Certifierad ScrumMaster (CSM) Training

Course s334

  • Language: English
  • Level:

Certifierad ScrumMaster (CSM) är en standardiserad utbildning som tagits fram av Scrum Alliance. Denna utbildning är baserad på den amerikanska förlagan, men framtagen i grunden på svenska, och baserad på fallstudier och erfarenheter från många års införande av Scrum och Lean produktutveckling i svensk industri.

Teoretiska genomgångar illustrerade med många fall och exempel varvas med diskussion och övningar. Materialet täcker inte bara Scrum, utan visar även hur Scrum i många fall kombinerats med, och interagerar med Lean, andra agila ramverk, och även traditionella arbetssätt. Eftersom kursledaren har stor erfarenhet av agila arbetssätt utanför IT-branschen förekommer många exempel på detta, men det ingår förstås också ett kapitel fokuserat på mjukvaruutvecklande team.

Certifierad ScrumMaster (CSM) Training Delivery Methods

  • Kursen levereras av Learning Trees partner Levla
  • Som deltagare på utbildningen får du boken Profession: ScrumMaster (eller på svenska – Yrke: ScrumMaster)
  • Ett gott tips är att alltid att läsa igenom Scrum Guide (valfritt språk) innan kursstart
  • Efter fullgjord utbildning blir du registrerad hos, och har möjlighet att ta ett prov på webben hos Scrum Alliance
  • Kursavgiften inkluderar provet, samt en möjlighet till omtenta inom 90 dagar

Certifierad ScrumMaster (CSM) Training Course Benefits

Den coachande ledarenOrganisatörenFacilitatornVerksamhetsutvecklarenSpecifika aspekter rörande team med mjukvaruutveckling

CSM Träning översikt

Kursledaren har erfarenhet sedan 2001 av Scrum och agila arbetssätt, och är en av de som arbetat längst i Sverige med att utbilda och coacha ScrumMasters. Många utbildningar har fortfarande fallstudier och exempel från USA. Vår utbildning förankras stadigt i hur svensk industri och svenskt ledarskap fungerar idag, med många exempel på hur tolkningen av Scrum och ledarskapet kan variera i exempelvis svenska företag med kontor i andra länder.

Levla samarbetar med industri och akademi inom traditionell och Lean produktutveckling, för att kunna belysa Scrum även ur dessa perspektiv. Utbildningen genomförs i mindre grupper, upp till maximalt 15 deltagare. Vi har lyssnat på våra deltagare genom åren och funnit att många föredrar ett upplägg med mycket erfarenhetsutbyte mellan deltagare, och med kursledaren.

Need Help Finding The Right Training Solution?

Our training advisors are here for you.

Course FAQs

Examen genomförs online, inom 90 dagar efter kursens slut. Det är inte proctored och du måste besvara 37 av 50 frågor korrekt inom tidsfristen på 60 minuter. Om du inte klarar provet kan du ta provet en gång till utan kostnad. När du har slutfört tentamen kan du skriva ut ditt Certified ScrumMaster-certifikat.