Utbildning och kurs: Effektiv kommunikation

Nivå: Foundation
Snittbetyg: 4,8/5 4,83/5 Based on 114 Reviews

Medarbetare och chefer på alla nivåer måste kunna kommunicera tydlig och effektivt för att skapa goda arbetsrelationer. Genom självskattningar, rollspel och videosimuleringar får du under denna utbildning förmåga att hantera alla tänkbara situationer på ett flexibelt, äkta och självsäkert sätt för att skapa relationer som bygger på ömsesidig tillit och respekt.

NYA, alternativa sätt att delta, LÄS MER HÄR ›

Nyckelfunktioner:

 • Välj att delta via Blended learning eller enbart lärarlett
 • Exklusivt LinkedIn medlemskap för erfarenhetsutbyte med kollegor och experter

Du kommer lära dig att:

 • Skapa arbetsrelationer som bygger på förtroende och respekt
 • Kommunicera effektivt genom att använda ett enkelt och tydligt språk
 • Lyssna mer aktivt för att förutse och undvika missförstånd
 • Främja förståelse för kulturella skillnader på din arbetsplats
 • Ta bort hinder som försvårar kommunikation och fokusera på icke-verbala signaler

Certifications/Credits:

PMI 17 PDU

Välj den utbildningsform som passar dig bäst

LIVE, LÄRARLEDD

I klass & Live, Online-utbildning

 • 3-day instructor-led training course
 • Earn 17 PMI PDUs
 • Self-assessments
 • Role-playing activities
 • Video simulations
 • After-course instructor coaching benefit
 • Learning Tree end-of-course exam included

UTBILDNING PÅ DIN ARBETSPLATS

Teamträning

 • Använd denna eller någon annan utbildning i ditt företag
 • Fullskalig programutveckling
 • Levereras när, var och hur du vill
 • Blandade utbildningsmodeller
 • Skräddarsytt innehåll
 • Coaching av ett expertteam
View Details ›

Anpassa kurs och innehåll efter teamets behov

Kontakta oss

Utveckla dig och ditt team med anpassade eller öppna kurser alternativt e-learning

Learning Tree erbjuder kundanpassad utbildning hos er, öppna kurser i Stockholm, London eller Washington, möjlighet att delta via våra Anywhere centers (Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm eller Borlänge) eller olika former av e-learning med lärarstöd. Läs mer på www.learningtree.se/priser .

I klass & Live, Online-utbildning

Note: This course runs for 3 dagar

 • 7 - 9 dec 9:00 - 16:30 GMT Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 15 - 17 mar 9:00 - 16:30 GMT Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 14 - 16 jun 9:00 - 16:30 BST Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 13 - 15 sep 9:00 - 16:30 BST Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 22 - 24 nov 15:00 - 22:30 CCET Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 19 - 21 jan 15:00 - 22:30 CCET Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 9 - 11 mar 15:00 - 22:30 CCET New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 25 - 27 maj 15:00 - 22:30 CCST Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 20 - 22 jul 15:00 - 22:30 CCST Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 7 - 9 sep 15:00 - 22:30 CCST New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Communication Skills Instructor-Led Training Information

 • Communication Skills Training Course Description

  In this Communication Skills Training, you learn how to achieve results in your communications with others and build collaborative relationships that emphasize trust and respect. Through interactive workshops, self-assessments, role-playing activities and video simulations, you gain practical experience initiating and responding to various forms of communication. You learn to handle situations based on a flexible, genuine and self-confident approach.

 • Certification Information

Communication Skills Instructor-Led Training Outline

 • Lägga grunden

  • Använda ett enkelt, exakt och direkt språk
  • Identifiera grundläggande kommunikationsprinciper
  • Tillämpa en modell för kommunikationsprocessen
  • Ställa upp tydliga mål för din kommunikation
  • Fastställa resultat
 • Be om feedback

  • Se till att syften och resultat stämmer överens
  • Få till stånd en kommunikation
 • Komma fram till vad man ska säga och på vilket sätt

  • Lägga märke till verbala och icke-verbala signaler
  • Skapa starka band när man inte träffas öga mot öga
  • Undvika kommunikationssammanbrott
  • Skapa värde i din kommunikation
 • Stärk dina relationer

  • Skilja på värde och förslösad energi
  • Ta personligt ansvar
 • Förstå vilken roll du har i kommunikationen

  • Identifiera interna och externa faktorer som påverkardin kommunikation
  • Säkra feedback på ditt budskap
  • Kommunicera icke-defensivt
  • Förstå olika kommunikationsstilar
  • Identifiera de fyra kommunikationsstilarna
 • Känna igen din egen stil och andras stilar

