ITIL Foundation Blended Training

Course S306

 • Language: English
 • Level:

Kursen går igenom ITIL Foundation-materialet i enlighet med den av AXELOS fastställda kursplanen (ITIL Foundation Syllabus). Kursen levereras i ett blandat format där varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktivt lärarlett webinarium. Självstudiearbetet genomförs i Lexicons digitala utbildningsplattform med åtkomst till kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kuren ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår.

 • Denna ITIL Foundation-kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training-koncept där lärarledda webinarier online varvas med självstudier. Kursen är uppbyggd runt tre utbildningsblock och pågår under fyra veckor. Efter kursen ska deltagaren ha nödvändig teoretisk kunskap för att klara en ITIL Foundation-certifiering. Upplägg:
  • Fyra schemalagda webinarier
  • Självstudier i digital plattform
  • Certifieringsförberedande

ITIL Foundation Blended Training Delivery Methods

 • Placeholder

ITIL Foundation Blended Training Course Benefits

Efter kursen ska deltagaren ha nödvändig teoretisk kunskap för att klara en ITIL Foundation-certifiering

Course Outline

Understanding ITIL and Service Management

 • ITIL Overview (13 min)
  • Introduction to ITIL
  • Benefits of ITIL
  • The ITIL qualification
  • Summary
 • Basic of Service and Service Management (16 min)
  • The Features of a Service
  • How Services provide value
  • The feature of Service Management
  • Summary
 • Providing Service to Customers (10 min)
  • Exercise
  • Identifying Service Management features
  • Identifying ways to add value

Introducing the Service Lifecycle

 • The ITIL Service Lifecycle (23 minutes)
  • Stages of the ITIL Service Lifecycle
  • Objectives of the Lifecycle stages
  • Summary
 • Scope and Value of Lifecycle Stages (16 min)
  • The scope of Lifecycle stages
  • The value of Lifecycle stages
  • Summary
 • Lifecycle Functions and Processes (10 min)
  • Lifecycle Functions and Processes
 • Recognizing the Service Lifecycle Stages (10 min)
  • Exercise
  • Recognizing stages
  • The scope and value of stages
  • Functions and processes

Course Test (10 Question + some add-ons)

Using Service Strategies to Create Value (1 h)

 • Service Strategy Concepts (15 min)
  • Basic Service Strategy concepts
  • Strategy and customers
  • Services and the Service portfolio
  • Service providers and stakeholders
  • Summary
 • Create Value with Assets and Services (21 min)
  • Identifying factors that determine value
  • Using assets to create and add value
  • Summary
 • Automate Service Processes (11 min)
  • Advantages of service automation
  • Service automation guidelines
  • Summary
 • Applying Service Strategies (15 min)
  • Exercise Overview
  • Creating value through services
  • Applying service automation

Service Strategy Processes (40 min)

 • Service Portfolio Management (23 min)
  • Service Portfolio Management
  • The define and analyse phases
  • The approve and charter phases
  • Key CSFs, KPIs, and risks
  • Summary
 • Managing Service Strategies (15 min)
  • Exercise overview
  • Recognizing strategy considerations
  • Managing the Service Portfolio

Course Test (12 questions)

Manging Service Strategy Processes

 • Financial Management for IT Services (23 min)
  • Benefits and concepts
  • Key inputs and outputs
  • Business case
  • Risk management
  • Summary
 • Business Relationship Management (25 min)
  • The BRM process
  • BRM and customer satisfaction
  • BRM considerations
  • Summary
 • Managing Service Strategy
  • Exercise Overview
  • Manging demand
  • Managing finances
  • Managing business relationship

Course Test (9 Questions)

Introducing Service Design (1.5 h)

 • Aspects of Service Design (12 min)
  • Aspects of Service Design
  • Aligning with Business needs
  • Properly performing Service Design
  • Summary
 • Design Service Solutions and Service Portfolio (20min)
  • Service solution considerations
  • Functions of the Service Portfolio
  • Identifying status options
  • Summary
 • Design Technology and Management Architectures (16 min)
  • Features of architectural design
  • Enterprise architecture components
  • Enterprise architecture roles
  • Technology and management architects
  • Integrating Technology Management
  • Summary
 • Design Required Processes (5 min)
  • Features of Process design
 • Design Measurement Methods and Metrics (16 min)
  • Measurement methods and metrics
  • Types of metrics
  • Using metrics tree
  • Summary
 • Understanding Service Design Aspects (20 min)
  • Exercise Overview
  • Understanding Service Design
  • Design service solutions
  • Designing the Service Portfolio
  • Designing and enterprise architecture
  • Designing required processes
  • Designing measurement methods

