Agile Fundamentals Training

Nivå: Foundation
Snittbetyg: 4,6/5 4,64/5 Based on 793 Reviews

This introduction to Agile course will teach you the importance of being Agile, Plus, you can earn ICAgile Certified Professional (ICP) certification. Learn the key aspects of value-driven development, adaptive planning techniques, and how to be collaborative with customers, clients, and teams. In this training course, you are introduced to several Agile methodologies, including Scrum, Kanban, Lean, and XP, to determine what will work best for your team.

 

Agile Fundamentals Training

Nyckelfunktioner:

 • Option to earn ICAgile's ICP certification
 • Choose from blended on-demand and instructor-led learning options
 • Exclusive LinkedIn group membership for peer and SME community support
 • After-course instructor coaching benefit

Du kommer lära dig att:

 • Apply the values and principles of the Agile model for product development
 • Compare and contrast the most popular Agile approaches, including Scrum and Kanban
 • Recognise the cultural and mindset challenges of being fully successful with Agile
 • Create a strong focus on the delivery of customer value
 • Grow self-organizing teams that frequently deliver valuable, high-quality products

Certifications/Credits:

ICAgile - Fundamentals Cert

Välj den utbildningsform som passar dig bäst

BLANDAT LÄRANDE

On Demand & Live Granskningssession

Unlimited annual access to:

 • Library of on-demand accredited Agile courses
 • 1-day instructor-led Introduction to Scrum course

LIVE, LÄRARLEDD

I klass & Live, Online-utbildning

 • 3-day instructor-led training course
 • Earn 17 PMI PDUs
 • One-on-one after-course instructor coachine
 • End-of-course exam included
 • Tuition can be paid later by invoice -OR- at the time of checkout by credit card

PREMIUM UTBILDNING

Obegränsad tillgång till allt

Unlimited annual access to:

 • Library of on-demand accredited Agile courses
 • 1-day instructor-led Introduction to Scrum course
 • 3-day instructor-led course
 • Earn 17 PMI PDUs
 • One-on-one after-course instructor coaching
 • End-of-course exam included

UTBILDNING PÅ DIN ARBETSPLATS

Teamträning

 • Använd denna eller någon annan utbildning i ditt företag
 • Fullskalig programutveckling
 • Levereras när, var och hur du vill
 • Blandade utbildningsmodeller
 • Skräddarsytt innehåll
 • Coaching av ett expertteam

Anpassa kurs och innehåll efter teamets behov

Kontakta oss

Utveckla dig och ditt team med anpassade eller öppna kurser alternativt e-learning

Learning Tree erbjuder kundanpassad utbildning hos er, öppna kurser i Stockholm, London eller Washington, möjlighet att delta via våra Anywhere centers (Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm eller Borlänge) eller olika former av e-learning med lärarstöd. Läs mer på www.learningtree.se/priser .

On Demand & Live Granskningssession

Agile Fundamentals Blended Training Information

 • Agile Fundamentals Blended Training Description

  This product offers access to a over 35 hours of on-demand accredited Agile courses. At any time during your annual access to this offering, you may attend one of our 1-day course events, Introduction to Scrum Training • Kurs 4591.

On-Demand Training Content

 • On-Demand Training Topics

  • Lean Agile Project Management [3h 53m]
  • Accredited Agile Project Management Foundation (Scrum) [11h 2m]
  • Accredited Agile Roles - Product Owner [4h 41m]
  • Agile Testing [3h 16m]
  • Accredited Agile Scrum Master [12h 41m]

Agile Fundamentals FAQs

 • What background do I need?

  No specific experience is required.
 • Is the on-demand content the same as the 3-day instructor class?

  No. While many of the same points are covered, taking the instructor-led Agile Fundamentals course provides the most holistic view. This offering is indented for those who wish to gain a broad knowledge of the topics described in the course outline above.
 • What on-demand content will I receive?

  An outline of the content you will receive can be seen above. You will also get access to any new on-demand content that becomes available during your annual enrollment period.
 • How will I access my course materials if I choose this method?

  Once payment is received, you will receive an email from Learning Tree with all the links and information you need to get started.
 • How can I sign up for a review session?

