Bli en av våra instruktörer

Börja hos en branschledare. Träffa fantastiska deltagare. Hjälp till att vässa karriärer.

Omvandla ditt tekniska expertkunnande, din erfarenhet från den ”verkliga världen” och din utmärkta kommunikationsförmåga till ett lönsamt deltidsarbete. Vi utökar vår instruktörsstyrka för att tillgodose den ökade efterfrågan på våra utbildningsprogram.

Learning Tree är en organisation som främjar likvärdiga möjligheter för alla. Om du behöver stöd under rekryteringsprocesen på grund av någon funktionsnedsättning, skicka ett mejl till Hans Mannhagen på hmann@learningtree.se eller ring +46 (0) 8-50666811 och beskriv vad du behöver hjälp med.

För närvarande söker vi fler instruktörer inom följande områden:

  • Agile & Scrum (certifieringar inom någon av följde områden är ett krav: Scaled Agile (SAFe), ICAgile, Scrum Alliance, SoftEd, Lean Kanban University)
  • Microsoft Certified Trainer, alla områden
  • Big Data
  • Cyber Security (certifieringar inom någon av följde områden är ett krav:  CCSP, CRISC, CGEIT, CND, CISA, CISM, CSA+, SSCP, CSX Practitioner)
  • Cloud Computing

Det är en fördel om du har Stockholm som utgångspunkt för din verksamhet.

Några av fördelarna med av vara en Learning Tree instruktör

1. Få bra ersättning för ett deltidsjobb
Som instruktör hos Learning Tree undervisar du 3 till 6 veckor om året. Större delen av din tid kan du ägna åt dina personliga professionella möjligheter och mål.

2. Nätverka med de främsta IT-proffsen från Sverige och övriga världen
Utöka din konsultverksamhet från klassrummet. Hitta nya kunder samtidigt som du demonstrerar dina expertkunskaper och din undervisningsförmåga som i sin tur visar upp dina talanger som konsult.

3. Åtnjut fullt stöd från vår support organisation när du undervisar.
Koncentrera dig på det du kan bäst i klassrummet ... undervisning! Learning Tree tar hand om allt kursmaterial och sköter alla detaljer som krävs för att du ska ha framgång i klassrummet.

4. Utöka dina kunskaper.
Learning Tree uppmuntrar din professionella utveckling. Du får möjlighet att granska alla kurser som intresserar dig, både inom och utanför ditt expertområde. Vi erbjuder också mentorsprogram utformade för att hålla din utbildnings- och presentationsförmåga på topp. Vi väljer ut de flesta av våra kursförfattare bland instruktörerna.

5. Få flexibilitet i din personliga planering
En koordinator som har ansvar för din(a) kurs(er) och som är medveten om dina individuella tider kommer att arbeta ihop med dig för att ta fram ett schema på kort och lång sikt.

6. Få omedelbar åtkomst till de senaste framstegen inom IT, ledarskap och projektledning
Learning Tree inleder undervisningen om nya teknologier ofta innan produkten kommer ut till försäljning på marknaden. Du har tillgång till all kursspecifik information, historik och uppdateringar. Du har också en öppen kommunikationslinje till kursförfattare, tekniska redaktörer och produktutvecklingschefer.

7. Hjälp våra kunders medarbetare att bli ännu värdefullare för sina arbetsgivare
Learning Trees instruktörer är inte bara lärare i klassrum. De blir många gånger ombedda att coacha och stötta individer och team och utforma andra tjänster som stöttar våra kunders verksamhet.

Hur du blir instruktör hos Learning Tree

Learning Tree kräver mycket god kommunikationsförmåga samt praktisk teknisk erfarenhet och praktiska färdigheter. En examen plus högre utbildning och även erfarenhet av utbildning är högst önskvärda. Du bör kunna undervisa minst 6 veckor om året.

Vår urvals- och utbildningsprocess

1. Intervju
First, we interview candidates to ensure they have strong communication skills so they can pass along their expertise effectively.

2. Intervju med kursförfattaren
Därefter går kursförfattaren igenom en detaljerad checklista för att försäkra sig om att de har både det tekniska kunnandet och den praktiska erfarenheten som krävs för att undervisa på kursen.

3. Train-the-Trainer Program
Den blivande instruktören genomgår sedan ett omfattande Train-the-trainer-program där den får lära sig de senaste teknikerna inom Active Learning. För att bli godkända måste den blivande instruktören hålla tre kurspresenattioner med godkända resultat.

4. Deltagande på kurs
Ett viktigt steg är att själv delta på ett kurstillfälle.

5. Co-Teach
Ibland ges den blivande instruktören möjlighet att undervisa på en utvald del av kursen, när denna deltar på.

6. Första kursen
Sedan får den blivande instruktören undervisa på egen hand. Kursdeltagarna lämnar detaljerade kursutvärderingar och dessa används för att utveckla och förbättra kurser och våra instruktörer i ett kontinuerligt förbättringsarbete.

7. Resultatet
Den genomsnitliga Learning Tree-instruktören får en poäng om 3,70 på en skala till 4,00 vilket visar vilken uppskattning våra kunder känner för våra duktiga instruktörer.

Mångfaldspolicy

Learning Tree International främjar en anda av tillbörligt uppförande och ömsesidig respekt för olikheter. Vi är stolta över att respektera våra anställdas, instruktörers och sökandes individuella särdrag och preferenser. Vare sig det är etniska, kulturella, religiösa, intellektuella, ideologiska eller andra olikheter tillåter vår kollektiva mångfald oss att vara mer kreativa och innovativa i vår utbildning, och stärker vår globala konkurrenskraft. Ju mer vi arbetar tillsammans och tar till oss varandras olikheter, desto mer kan vi erbjuda våra kunder.

Vi arbetar för att skapa en inkluderande arbetsmiljö där vi respekterar olikheter samt garanterar samma rättigheter och frihet till alla. Vår kvalitet inom mångfald är grundläggande för den identitet vi utvecklar som individer och är avgörande för att skapa den livaktiga miljö som är Learning Tree International.

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français