Hur föredrar du att bli kontaktad:

Projektledning vid programvaruutveckling

KURSNIVå

Foundation

Kursnummer

340

Längd

4 dagar

PDF Lägg till på önskelista

Hantera era projekt inom mjukvaruutveckling på bästa sätt genom att välja rätt utvecklingslivscykel, göra realistiska planer och effektivt leda teamet genom projektets olika faser. Under denna utbildning lär du dig genom en verklighetstrogen fallstudie att utveckla idéer, genomföra ett uppstartsmöte, definiera framgångsrika utvecklingsprojekt, analysera projekt ur ett grupperspektiv och att göra estimeringar.

Du får lära dig att

 • Leverera framgångsrika programvaruprojekt som stöder företagets strategiska mål
 • Anpassa din ledarstil så att den passar vald Software Development Life Cycle (SDLC)
 • Skapa en WBS som täcker vanliga utmaningar
 • Skapa ett nätverksdiagram som visar samband mellan aktiviteter

Kursinnehåll

 • Genomföra ett kickoff–möte för projektet

De affärsmässiga skälen bakom projektet

 • Var passar projektet in i verksamheten
 • Hur påverkar detta möjligheterna att nå framgång

Projektets kunder

 • Identifiera intressenterna och deras behov
 • Utveckla strategier för att på ett effektivt sätt hantera delaktighet

Projektets mål

 • Vad innebär framgång
 • Synliggöra teamets framgång
 • Leda projektet på ett sätt som bygger upp förtroendet hos kunden
 • Hitta en balans mellan utvecklingsbehoven och företagets förväntningar

Välja livscykelmodeller för programvaruutveckling

 • Jämföra SDLC–modeller
 • Hur identifierar man rätt modell
 • Analysera styrkor och svagheter med traditionell kontra iterativ kontra agil (t.ex. XP, Scrum)

Utforma en färdplan för projektet

 • Anpassa projektledarprocessen till projektets SDLC
 • Optimera tid, kostnad, funktion och kvalitet
 • Agera utifrån intressenternas behov

Strukturera innehållet i din projektplan

 • Ta fram inledande "top–down"–beräkningar
 • Identifiera uppgifter och faser med hjälp av en WBS
 • Göra realistiska "bottom–up"–beräkningar
 • Placera in uppgifter i ett nätverksdiagram
 • Skapa Gantt–diagram för att utvärdera resursbehovet

Skaffa rätt resurser

 • Identifiera resursbehov med hjälp av planen
 • Delegera arbetet på ett effektivt sätt

Göra en rimlighetsbedömning av projektplanen

 • Testa planen innan du börjar
 • Bedöma projektet med hjälp av riskhantering
 • Engagera teamet i planeringen
 • Skapa förtroende för din plan
 • Sälja in planen till viktiga intressenter
 • Driva projektet: de löpande besluten som ger ett lyckat projekt

Fokusera på projektledningsprocessen

 • Omsätta teorin i verkligheten
 • Tidiga varningstecken
 • Skapa engagemang hos teamet
 • Daglig uppföljning och administration
 • Mäta framsteg med hjälp av milstolpar
 • Upptäcka och förebygga fel

Beskriva utvecklingsprocessen för programvaran

 • Analysera hur SDLC driver händelser och leveranser
 • Förväntade påfrestningar under de olika stegen
 • De viktigaste stegen och hur de hänger samman
 • Fastställa de arbetsprinciper i traditionell, iterativ och agil utveckling som ger störst resultat

Skapa framgångsrika team

 • Få tekniska team att samarbeta
 • Engagera teamet i planeringsprocessen
 • Stärka gruppmedlemmars
 • Effektivt hantera gruppens utvecklingsfaser på rätt sätt
 • Genomföra implementeringen: identifiera och övervinna utmaningar

Uppföljning och kontroll

 • Mäta framsteg i programvaruutvecklingen
 • Koppla framsteg till framgång

Implementera förändringsstyrning

 • Principer för förändringskontroll
 • Värdet av konfigurationshantering

Kontrollera risker

 • Analysera projektrisken
 • Ändra riskprofilen
 • Skapa reservplaner
 • Avsluta projektet: dra lärdomars av erfarenheter
 • Vässa din projektledningsförmåga
 • Påverka processen för ständiga förbättringar på ditt företag
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Alternativa sätt att delta på denna Lärarledda Kurs

Delta på denna lärarledda kurs i klassrummet eller online via AnyWare.

Smidig bokning: Du behöver inte betala kursen när du bokar, utan först 7 dagar efter kursstart.

I klassrum

Live, Online

Anpassad utbildning

I klassrum — ELLER — Live, Online

Pris — Ordinarie : 27950 SEK  

26 feb - 1 mar ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 CET
Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

11 - 14 jun ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 CEST
Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

10 - 13 dec ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 CET
Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurser i Storbritannien, när du deltar online via AnyWare går kursen 10:00-17:30 CET (svensk tid)

19 - 22 mar ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 GMT
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

23 - 26 jul ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 BST
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurser i USA/Kanada, när du deltar online via AnyWare går kursen 15:00-22:30 CET (svensk tid)

26 - 29 mar ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

21 - 24 maj ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Toronto / Online (AnyWare) Toronto / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

9 - 12 jul ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Rockville, MD / Online (AnyWare) Rockville, MD / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

24 - 27 sep ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Visa alla datum
Visa färre datum

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Anpassad utbildning

Enrolling at least 3 people in this course? Consider bringing this (or any course that can be custom designed) to your preferred location as a private team training.
For details, call 1-888-843-8733 or click here
This event has been added to your cart.

Pris

Ordinarie

I Klassrum eller
Online

Ordinarie

27950 SEK

Anpassad utbildning

Kontakta oss »

Kurspris inkluderar:

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

Kurstider

Kurstid:
09:00-16:30

Tid för frivilligt kunskapstest sista kursdagen:
15:30-16:30

Övrigt:
Efter varje kursdag finns det tid för samtal med instruktören gällande frågor som är extra intressanta för just dig.

Nya meriter till ditt CV genom certifieringar

Många av Learning Trees kurser ger olika typer av utbildningspoäng eller förbereder för att skriva populära certifieringsprov.

Du får 23 PDUs


PMI, the Registered Education Provider logo, PMP, CAPM, PMI-ACP,
and PMBOK are marks of the Project Management Institute, Inc.

Den här kursen är godkänd av PMI® och ger dig 23 Professional Development Units (PDUs). För mer information om Project Management Institute och en fullständig lista över kurser som ger PDUs ...

Technical : 18 PDUs
Leadership : 2 PDUs
Business & Strategic : 3 PDUs

Läs mer …

”Jag valde att gå en Learning Tree-kurs eftersom de erbjöd den utbildning jag sökte inom precis det område som är direkt relaterat till mina dagliga arbetsuppgifter. Jag tyckte att kursen gav mig de viktiga kunskaper jag behövde, och direkt när jag kom tillbaka till arbetet kände jag att jag skötte mina uppgifter bättre. Jag skulle definitivt välja Learning Tree igen eftersom jag hade en fantastisk upplevelse där förra gången. Jag tyckte att de var professionella, lokalerna bekväma och ändamålsenliga, kursinnehållet relevant och instruktörerna tillmötesgående och engagerade.”

- K. McPartlin, Communications Analyst
The Credit Network

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français