  Once you are enrolled in the program, specific details and dates will be sent to you.

One Day Instructor-Led Review

You'll be able to register for a Training Review Session at any time after you've placed your order.

 • 28 okt (1 dag)
  9:00 - 4:30 EDT
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)
 • 2 feb (1 dag)
  9:00 - 4:30 EST
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)
 • 26 apr (1 dag)
  9:00 - 4:30 EDT
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)
 • 27 jul (1 dag)
  9:00 - 4:30 EDT
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)

I klass & Live, Online-utbildning

Note: This course runs for 3 dagar *

*Events with the Partial Day Event clock icon run longer than normal but provide the convenience of half-day sessions.

 • 9 - 11 dec 9:00 - 4:30 CET Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 9 - 11 feb 9:00 - 4:30 GMT Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 4 - 6 maj 9:00 - 4:30 BST Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 21 - 23 jul 9:00 - 4:30 BST Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 23 - 25 sep 9:00 - 4:30 EDT Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 19 - 21 okt 1:00 - 5:00 EDT Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 18 - 20 nov 9:00 - 4:30 EST Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 3 - 5 feb 9:00 - 4:30 EST Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 10 - 12 mar 9:00 - 4:30 EST Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 19 - 21 maj 9:00 - 4:30 EDT Toronto / Online (AnyWare) Toronto / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 16 - 18 jun 9:00 - 4:30 EDT New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 4 - 6 aug 9:00 - 4:30 EDT Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Partial Day Event

Learning Tree offers a flexible schedule program. If you cannot attend full day sessions, this option consists of four-hour sessions per day instead of the full-day session.

Agile Fundamentals Training Information

 • Agile Fundamentals Course Description

  Learning Tree’s Agile introduction course includes 17 hours of Instructor-Led Training (ILT) or Virtual Instructor-Led Training (VILT) presented by a real-world Agile expert practitioner. This course is a gateway into Learning Tree's comprehensive training in Agile. As an introduction into many facets of Agile, the course gives all members of an organization a unified foundational understanding of the Agile mindset, and offers where to go for in-depth training, by specific job role.

 • Who Would Benefit From This Agile Training

  • If you are primarily interested in Scrum and not what it means to be Agile, and all the ways to be Agile, we would strongly recommend taking one of the Scrum Alliance entry-level qualification courses instead:
  • This course focuses on what it means to be Agile, and addresses several available opportunities to apply Agile tools.
 • Industry Credits & Certification

  This course can help you earn the following industry credits and certifications:

 • Agile Learning Path

  This course is part of Learning Tree’s Agile Learning Path. Chart your course to success today! View Learning Tree’s Agile Learning Path ›
   

 • Certification Information

Agile Fundamentals Training Outline

 • Introduktion till agila värderingar och principer

  • Formulera agila värderingar och principer
  • Förstå principerna i tänkesättet bakom Lean
  • Jämföra agila metoder med traditionella metoder
 • Jämförelse mellan olika agila metoder

  Scrum

  • Se Scrum som ett ramverk för självstyrande team
  • Placera in Scrum i teorier om processtyrning
  • Förstå roller, artefakter och händelser inom Scrum-ramverket

  Kanban

  • Identifiera sambandet mellan Kanban och Leans fokus på att få bort slöseri (waste) från arbetsflödet
  • Se Kanban som en väg till förändring snarare än en metod
  • Visualisera arbetsflödet genom att designa en Kanban-tavla

  eXtreme programming (XP)

  • Förklara kärnvärderingarna i XP
  • Utveckla mjukvara med XP:s kärnpraxis
  • Driva ett mjukvaruutvecklingsprojekt med hjälp av XP-processen

  Jämföra Scrum och XP med Kanban

  • Införliva skillnaden mellan Scrum-tavlor och Kanban-tavlor
  • Timeboxing med Scrum och XP
  • Förstå varför Scrum kräver tvärfunktionella team medan Kanban är neutralt
 • Värdedrivna leveranser

  Fokusera på affärsvärde

  • Prioritera att leverera funktioner med högt affärsvärde
  • Uttryckligen fokusera på affärsvärde och produktkvalitet
  • Utveckla krav och lösningar tillsammans under utvecklingen

