FÖRETAGSUTBILDNING

Coachning av medarbetare

Medarbetare kan uppleva en tröghet när de försöker genomföra organisations- eller processförändringar och då kan det vara bra att få vägledning av en erfaren coach som finns på plats.

Vi kan erbjuda coacher som arbetar sida vid sida med ert projektteam och ger vägledning för att snabbt och framgångsrikt övervinna hinder och få till en långsiktig och hållbar förändring.

Varför coachning?

En rådgivare från Learning Tree kan hjälpa er med att:

  • PÃ¥skynda ett lyckat slutförande av projektet
  • Genomföra verksamhetsförbättringar pÃ¥ ett smidigt sätt
  • Övervinna motstÃ¥nd mot processförändringar
  • FÃ¥ ny kunskap samtidigt som ni arbetar med projektet
  • Direkt använda nyvunna kunskaper i praktiken

Över 600 specialister till er tjänst

  • Specialister med i genomsnitt 20 Ã¥rs erfarenhet
  • HÃ¥ller sig alltid uppdaterade eftersom de arbetar aktivt med de metoder, processer och tekniker de lär ut.
  • Kan förmedla komplexa koncept pÃ¥ ett tydligt och pedagogiskt sätt med en entusiasm som inspirerar.
  • Ger teamets medlemmar bÃ¥de teoretisk kunskap och praktiska färdigheter

Snabb implementering av stora processförändringar

Stora processförändringar kräver betydande kulturella förändringar och det har visat sig vara en utmaning för många företag. Learning Trees rådgivare är ämnesexperter och kan ta fram en plan för att påskynda implementation och genomförande. De kan även ta en nyckelroll i personalens kompetensutveckling.

Vill du diskutera era utbildningsbehov?

Fyll i formuläret nedan eller ring 08-506 668 00 om du är intresserad av företagsanpassad utbildning.

Hur föredrar du att bli kontaktad?