Excel Data Analysis Training

Course 195

 • Duration: 2 days
 • Labs: Yes
 • Language: English
 • 11 PMI PDUs
 • Level: Intermediate
Get This Course 12.000 kr
 • 2-day instructor-led training course
 • Earn 11 PMI PDUs
 • One-on-one after course instructor coaching
 • After-course computing sandbox
#195
 • Guaranteed to Run - you can rest assured that the class will not be cancelled.
  jun 13 - 14 15:00 - 22:30 CEST
  Herndon, VA or AnyWare
 • jun 29 - 30 10:00 - 17:30 CEST
  AnyWare
 • Guaranteed to Run - you can rest assured that the class will not be cancelled.
  aug 15 - 16 15:00 - 22:30 CEST
  AnyWare
 • sep 7 - 8 10:00 - 17:30 CEST
  AnyWare
 • okt 3 - 4 15:00 - 22:30 CEST
  New York or AnyWare
 • nov 23 - 24 10:00 - 17:30 CET
  AnyWare
 • dec 12 - 13 15:00 - 22:30 CET
  Herndon, VA or AnyWare
 • feb 8 - 9 10:00 - 17:30 CET
  AnyWare
 • feb 13 - 14 15:00 - 22:30 CET
  Toronto or AnyWare
 • maj 3 - 4 10:00 - 17:30 CEST
  AnyWare

Scroll to view additional course dates

I dagens snabbt föränderliga affärsklimat är det viktigt för en organisation att fatta snabba och korrekta beslut. På den här kursen får du använda Excel för att skapa avancerade arbetsblad, utföra "what-if"-analyser, använda funktioner, redigera pivottabeler samt presentera dina resultat.

In this excel data analysis course, you use advanced Excel techniques to build sophisticated spreadsheets. You learn to perform "what if" analyses, leverage features and apply functions, manipulate PivotTables to analyse large amounts of data, and present your results to make better business decisions for planning and budgeting. You also learn how to automate processes and enhance worksheet models.

 • This course is applicable to all versions of Excel, from Excel 97 to Excel 2016

Excel Data Analysis Training Delivery Methods

 • Attend online, in person, or bring this course to your facility
 • After-course instructor coaching

Excel Data Analysis Training Course Benefits

 • Dra nytta av funktioner i Microsoft Excel för att förenkla affärsbeslut
 • Utveckla intelligenta kalkylblad för att snabbt identifiera nyckeltal
 • Utföra "what-if"-analyser för att utveckla budget och projektplaner
 • Summera och analysera stora mängder data med pivottabeller och andra funktioner i Excel
 • Automatisera Excel-processer

Excel Data Analysis Instructor-Led Course Outline

 • Tolka och korrigera funktioner för dataintegritet
 • Tolka beräkningar korrekt
 • Implementera namn för att förbättra din arbetsboksmodell
 • Övervaka nyckeltal med villkorsstyrd formatering

Sammanfatta affärsdata med funktioner

 • Välja rätt statistisk funktion för att underlätta analyser
 • Använda grundläggande finansiella funktioner
 • Skilja mellan datum som siffervärde och i dataformat
 • Beräkna antalet arbetsdagar

Styra beräkningar och nästlade formler

 • Tolka datavariationer med IF–funktionen
 • Effektivisera beräkningar med hjälp av referenser
 • Utveckla nästlade funktioner för att hantera multipla villkor
 • Hämta information med lookup–funktioner
 • Använda tekniker för att implementera och felsöka nästlade beräkningar

Planera för alla eventualiteter

 • Hantera variabler i arbetsblad med scenarion
 • Jämföra och kontrastera datauppsättningar med scenariorapporter

Kvantifiera variabler i en arbetsboksmodell

 • Bestämma värdet av en variabel med målsökning (Goal Seek) för att få ett slutvärde
 • Räkna ut optimala variabelvärden i en kalkylbladsmodell med Problemlösaren (Solver)

Organisera arbetsböcker och länkar

 • Arrangera flera olika arbetsböcker med arbetsytor
 • Hantera externa länkar

Konsolidera datauppsättningar

 • Skapa 3D–formulär för att analysera data i arbetsblad
 • Summera Excel–information från olika källor i ett arbetsblad

Bearbeta datauppsättningar för dataanalys

 • Hantera flera datauppsättningar i ett enda arbetsblad med tabellfunktionen
 • Definiera en datauppsättning i Excel för att vara säker på att inbyggda funktioner används på rätt sätt
 • Ta fram unika arkivlistor från en Excel–datauppsättning med avancerat filter
 • Analysera datauppsättningar med filter och sammanställningar

Analysera och finjustera data med pivottabeller

 • Definiera datasummeringar interaktivt
 • Summera datauppsättningar med gruppering och summering
 • Jämföra relaterade summor dynamiskt
 • Filtrera detaljer med rapportfilter och Slicers

Visualisera och utforska rapporter från pivottabell

 • Presentera rapporter från pivottabell effektivt med pivotdiagram
 • Undersöka datamönster med Sparklines
 • Tolka flera datatabeller med hjälp av Power Pivots
 • Utforska och presentera information med PowerView

Automatisera repetitiva uppgifter

 • Förenkla komplicerade uppgifter för att minska fel
 • Säkra redigering och formatering
 • Köra makron med formulärkontroller

Need Help Finding The Right Training Solution?

Our training advisors are here for you.