  Iterativa och inkrementella leveranser

  • Leverera ”tidigt och ofta” för ROI (Return on Investment) och feedback
  • Jämföra Scrum och Kanban som ”pull”-system
  • Klassificera olika kravtyper för värdedriven planering
 • Främja självstyrning inom ett utvecklingsteam

  Kartlägga roller och ansvarsområden

  • Jämföra modellen med ett agilt ”Feature Team” med ett traditionellt ”Component Team”
  • Ändra roller och ansvarsområden för att få ett självstyrande team
  • Leda team snarare än att hantera arbetsuppgifter

  Övergång till självstyrning

  • Underlätta tvärfunktionalitet och inlärning i teamet
  • Ge teamet befogenhet att styra sin egen utvecklingsprocess
  • Navigera genom konflikter så att de driver teamets beteende i en positiv riktning

  Få agila team att växa

  • Utveckla genuina samarbetsbeteenden
  • Förvärva mjuka kunskaper för ett tjänande ledarskap
  • Anpassa coachningsstilar till det agila teamets erfarenheter och mognadsgrad
 • Delaktighet för kunder och användare

  Definiera kunder och andra intressenter

  • Betrakta kunderna som individer eller grupper som extraherar eller genererar affärsvärde
  • Betrakta andra intressenter som personer eller grupper som har ett helhetsgrepp eller som lägger hinder i vägen
  • Prioritera kunderna som de viktigaste och mest relevanta intressenterna

  Göra användarna delaktiga

  • Förstå skillnaderna mellan hur Scrum- och XP-team interagerar med kunderna
  • Skriva user stories för att driva samtal med olika typer av kunder
  • Dela upp user stories så att de passar in i inspektions- och anpassningscykler
 • Planera, övervaka framsteg och anpassa verksamheten med agila metoder

  Planera för affärsvärde

  • Visualisera produkterna för att ”se helheten”
  • Planera på releasenivå, iterationsnivå samt på daglig nivå
  • Samordna arbetet genom informationssamlingstavlor (Information Radiators)

  Övervaka progress

  • Estimera arbetet med relativa storleksenheter (t.ex. Story Points)
  • Spåra progress genom att mäta hastighet och/eller hur lång tid cyklerna tar
  • Ha granskningar och retrospectives för att anpassa produkten och processen

  Ta bort hinder

  • Uppfatta hinder som möjligheter till kontinuerliga förbättringar
  • Hålla nere de tekniska kostnaderna med automatisering av tester, Test-Driven Development (TDD) och kontinuerlig integration

Agile Fundamentals Training FAQs

 • How do I receive my ICP certification?

  To obtain ICAgile Certified Professional certification, students will need to pass the end of class exam. Please allow Learning Tree's customer service 10 business days from the date you have taken the exam to submit registration with ICAgile

 • How do I receive my PMI PDU credits?

  Follow the directions on our PMI PDU page for instructions on how to submit for PDU credit.

 • Is this the best Agile training course for someone who is new to Agile?

  If you are looking to learn Agile methodology to develop value-laden, high-quality products using proven Agile principles, this is the right course for you. You do not need an Agile background for this course, though familiarity with project management concepts can be helpful.

 • What’s the difference between Agile and Scrum?

  Scrum is the name of a popular methodology of applying Agile. Scrum is a thin framework of roles, artifacts, and events that support self-organizing, cross functional development teams. More than three quarters of Agile teams claim to be using Scrum.

 • What is Agile software development?

  Agile software development is a product engineering approach that delivers high-quality, working software product early and often. This allows the customer to generate business value earlier, and provide feedback to the developers. Agile methods emphasize constant, open, honest and real-time communication between developers and their customers.

 • What are the different types of Agile methodology covered in this course?

  This course covers some of the most popular methodologies for performing Agile work, including Scrum, Kanban, Lean, and XP.

 • What is the difference between Agile and waterfall (traditional) programming?

  The traditional waterfall method of software development treats the analysis, design, coding and testing as separate phases in a linear software development plan. Agile, on the other hand, is an iterative software development methodology, focused on flexibility in adapting to changes and delivering value early and often.

