Hur föredrar du att bli kontaktad:

Report Development with SQL Server Reporting Services

KURSNIVå

Intermediate

Kursnummer

4556

Längd

1 dag
Fråga företagsanpassad utbildning

PDF Lägg till på önskelista

Enable your organisation to glean the useful insights from data more quickly with SQL Server Reporting Services. In this SQL Server training course, you learn to filter and summarise data, develop and customise tabular, matrix, chart and free-form business reports, deploy them to a Report Server and SharePoint, and automate report delivery by email.

Du får lära dig att

  • Create simple reports from relational data sources
  • Leverage SQL Server Data Tools to build tabular reports
  • Filter reports with parameters
  • Summarise reports by implementing grouping and drill-down

Viktig information om kursen

Requirements:

  • Basic understanding of relational database systems like SQL Server, Access, Oracle, or DB2

Övningsuppgifter

  • Retrieving data from a relational database with dataset queries
  • Building tabular reports
  • Customising reports with built-in fields
  • Enhancing user experience with drill-down
  • Delivering reports by e-mail subscription

Företagsanpassad kurs för ditt team

Öka teamets effektivitet och höj produktiviteten hos team-medlemmarna med denna kurs. Du väljer plats och kan självklart välja att köra den i klassrum eller live, online, eller kombinera dessa.

Utbildningen kan anpassas efter era behov och situation så att den motsvarar exakt vad ni behöver för att ni skall utvecklas och ännu bättre stödja verksamhetens mål.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Deltagare Förmåner

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

Computing Sandbox Efter Kursen
Efter kursen får du access till en virtuell dator som innehåller den programvaran som används under utbildningen. Här kan du göra om övningsuppgifter, skriva/testa kod och labba i en felsäker miljö.

Prev
Next

- ,

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français