
 • Konsekvenser
 • Hur blir vi proaktiva?

Standardisering enligt bästa praxis

 • Olika typer av audits
 • Vad händer vid en audit

De tolv huvudprocesserna

 • Acquisition Management
 • Asset Identification
 • Communication & Education
 • Compliance Management
 • Disposal Management
 • Documentation Management
 • Financial Management
 • Legislation Management
 • Policy Management
 • Program Management
 • Project Management
 • Vendor Management

Need Help Finding The Right Training Solution?

Our training advisors are here for you.

Course FAQs

Kursen innehåller omfattande presentationer av ämnesområden från testet, ett förberedande test och en översiktskarta över nyckelprocesserna och hur de interagerar och samarbetar tillsammans och med ITSM.