Obegränsad tillgång till allt

Note: This course runs for 3 dagar *

*Events with the Partial Day Event clock icon run longer than normal but provide the convenience of half-day sessions.

 • 9 - 11 dec 9:00 - 4:30 CET Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare)

 • 9 - 11 feb 9:00 - 4:30 GMT Online (AnyWare) Online (AnyWare)

 • 4 - 6 maj 9:00 - 4:30 BST Online (AnyWare) Online (AnyWare)

 • 21 - 23 jul 9:00 - 4:30 BST Online (AnyWare) Online (AnyWare)

 • 23 - 25 sep 9:00 - 4:30 EDT Online (AnyWare) Online (AnyWare)

 • 19 - 21 okt 1:00 - 5:00 EDT Online (AnyWare) Online (AnyWare)

 • 18 - 20 nov 9:00 - 4:30 EST Online (AnyWare) Online (AnyWare)

 • 3 - 5 feb 9:00 - 4:30 EST Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare)

 • 10 - 12 mar 9:00 - 4:30 EST Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare)

 • 19 - 21 maj 9:00 - 4:30 EDT Toronto / Online (AnyWare) Toronto / Online (AnyWare)

 • 16 - 18 jun 9:00 - 4:30 EDT New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare)

 • 4 - 6 aug 9:00 - 4:30 EDT Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare)

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Partial Day Event

Learning Tree offers a flexible schedule program. If you cannot attend full day sessions, this option consists of four-hour sessions per day instead of the full-day session.

Agile Fundamentals Unlimited Access Training Information

On-Demand Training Outline

 • On-Demand Training Topics

  • Lean Agile Project Management [3h 53m]
  • Accredited Agile Project Management Foundation (Scrum) [11h 2m]
  • Accredited Agile Roles - Product Owner [4h 41m]
  • Agile Testing [3h 16m]
  • Accredited Agile Scrum Master [12h 41m]

Agile Fundamentals Training FAQs

 • What background do I need?

  No specific experience is required.
 • Is the on-demand content the same as the 3-day instructor class?

  No. While many of the same points are covered, taking the instructor-led Agile Fundamentals course provides the most holistic view. This offering is indented for those who wish to gain a broad knowledge of the topics described in the course outline above.
 • What on-demand content will I receive?

  An outline of the content you will receive can be seen above. You will also get access to any new on-demand content that becomes available during your annual enrollment period.
 • How will I access my course materials if I choose this method?

  Once payment is received, you will receive an email from Learning Tree with all the links and information you need to get started.
 • How can I sign up for a review session?

  Once you are enrolled in the program, specific details and dates will be sent to you.

One Day Instructor-Led Review

You'll be able to register for a Training Review Session at any time after you've placed your order.

 • 28 okt (1 dag)
  9:00 - 4:30 EDT
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)
 • 2 feb (1 dag)
  9:00 - 4:30 EST
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)
 • 26 apr (1 dag)
  9:00 - 4:30 EDT
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)
 • 27 jul (1 dag)
  9:00 - 4:30 EDT
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)

Teamträning

Agile Fundamentals Training Reviews

Brenton M. - NOAA

“I really enjoyed the class. The material presented really helped me piece together some of the aspects of Agile that I have seen used or heard of prior to attending the class. It was a great overview of Agile.”


Ana B. - Computer Analyst

“This was a great course. I definitely learned a lot and look forwards to implementing the material covered with an upcoming project.”


Iryna H. - Sr. Business Analyst, ATPCO

“It was a very informative class with lots of great examples. Class material is for the objective of the class.”


Temi B. - Social Security Administration

“Hamid always does a very good job teaching. I knew that I would learn a lot.”


Aimee K. - Manager, American Public University System

“Michael was very enthusiastic and kept everyone interested and engaged in the material.”

Questions about which training is right for you?

call 08-506 668 00
100% Satisfaction Guaranteed

Your Training Comes with a 100% Satisfaction Guarantee!*

*Partner-delivered courses may have different terms that apply. Ask for details.

Stockholm / Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Ottawa / Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
Toronto / Online (AnyWare)
New York / Online (AnyWare)
Ottawa / Online (AnyWare)
Hur föredrar du att bli kontaktad:

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français