Introduction to Microsoft Excel

Course 1361

 • Duration: 3 days
 • Labs: Yes
 • Language: English
 • Level: Foundation
Get This Course 8.700 kr
 • Library of on-demand courses
 • 3-day instructor-led training course
 • 1-day instructor-led review sessions
 • After-course instructor coaching benefit
 • After-course computing sandbox included
 • Learning Tree end-of-course exam included
#70B1
 • jun 21 11:00 - 18:30 CEST
  AnyWare
 • sep 27 11:00 - 18:30 CEST
  AnyWare
 • dec 21 10:00 - 17:30 CET
  AnyWare
 • mar 14 10:00 - 17:30 CET
  AnyWare

På dagens arbetsplatser är Microsoft Excel det främsta redskapet för att arbeta med data. Att kunna använda Excel gör det möjligt för dig att förenkla komplexa arbetsuppgifter i ditt dagliga arbete. På den här introduktionskursen lär du dig att skapa arbetsblad i Excel, utveckla formler och tillämpa avancerad formatering för att samla in och presentera information.

NYA, alternativa sätt att delta, LÄS MER HÄR ›

This product offers access to a library of Microsoft Office on-demand courses including Excel, Word, PowerPoint, and more. At any time during your annual access to this offering, you may attend one of our 1-day review sessions focused specifically on Creating and Designing Excel Workbooks (4610). Enrolling in this bundle also grants you access to any of our multi-day Introduction to Microsoft Excel (1361) course events.

Once payment is received, you will receive details for your Unlimited Access Training Bundle via email. At that time, you may call or email our customer service team for assistance in enrolling in the event date of your choice.

Introduction to Microsoft Excel Delivery Methods

 • Välj att delta via Blended learning eller enbart lärarlett
 • Exklusivt LinkedIn medlemskap för erfarenhetsutbyte med kollegor och experter

Introduction to Microsoft Excel Course Benefits

 • Navigera och arbeta i kalkylblad och arbetsböcker
 • Rapportera intäkter och kostnader genom funktioner och formler
 • Utforma en återanvändbar mall med datainmatning där formler skyddas
 • Använda villkorsstyrd formatering för att analysera försäljningsinformation
 • Importera, förbereda och validera data med redigeringsverktyg, formler och snabbfyllning
 • Sortera och välja detaljerade data med tabeller och utsnitt
 • Presentera och analysera data med grafer, miniatyrer och printing parametrar
 • Skapa IF-satser som fattar beslut; presentera resultat visuellt
 • Hämta och konsolidera information med 3D-formler
 • Analysera sammanfattningsdata med pivottabeller och skapa dashboards

Microsoft Excel Introduction Instructor-Led Course Outline

 • Working with cell ranges—navigating and selecting cells with the mouse and keyboard
 • Entering and editing data, and employing AutoFill to enter data
 • Inserting and deleting rows, columns or cells.
 • Adjusting column width and row height
 • Manipulating data with cut, copy, paste, with the clipboard or with dragging the mouse
 • Leveraging multiple worksheets
 • Writing simple formulas
 • Exploring audit tools to examine and evaluate formulas
 • Referencing cells in formulas using relative and absolute references
 • Configuring cells for the number format and alignment
 • Constructing common functions with the aid of the function wizard and the Formula tab
 • Implementing names in formulas and functions
 • Setting up initial cell formatting
 • Drawing attention to data with formatting
 • Working with templates - Protecting cell ranges and worksheets
 • Analysing data with conditional formatting
 • Importing data into Excel from various sources: text, web, Microsoft Access, SQL Server
 • Transforming data with global replace and data tools
 • TEXT and DATE functions
 • 2013 Flash Fill assistant
 • Subtotaling a Filtered list with the subtotal command
 • Implementing Tables and Table Formulas
 • Subtotaling a table with the Total Row
 • Filtering Tables with Slicers
 • Leveraging charts to create a visual presentation
 • Creating charts using wizards
 • Adjusting chart settings, including titles, labels, and chart types
 • Working with Views of the spreadsheet
 • Setting up your workbook for printing
 • Implementing dates
 • Summarising data from other worksheets with 3-D formulas
 • Designing IF functions and conditional formatting
 • Analysing summary data with Pivot tables and slicers

On-Demand Training Content

 • Access 2016 Essentials
 • Excel 2016 Essentials
 • Excel 2016 Essentials for Mac
 • Excel 2016 Advanced
 • Excel Charts and Pivot Tables
 • Excel Functions
 • Relational Database Design
 • PowerPoint 2016
 • Advanced PowerPoint 2016
 • PowerPoint for Mac
 • Advanced PowerPoint for Mac
 • Outlook 2016
 • Outlook on the Web
 • Word 2016 Essentials
 • Word 2016 Advanced
 • Word 2016 Expert
 • Word 2016 Mail Merge
 • Word 2016 Essentials for Mac
 • Word 2016 Advanced for Mac
 • Word 2016 Expert for Mac
 • Word 2016 Mail Merge for Mac
 • End User Security Awareness
 • Skype for Business

On-Demand Training Outline

 • Access 2016 Essentials
 • Excel 2016 Essentials
 • Excel 2016 Essentials for Mac
 • Excel 2016 Advanced
 • Excel Charts and Pivot Tables
 • Excel Functions
 • Relational Database Design
 • PowerPoint 2016
 • Advanced PowerPoint 2016
 • PowerPoint for Mac
 • Advanced PowerPoint for Mac
 • Outlook 2016
 • Outlook on the Web
 • Word 2016 Essentials
 • Word 2016 Advanced
 • Word 2016 Expert
 • Word 2016 Mail Merge
 • Word 2016 Essentials for Mac
 • Word 2016 Advanced for Mac
 • Word 2016 Expert for Mac
 • Word 2016 Mail Merge for Mac
 • End User Security Awareness
 • Skype for Business

Need Help Finding The Right Training Solution?

Our training advisors are here for you.

Course FAQs

No specific experience is required.

No. While many of the same points are covered, taking the instructor-led Introduction to Microsoft Excel course provides the deepest dive into that area. This offering is intended for those who wish to gain a broad knowledge of the topics described in the course outline above - including Excel.

Once you are enrolled in the program, specific details and dates will be sent to you.

An outline of the content you will receive can be seen above. You will also get access to any new on-demand content that becomes available during your annual enrolment period.

Once payment is received, you will receive an email from Learning Tree with all the links and information you need to get started.

Once payment is received, you will receive details for your Unlimited Access Training Bundle via email. At that time, you may call or email our customer service team for assistance in enrolling in the event date of your choice.

Once you are enrolled in the program, specific details and dates will be sent to you.