TSO/ISPF Workshop samt Introduktion till JCL och VSAM

Course S215

 • Labs: Yes
 • Language: English
 • Level:

Den här kurser introducerar begrepp och funktioner i TSO och IBM:s Interactive System Productivity Facility (ISPF). Kursen fokuserar speciellt på TSO/ISPF:s funktioner för att uppdatera text och data i filer och på att hantera ”dataset”. Kursen kombinerar lärarledda sessioner med en serie praktiska övningar som successivt ökar i komplexitet. Den ger också deltagaren en första övergripande introduktion till IBM:s ”Job Control Language” (JCL) som är tillräcklig för att kunna användas i den efterföljande del som handlar om COBOL-programmering. Kursen ger av samma skäl också en första översikt över VSAM.

TSO/ISPF Workshop samt Introduktion till JCL och VSAM Delivery Methods

 • Placeholder

TSO/ISPF Workshop samt Introduktion till JCL och VSAM Course Benefits

Använda TSO/ISPF för attläsa och skriva text i datafiler (”browse” och ”edit”)skicka in ”batch”-jobb till systemet och se på resultatetanvända ISPF funktioner (”utilities”) såsom ”Allocate” och ”Copy”

Course Outline

Introduktion till TSO och ISPF

 • Vad är TSO, hur används det vanligen?
 • Grundläggande TSO-kommandon
 • Att logga in och logga ut
 • ISPF och ISPF-panelerna
 • Inställningar i ISPF
 • Funktioner och log/list-inställningar
 • Felmeddelanden

Verktyg (”Utilities”) i ISPF

 • Utility selection menu
 • Library utility
 • Dataset utility
 • Move/Copy utility
 • Outlist utility

ISPF Dataset List Utility

 • Lista dataset
 • ”Wildcard”-tecken
 • Dataset-listan och medlemslistans radkommandon

Dataset och att titta på dem i ISPF

 • Namnstandard för dataset
 • Hur disk dataset är organiserade
 • ”Partitioned Datasets” (PDS, bibliotek) och ”PDS Extended” (PDSE)

Att ange datasetnamn

 • Textuppdatering (”edit”)
 • Panelen för ”edit”
 • Medlems- och dataset edit-panel
 • Att bläddra i ”edit”
 • Radkommandon i ”edit”
 • Att manipulera rader
 • Avsluta en ”edit”-session
 • Introduktion till z/OS JCL

  • Vad är ett Job och hur är det strukturerat
  • Job-strömmen
  • Typer av JCL-satser, formar och kodningsregler
  • JES2-satser
  • JES3-satser
  • Felpositioner i JCL

  JOB-satsen

  • Översikt JOB-satsen
  • Exempel på JOB-satser

  EXEC-satsen

  • Översikt EXEC-satsen
  • EXEC nyckelordsparametrar
  • Villkorsstyrd exekvering (COND, IF, ENDIF)
  • Exempel på EXEC-satser

  DD-satsen (”Data Definition”)

  • Översikt DD-satsen
  • DD-parametrar DSN, DISP, SPACE, DCB
  • Att arbeta med dataset
  • Typer av dataset

  Att använda VSAM-filer

  • Grunderna i VSAM
  • Typer av VSAM dataset
  • Att använda verktyget Access Method Services (AMS) för att skapa, ta bort, ladda och ”printa” VSAM-filer

  ”Printing” samt ”In-stream” data

  • Printfiler & ”In-stream” data
  • SYSOUT-parametern och OUTPUT-satsen

  Vanliga MVS abend-koder

  • Hur hanterar systemet när det går snett? ”Problem handling”
  • Onormalt programslut (”abend”)
  • Vanligt avslut i MVS

  Need Help Finding The Right Training Solution?

  Our training advisors are here for you.