COBOL-programmering del 2 – Avancerad nivå

Course S213

 • Language: English
 • Level:

Detta är den viktiga andra delen av introduktionen till hur man programmerar i COBOL, den första behandlade grunderna. Denna kurs utbildar programmerare med rätt förkunskaper i de mer avancerade funktionerna i CCOBOL så att man får en komplett kunskap hur man kodar nya och underhåller befintliga program. Deltagarna på kursen får koda, testa och felsöka realistiska program vilket genomgående bidrar till en förståelse för COBOL-logiken. Kursen genomförs både med lärarledda sessioner och praktiska övningar där man får koda och testa sina program.

COBOL-programmering del 2 – Avancerad nivå Delivery Methods

 • Placeholder

COBOL-programmering del 2 – Avancerad nivå Course Benefits

Koda och anropa COBOL subrutinerDefiniera och använda tabeller via antingen ”subscripts” eller ”index”Använda den interna sorteringsfunktionen som finns i COBOLDefiniera och använda VSAM-filer i COBOL-programmen.

Course Outline

Deltagarna får börja med att koda ett COBOL-program för att visa att de har erforderliga grundkunskaper i programmeringsspråket. Detta ger också instruktören en bild av om det finns några områden som måste belysas extra.
 • Hur tabeller (”arrays”) används i COBOL-program
 • PERFORM...VARYING och TABLES
 • Två- och tre-dimensionella tabeller
 • Indexerade tabeller: SET, PERFORM... VARYING med index, SEARCH
 • INITIALISING TABLES
 • OCCURS DEPENDING ON
 • Komplex ODO
 • Beskrivning av hur program kopplar (länkar) till varandra, hur data skickas mellan program och skillnaden mellan statisk och dynamisk koppling.
 • CALL-satsen
 • LINKAGE SECTION
 • ENTRY
 • GOBACK
 • EXIT PROGRAM
 • CANCEL
 • Exempel på subprogram
 • Dynamiska anrop (CALLs)
 • Hur VSAM-filer läses och skrivs i ett COBOL-program
 • RELATIVE och INDEXED FILE-CONTROL
 • VSAM ”status keys” och returkoder
 • READ
 • WRITE
 • START
 • REWRITE
 • DELETE
 • Hur man anropar SORT från ett COBOL-program
 • SORT FILE-beskrivning
 • Att avläsa om sorteringen gått bra
 • SORT-satsen
 • RELEASE
 • RETURN
 • SET
 • INSPECT
 • STRING
 • UNSTRING
 • SPECIAL-NAMES
 • CURRENCY SIGN och DECIMAL POINT
 • CLASS

Need Help Finding The Right Training Solution?

Our training advisors are here for you.