Microsoft Azure Data Fundamentals Training (DP-900)

Nivå: Foundation

In this course, students will learn the fundamentals of database concepts in a cloud environment, get basic skilling in cloud data services, and build their foundational knowledge of cloud data services within Microsoft Azure. Students will identify and describe core data concepts such as relational, non-relational, big data, and analytics, and explore how this technology is implemented with Microsoft Azure. They will explore the roles, tasks, and responsibilities in the world of data. The students will explore relational data offerings, provisioning and deploying relational databases, and querying relational data through cloud data solutions with Microsoft Azure. They will explore non-relational data offerings, provisioning and deploying non-relational databases, and non-relational data stores with Microsoft Azure. Students will explore the processing options available for building data analytics solutions in Azure. They will explore Azure Synapse Analytics, Azure Databricks, and Azure HDInsight. Students will learn what Power BI is, including its building blocks and how they work together.

Nyckelfunktioner:

 • Microsoft official content
 • Learning Tree AnyWare® technology and support
 • After-course instructor coaching

Du kommer lära dig att:

 • Describe core data concepts in Azure
 • Explain concepts of relational data in Azure
 • Explain concepts of non-relational data in Azure
 • Identify components of a modern data warehouse in Azure

Välj den utbildningsform som passar dig bäst

LIVE, LÄRARLEDD

I klass & Live, Online-utbildning

 • 1-day instructor-led training course
 • Microsoft official course content
 • Hands-on learning labs included
 • After-course instructor coaching included

UTBILDNING PÅ DIN ARBETSPLATS

Teamträning

 • Använd denna eller någon annan utbildning i ditt företag
 • Fullskalig programutveckling
 • Levereras när, var och hur du vill
 • Blandade utbildningsmodeller
 • Skräddarsytt innehåll
 • Coaching av ett expertteam

Anpassa kurs och innehåll efter teamets behov

Kontakta oss

Utveckla dig och ditt team med anpassade eller öppna kurser alternativt e-learning

Learning Tree erbjuder kundanpassad utbildning hos er, öppna kurser i Stockholm, London eller Washington, möjlighet att delta via våra Anywhere centers (Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm eller Borlänge) eller olika former av e-learning med lärarstöd. Läs mer på www.learningtree.se/priser .

I klass & Live, Online-utbildning

Note: This course runs for 1 dag

 • 31 jan 9:00 - 16:30 CET Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 7 feb 9:00 - 16:30 GMT Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 3 maj 9:00 - 16:30 BST Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 1 aug 9:00 - 16:30 BST Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 24 jan 15:00 - 22:30 CCET Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 24 feb 15:00 - 22:30 CCET Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 21 mar 14:00 - 21:30 CCET New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 25 apr 15:00 - 22:30 CCST Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 26 maj 15:00 - 22:30 CCST Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 21 jun 15:00 - 22:30 CCST New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 25 jul 15:00 - 22:30 CCST Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 22 aug 15:00 - 22:30 CCST Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 12 sep 15:00 - 22:30 CCST New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Azure Data Fundamentals Training Information

 • Who Should Attend

  The audience for this course is individuals who want to learn the fundamentals of database concepts in a cloud environment, get basic skilling in cloud data services, and build their foundational knowledge of cloud data services within Microsoft Azure.

 • Exam Information

  This course can help you prepare for the following Microsoft role-based certification exam —  Exam DP-900: Microsoft Azure Data Fundamentals

Azure Data Fundamentals Training Outline

 • Module 1: Explore core data concepts

  Students will learn the fundamentals of database concepts in a cloud environment, get basic skilling in cloud data services, and build their foundational knowledge of cloud data services within Microsoft Azure. Students will identify and describe core data concepts such as relational, non-relational, big data, and analytics, and explore how this technology is implemented with Azure. Students will explore the roles, tasks, and responsibilities in the world of data.

  Lessons

  • Explore core data concepts
  • Explore roles and responsibilities in the world of data
  • Describe concepts of relational data
  • Explore concepts of non-relational data
  • Explore concepts of data analytics
    
  After completing this module, students will be able to:
  • Show foundational knowledge of cloud data services within Azure
  • Identify and describe core data concepts such as relational, non-relational, big data, and analytics
  • Explain how this technology is implemented with Azure
 • Module 2: Explore relational data in Azure

  Students will learn the fundamentals of database concepts in a cloud environment, get basic skilling in cloud data services, and build their foundational knowledge of cloud data services within Microsoft Azure. Students will explore relational data offerings, provisioning and deploying relational databases, and querying relational data through cloud data solutions with Azure.

  Lessons

  • Explore relational data offerings in Azure
  • Explore provisioning and deploying relational database offerings in Azure
  • Query relational data in Azure
    
  After completing this module, students will be able to:
  • Describe relational data offerings on Azure
  • Explain provisioning and deploying relational databases on Azure
  • Query relational data through cloud data solutions in Azure
 • Module 3: Explore non-relational data in Azure

  Students will learn the fundamentals of database concepts in a cloud environment, get basic skilling in cloud data services, and build their foundational knowledge of cloud data services within Azure. Students will explore non-relational data offerings, provisioning and deploying non-relational databases, and non-relational data stores with Microsoft Azure.

  Lessons

  • Explore non-relational data offerings in Azure
  • Explore provisioning and deploying non-relational data services on Azure
  • Manage non-relational data stores in Azure
    
  After completing this module, students will be able to:
  • Describe non-relational data offerings on Azure
  • Explain provisioning and deploying non-relational databases on Azure
  • Decribe non-relational data stores on Azure
 • Module 4: Explore modern data warehouse analytics in Azure

  Students will learn the fundamentals of database concepts in a cloud environment, get basic skilling in cloud data services, and build their foundational knowledge of cloud data services within Azure. Students will explore the processing options available for building data analytics solutions in Azure. Students will explore Azure Synapse Analytics, Azure Databricks, and Azure HDInsight. Students will learn what Power BI is, including its building blocks and how they work together.

  Lessons

  • Examine components of a modern data warehouse
  • Explore data ingestion in Azure
  • Explore data storage and processing in Azure
  • Get started building with Power BI
    
  After completing this module, students will be able to:
  • Describe processing options available for building data analytics solutions in Azure
  • Describe Azure Synapse Analytics, Azure Databricks, and Azure HDInsight
  • Explain what Microsoft Power BI is, including its building blocks and how they work together

Teamträning

Azure Data Fundamentals Training FAQs

Stockholm / Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
Ottawa / Online (AnyWare)
New York / Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
Ottawa / Online (AnyWare)
New York / Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
Ottawa / Online (AnyWare)
New York / Online (AnyWare)
Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français