Course Test (8 Questions + some add-ons)

Service Level Management (47 min)

 • Introduction to Service Level Management (12 min)
  • Service Design processes
  • Introduction to Service Level Management
  • Summary
 • Service Level Management Process Activities (20 min)
  • Service Level Management activities
  • The negotiating phase
  • The monitoring and reporting phases
  • The reviewing phase
  • Summary
 • Provide Service Level Management (15 min)
  • Exercise overview
  • Understanding SLM basics
  • Recognizing SLM process activities

Managing Key Service Design Processes (1 h 47 min)

 • Exercise overview
 • Identifying objectives
 • Identifying responsibilities
 • Recognizing Service Design processes
 • Service Transition Policies and Processes (1h 21 min)

  • The Scope of Service Transition (24 min)
   • Scope of Service Transition
   • Summary
  • Release and deployment Management in Service Transition (10 min)
   • Scope and purpose
   • The four phases
   • Summary
  • Knowledge Management in Service Transition (10 min)
   • Scope and purpose
   • Summary
  • Asset transition, Service Support (15 min)
   • Service Asset and Configuration Management
   • Transition planning and support
   • Summary
  • Understanding Service Transition Processes (20 min)
   • Exercise overview
   • Recognizing Service Transition policies
   • Managing release and deployment
   • Recognizing the DIKW structure
   • Identifying activities

  Change Management for IT Services (1 h)

  • Change Management (19 min)
   • Purpose and scope
   • Service change types
   • Change management interfaces
   • Summary
  • Normal and Emergency Changes in Change Management (17 min)
   • Normal change lifecycle
   • Emergency change lifecycle
   • Summary
  • Managing IT Service Changes (15 min)
   • Exercise overview
   • Recognizing types of changes
   • Recognizing change lifecycle actions
   • Summary

  Course test (12 Questions)

  Service Operation Scope and Functions (1h 13 min)

  • The Scope and Responsibilities of Service Operation (10 min)
   • Scope
   • Responsibilities
   • Summary
  • The Role of Communication in Service Operation (16 min)
   • Effective communication practises
   • Facilitating successful meetings
   • Common Service Operation meetings
   • Summary
  • Service Desk Roles and Objectives (19 min)
   • Service Operation functions
   • Benefits of a service desk
   • Structural factors
   • Service desk structures
   • Summary
  • Other Service Operation Functions (18 min)
   • Service Operation objectives
   • Technical Management
   • IT Operations Management
   • Application Management
   • Summary
  • Using Service Operation Functions (10 min)
   • Exercise overview
   • Recognizing service operations
   • Setting up a service desk

  Course test (9 Questions)

  Incident Management (1 h)

  • The Scope and principles of Incident Management (12 min)
   • Incident Management scope
   • Incident Management principle
   • Summary
  • The Incident Management process (20 min)
   • Incident identification and logging
   • Categorization and prioritizing
   • Diagnosis, escalation, and investigation
   • Resolution, closure, and re-opening
   • Summary
  • Managing Incidents (20 min)
   • Exercise overview
   • Identifying scope
   • Identifying principles
   • Identifying activities
  • Incident Management Interfaces (9 min)
   • Incident Management and other processes
   • Summary

  Problem, Event, Request and Access Management (1h 16 min)

  • The Scope and principles of Problem management (11 min)
   • Scope of Problem Management
   • Problem Management principles
   • Summary
  • The Problem Management Process (21 min)
   • The Problem Management process
   • Detect, log, categorize, prioritize
   • Investigate, Work Around, Raise error
   • Resolve, close, review
   • Summary
  • Managing problems (15 min)
   • Exercise overview
   • Identify scope
   • Recognize principles
   • Identifying activities
  • Problem Management Interfaces (8 min)
   • Problem management and other processes
   • Summary
  • Event, Request, and Access management (11 min)
   • Introducing Service Operation processes
   • Event Management
   • Request Fulfilment
   • Access management
   • Summary

  Course Test (9 Questions)

  Introduction to Continual Service Improvement (1h 15 min)

 • Exercise overview
 • Identifying benefits and scope
 • Using the CSI register
 • Recognizing the CSI process
 • Instructions about the exam and the set up

  A mock up exam of 40 multiple choice questions

  Need Help Finding The Right Training Solution?

  Our training advisors are here for you.