COBOL-programmering del 1 – Grunderna

Course S212

 • Language: English
 • Level:

Det här är den första av två kurser som tillsammans har blivit en standard för att lära ut programmering i COBOL för alla som arbetar i z Systems-miljön. På denna kurs får man lära sig hur man kodar och underhåller enklare COBOL-program. Den innehåller både lärarledda sessioner och praktiska övningar där man får koda och testa sina program.

COBOL-programmering del 1 – Grunderna Delivery Methods

 • Placeholder

COBOL-programmering del 1 – Grunderna Course Benefits

Beskriva COBOL-programmens struktur och ändamålSkriva, kompilera och testa strukturerade COBOL-program som körs i ”batch”Koda både ”IDENTIFICATION” och ”ENVIRONMENT DIVISIONS”Koda databeskrivningar i ”DATA DIVISIONS”Läsa och skriva sekvensiella filer inifrån COBOL-programUtföra aritmetiska beräkningar i COBOL-program

Course Outline

 • Konceptet programmering
 • Låg- och hög-nivå programmering
 • Programutveckling
 • Kompilering
 • COBOLs bakgrund och historia
 • Programutformning och design
 • Att förbereda ett program
 • Beskrivning av syntaxen
 • COBOL-programmets delar, ”divisions”
 • COBOL-programmets struktur
 • ”Words” och exempel på ”Words”
 • Exempel på ”literals”
 • Figurativa konstanter
 • Egen-definierade ”words”
 • Standardformat på COBOL-program
 • IDENTIFICATION DIVISION sentences
 • Användning av kommentarer
 • CONFIGURATION SECTION
 • INPUT-OUTPUT SECTION
 • Koppling till JCL
 • Dataposters struktur och nivåer
 • Dataposter – exempel
 • FILE SECTION
 • Kodningsregler & rekommendationer
 • WORKING-STORAGE SECTION
 • Beskriva data
 • PICTURE
 • Alfanumeriskt & alfabetiskt data
 • Numeriskt data
 • Ange startvärden (”initial values”)
 • ”Input/output”-satser
 • OPEN/CLOSE
 • READ/WRITE
 • Att koda rubriker och rader för listor
 • MOVE-satsen
 • DISPLAY
 • Att avsluta ett program
 • RETURN-CODE
 • Paragrafer (”paragraphs”)
 • GO TO-satsen
 • Strukturerad programmering
 • ”In-line” PERFORM
 • Paragrafer & sektioner
 • USING-sektioner
 • PERFORM
 • Att använda ACCEPT för indata
 • ACCEPT datumformat
 • ”Intrinsic”-funktioner
 • CURRENT-DATE-funktionen
 • Andra datumfunktioner (YYYYMMDD och YYYYDDD)
 • ADD, SUBTRACT, CORRESPONDING, MULTIPLY, DIVIDE och COMPUTE
 • Fel som kan uppstå med storlekar på värdena
 • Aritmetiska funktioner
 • Exempel på aritmetiska funktioner
 • Villkorsstyrd process
 • IF-satsens format
 • ”Relational”, ”Class” och ”Sign”
 • Multipla villkor
 • IF-satser inom IF-satser (”nested statements”)
 • ”88 level identifiers” och nivåer
 • EVALUATE-satsen
 • COBOL-kompilatorn
 • Direktiv till kompilatorn – COPY
 • Kompileringslistan – COPY
 • Kompilatorns olika inställningar (”compiler options”)
 • Felmeddelanden
 • ”Abend”-koder
 • ”Abend”-information
 • CEEDUMP

Need Help Finding The Right Training Solution?

Our training advisors are here for you.