Förhandlingsteknik: verktyg för en framgångsrik förhandling

Course 341

 • Duration:
 • Language: English
 • 17 PMI PDUs
 • Level:
Get This Course 23.950 kr
#341
Många situationer i arbetslivet kräver förhandlingar som kan innebära skillnaden mellan framgång och totalt misslyckande. Under den här kursen får du träna dig på att använda beprövade metoder och verktyg inom förhandling vilket kommer att hjälpa dig att förhandla med framgång.

Förhandlingsteknik: verktyg för en framgångsrik förhandling Delivery Methods

 • Placeholder

Förhandlingsteknik: verktyg för en framgångsrik förhandling Course Benefits

 • Genomföra förhandlingar som leder till kloka överenskommelser
 • Skapa kommunikationsstrategier för olika typer av situationer
 • Utveckla en förhandlingsstil som är tillräckligt tuff under svåra delar av förhandlingen
 • Tillämpa psykologiska principer för att förhandla effektivt

Course Outline

 • Hur organisationskulturen påverkar en effektiv förhandling
 • Olika förhandlingsstilar och metoder
 • Skapa en effektiv förhandlingsmiljö
 • Definiera vad som utmärker en sund överenskommelse

Identifiera bästa praxis för motivation

 • Bedöma kommunikationsprofilen hos parterna som förhandlar
 • Föreställningar och värderingars roll
 • Skapa och justera planer utifrån en SWOT-analys
 • Identifiera Emotionell Intelligens (EI)
 • Analysera starka och svaga sidor i kommunikationen

Lyssna aktivt för en effektiv förhandling

 • Skapa samförstånd
 • Lägga upp en upprepad förhandlingsplan
 • Identifiera och värdera mångfald hos andra

Några vanliga tuffa taktiker

 • Hot, spel och taktik
 • Att bemöta klassiska manipulationsförsök
 • Ifrågasätta idéer om att tuffa metoder vid förhandling är effektivt

Principstyrda svar på tuff förhandlingstaktik

 • Förhandlingstaktik för effektiva resultat
 • Avslöja icke principstyrda drag och motiv
 • Bemöta "win/lose"-inställningen
 • Hantera känslomässigt tryck

Vad är principstyrd förhandling?

 • Komponenter i principstyrd förhandling
 • Förhandlingsprocessens femstegsmodell
 • Fördelar med principstyrd förhandling

Standarder för principstyrd förhandling

 • Fastställa en lägsta förhandlingsstandard
 • Skapa en klok överenskommelse
 • Effektiva och etiska förhandlingsmetoder

Komponenterna i en förhandlingsplan

 • Strukturera positionsanalys med Joharifönstret
 • Klargöra potentiella resultat
 • Utnyttja styrkan hos BATNA
 • Situationsanpassa

Ta fram en förberedelseplan för förhandlingen

 • Balansera planens delar
 • Framgångsrik förhandlingsplanering
 • Skapa en förhandlingsplan och testa om den håller
 • Framtidssäkra din plan

Förbereda för en framgångsrik förhandling

 • Logistik för framgångsrikt resultat
 • Förutse maktövertag & bygga upp en psykologisk beredskap
 • Fysisk form för att nå framgång i förhandlingen

Genomföra en principstyrd förhandling

 • Identifiera dolda motiv
 • Göra det bästa av start- och stoppsignaler
 • Veta när det är dags att tillämpa ABCD (Agree, Bargain, Control och Delay)
 • Upprätthålla ett positivt flow

Informella och formella förhandlingar

 • Skilja mellan informella och formella strategier
 • Välja rätt tillfälle att formalisera förhandlingen
 • Hitta det bästa sättet att avsluta förhandlingen

Utveckla agila strategier

 • Gå från enskild förhandling till förhandling i team
 • Använda en upprepad process
 • Använda en matris för problemlösning

Bästa praxis för principstyrd förhandling

 • Nå kloka överenskommelser
 • Skapa effektivitet i förhandlingsprocessen
 • Leverera kontinuerligt värde genom positiva relationer och minskad stress

Course Outline

 • Hur organisationskulturen påverkar en effektiv förhandling
 • Olika förhandlingsstilar och metoder
 • Skapa en effektiv förhandlingsmiljö
 • Definiera vad som utmärker en sund överenskommelse

Identifiera bästa praxis för motivation

 • Bedöma kommunikationsprofilen hos parterna som förhandlar
 • Föreställningar och värderingars roll
 • Skapa och justera planer utifrån en SWOT-analys
 • Identifiera Emotionell Intelligens (EI)
 • Analysera starka och svaga sidor i kommunikationen

Lyssna aktivt för en effektiv förhandling

 • Skapa samförstånd
 • Lägga upp en upprepad förhandlingsplan
 • Identifiera och värdera mångfald hos andra

Några vanliga tuffa taktiker

 • Hot, spel och taktik
 • Att bemöta klassiska manipulationsförsök
 • Ifrågasätta idéer om att tuffa metoder vid förhandling är effektivt

Principstyrda svar på tuff förhandlingstaktik

 • Förhandlingstaktik för effektiva resultat
 • Avslöja icke principstyrda drag och motiv
 • Bemöta "win/lose"-inställningen
 • Hantera känslomässigt tryck

Vad är principstyrd förhandling?

 • Komponenter i principstyrd förhandling
 • Förhandlingsprocessens femstegsmodell
 • Fördelar med principstyrd förhandling

Standarder för principstyrd förhandling

 • Fastställa en lägsta förhandlingsstandard
 • Skapa en klok överenskommelse
 • Effektiva och etiska förhandlingsmetoder

Komponenterna i en förhandlingsplan

 • Strukturera positionsanalys med Joharifönstret
 • Klargöra potentiella resultat
 • Utnyttja styrkan hos BATNA
 • Situationsanpassa

Ta fram en förberedelseplan för förhandlingen

 • Balansera planens delar
 • Framgångsrik förhandlingsplanering
 • Skapa en förhandlingsplan och testa om den håller
 • Framtidssäkra din plan

Förbereda för en framgångsrik förhandling

 • Logistik för framgångsrikt resultat
 • Förutse maktövertag & bygga upp en psykologisk beredskap
 • Fysisk form för att nå framgång i förhandlingen

Genomföra en principstyrd förhandling

 • Identifiera dolda motiv
 • Göra det bästa av start- och stoppsignaler
 • Veta när det är dags att tillämpa ABCD (Agree, Bargain, Control och Delay)
 • Upprätthålla ett positivt flow

Informella och formella förhandlingar

 • Skilja mellan informella och formella strategier
 • Välja rätt tillfälle att formalisera förhandlingen
 • Hitta det bästa sättet att avsluta förhandlingen

Utveckla agila strategier

 • Gå från enskild förhandling till förhandling i team
 • Använda en upprepad process
 • Använda en matris för problemlösning

Bästa praxis för principstyrd förhandling

 • Nå kloka överenskommelser
 • Skapa effektivitet i förhandlingsprocessen
 • Leverera kontinuerligt värde genom positiva relationer och minskad stress

Need Help Finding The Right Training Solution?

Our training advisors are here for you.