Hardware Asset Management-certifiering (CHAMP)

Nivå: Intermediate

En av två grundläggande kurser från IAITAM (den andra är CSAM) där fokus ligger på hårdvaruhantering inom ramen för IT Asset Management best practice.

Kursen är utformad för att hantera de många problem som verksamheten ställs inför i hanteringen av hårdvarutillgångar och följer livscykeln från anskaffning till avyttring.

Tyngdpunkten ligger på att identifiera policys, processer och arbetssätt som förbättrar hanteringen av hårdvarutillgångar på ett spårbart, säkert och kostnadseffektivt sätt.

Nyckelfunktioner:

 • Marknadens enda erkända ITAM certifiering genom APMG.
 • IAITAM Best Practice.

Du kommer lära dig att:

 • Spara pengar och optimera effekten i verksamhetens hantering av hårdvara.
 • Skapa kontroll med hjälp av regelverk, processer och arbetsmetoder.
 • Minska risken för säkerhetsrelaterade incidenter.
 • Förstå hur hårdvara, mjukvara och tjänster hänger ihop.
 • Identifiera alla steg i livscykeln.
 • Implementera best practice med anknytning till andra verksamhetsprocesser som tex. Inköp, säkerhet, ITSM mm.
 • Avgöra verksamhetsmognad för att starta, förbättra och utveckla en optimerad hårdvaruhantering.

Välj den utbildningsform som passar dig bäst

LIVE, LÄRARLEDD

I klass & Live, Online-utbildning

 • 2-dagars instruktörsledd kurs
 • Möjlighet till coaching med instruktör efter avslutad kurs
 • Kunskapsprov efter avslutad kurs ingår

UTBILDNING PÅ DIN ARBETSPLATS

Teamträning

 • Använd denna eller någon annan utbildning i ditt företag
 • Fullskalig programutveckling
 • Levereras när, var och hur du vill
 • Blandade utbildningsmodeller
 • Skräddarsytt innehåll
 • Coaching av ett expertteam

Anpassa kurs och innehåll efter teamets behov

Kontakta oss

Utveckla dig och ditt team med anpassade eller öppna kurser alternativt e-learning

Learning Tree erbjuder kundanpassad utbildning hos er, öppna kurser i Stockholm, London eller Washington, möjlighet att delta via våra Anywhere centers (Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm eller Borlänge) eller olika former av e-learning med lärarstöd. Läs mer på www.learningtree.se/priser .

I klass & Live, Online-utbildning

Note: This course runs for 2 dagar

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Important CHAMP Course Information

Den två dagar långa CHAMP-kursen är utformad för personer som arbetar och precis har börjat arbeta inom området hårdvaruhantering. Kursen är relevant för Asset Managers och andra IT-proffs som är involverade i arbetet med IT Asset Management, operativ hantering, ekonomi, licensiering av programvara, kontrakthantering och strategisk planering. Även om det inte finns några direkta krav är det bra om deltagaren har viss kunskap om kontrakt och livscykelhantering av hårdvara. Kursen följs av ett 1/2 dagars certifieringstest för dem som vill certifiera sig.

CHAMP Course Outline

 • Policy management
 • ITAM programhantering och Best Practice
 • Översikt över kommunikation och utbildning
 • Förvaltning av hårdvara
 • Kärnprocesser för effektiv policyhantering
 • Självutvärdering och handlingsplanering
 • Ställa in maskinvaruförsörjningsprogrammet Maskinvaruaktiveringsstandarder
 • Planering och genomförande av förändring
 • Mäta framgång
 • Upphandling
 • Förhandlingar och prissättningskonstruktioner
 • Mottagning - centralisering, märkningsmetodik, defekt utrustning, outsourcing
 • Hantera hårdvara genom dess livscykel
 • Supportinfrastruktur - policyer, utveckling av livscykelprocesser och procedurer
 • Arbeta med Helpdesk - Verktyg, livscykeldistribution, Implementering av IT-ramverk
 • Hantera inventeringen
 • Upptäcktsverktyg - tekniska egenskaper, funktionalitet
 • Ägarförvar - egenskaper, fasimplementering, utvärdering
 • Att välja rätt detaljnivå
 • Distribuera, bortskaffa eller omfördela
 • I slutet av en leasingperiod - Spårning av tillgångar, kontraktsmässiga konsekvenser
 • DataCenter strömförbrukning och gröna initiativ
 • Avfallshantering - Lagstiftning, logistik, borttagning av data, dokumentation, återanvändning
 • Lagar och regelverk
 • Kopplingen till övriga ITAM processer som tex SAM (Software Asset Management)
 • Förberedelse inför certifiering

Teamträning

CHAMP FAQs

 • Hur lång tid har man på sig att genomföra sin certifiering ?

  Två veckor.

Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français