Effective IT Training Solutions +
Expert Guidance =
Real-world Results Around the World.

Allt fler pratar om digitalisering, AI och maskinlärarande, hänger du och ditt team med på det?

Individuell
Företagsövergripande lösningar

Individanpassad utbildning

Öppna kurser
 • Stödtjänster för hela utbildningskedjan
 • Utbildningsrådgivining via chat
 • Attraktiva köp villkor
 • Personlig kontakt med ämnesexperter
 • Tillgång till alternativa blended learning utbildningar
Individual Benefits

Teamanpassade kurser

Anpassade
 • Anpassade utbildningsvägar
 • Integrerade läroplaner
 • Tids- och kostnadsanpassade alternativ
 • Kombinera lärarlett med individuella studier
 • Företagsövergripande utbildningsplaner
 • Coachning och mentor stöd för teamet
Team Benefits

Företagsövergripande utbildningstjänster

 • Utbildningsprogram, re-skilling, anpassade lärosätt
 • Stöd för alla delar i personalutvecklingsprogram
 • Stöd i utvecklande av företagskulturen
 • Global leveranskapacitet
 • Förändrings- och förbättringsarbete
 • Anpassning till speciella utbildningsbehov
Organisational Benefits

Organisationsutveckling

 • Agil transformation
 • Cyber security
 • Digital transformation
 • Interpersonella färdigheter för förbättrad anställningsförlovning
 • Moderna stödsystem
 • Projekt och programhantering
 • Förbättrade affärsprocesser
 • Mjukvaruutveckling
Organisationsutveckling

Praktisk utbildning för IT-specialister, projektledare och chefer

Förutom våra prisbelönta egenutvecklade kurser erbjuder vi ackrediterade inlärningstjänster och kurser för att säkerställa att vårt kunderbjudande möter högsta möjliga kvalitet.

Helping Professionals Rise Today, Lead Tomorrow.

Blended Learning

Flexible & Convenient

Blend of self-paced learning and the personal connection of live, instructor-led training — where, when and how you want.

Awarded & Accredited

Highest Standard of Learning

Award-winning proprietary content + partnerships with leading accrediting organisations and technology brands = fully accredited training

Real-World Practitioners

Real-World Results

600+ expert instructors/coaches serve our global customer footprint, and average 15+ years of diverse real world experience.

Unique Learning Paths

Build Skills & Advance Your Career

Go beyond certifications with unique learning paths designed to master IT and business skills that create real change and advance careers.

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français