  • Starka sidor och blinda fläckar hos de olika stilarna
  • Överbrygga skillnaderna mellan olika kommunikationsstilar
 • Överbrygga kommunikationsklyftan

  • Vara flexibel utan att göra avkall på din egen identitet
  • Lyssna för att bli bättre på att förstå
  • Verktyg för att lyssna aktivt
 • Ställa frågor som förtydligar

  • Bekräfta budskapet
  • Visa respekt, empati och känslighet
  • Lyssna på hela budskapet
  • Tolka icke-verbala signaler
 • Intonation

  • Hur snabbt personen talar
  • Ljudnivå
  • Gester
  • Ansiktsuttryck
  • Kroppshållning
  • Hur utrymmet används
  • Klädsel
  • Ögonkontakt
  • Uppnå äkta kommunikation
  • Skapa öppenhet
 • Avgöra när det är läge att tala och när det inte är det

  • Identifiera hur mycket som är lämpligt att berätta
  • Skapa värde och förtroende
  • Arbeta med en tredimensionell beteendemodell
 • Identifiera hur du samspelar med andra och hur du kan förbättra samspelet

  • Hitta en balans mellan vad du vill ha och vad du säger
  • Få kroppsspråk och budskap att stämma överens
 • Förstärka ditt budskap för att uppnå avsett resultat

  • Skapa övertygande och trovärdiga budskap
  • Säkerställa att din inställning stödjer och intehindrar kommunikationen
  • Låta tystnaden tala
  • Kommunicera över kulturella gränser
  • Hitta rätt utanför de kulturella gränserna
 • Utveckla en bättre lyhördhet för kulturella skillnader

  • Bygga upp större tillit till virtuella team
  • Arbeta med filter och antaganden
 • Öka din medvetenhet för att undvika missförstånd

  • Ifrågasätta dolda antaganden
  • Känna igen dina egna och andras filter
  • Arbeta konstruktivt med känslor
  • Hantera ilska
 • Ta sig igenom personliga problem

  • Uttrycka ilska på ett konstruktivt sätt
  • Minimera defensiva reaktioner hos andra
  • Hantera känslomässigt laddade situationer
 • Avväpna en känslomässig situation samtidigt som du behåller fattningen

  • Ta ansvar för dina känslor

Communication Skills Training FAQs

 • What background do I need for this communication skills course?

  No specific experience is required.

Teamträning

Course Outline

 • Lägga grunden

  • Använda ett enkelt, exakt och direkt språk
  • Identifiera grundläggande kommunikationsprinciper
  • Tillämpa en modell för kommunikationsprocessen
 • Ställa upp tydliga mål för din kommunikation

  Fastställa resultat

  • Be om feedback
  • Se till att syften och resultat stämmer överens

  Få till stånd en kommunikation

  • Komma fram till vad man ska säga och på vilket sätt
  • Lägga märke till verbala och icke-verbala signaler
  • Skapa starka band när man inte träffas öga mot öga
 • Undvika kommunikationssammanbrott

  Skapa värde i din kommunikation

  • Stärk dina relationer
  • Skilja på värde och förslösad energi

  Ta personligt ansvar

  • Förstå vilken roll du har i kommunikationen
  • Identifiera interna och externa faktorer som påverkardin kommunikation
  • Säkra feedback på ditt budskap
  • Kommunicera icke-defensivt
 • Förstå olika kommunikationsstilar

  Identifiera de fyra kommunikationsstilarna

  • Känna igen din egen stil och andras stilar
  • Starka sidor och blinda fläckar hos de olika stilarna

  Överbrygga skillnaderna mellan olika kommunikationsstilar

  • Överbrygga kommunikationsklyftan
  • Vara flexibel utan att göra avkall på din egen identitet
 • Lyssna för att bli bättre på att förstå

  Verktyg för att lyssna aktivt

  • Ställa frågor som förtydligar
  • Bekräfta budskapet
  • Visa respekt, empati och känslighet
  • Lyssna på hela budskapet

  Tolka icke-verbala signaler

  • Intonation
  • Hur snabbt personen talar
  • Ljudnivå
  • Gester
  • Ansiktsuttryck
  • Kroppshållning
  • Hur utrymmet används
  • Klädsel
  • Ögonkontakt
 • Uppnå äkta kommunikation

  Skapa öppenhet

  • Avgöra när det är läge att tala och när det inte är det
  • Identifiera hur mycket som är lämpligt att berätta
  • Skapa värde och förtroende

  Arbeta med en tredimensionell beteendemodell

  • Identifiera hur du samspelar med andra och hur du kan förbättra samspelet
  • Hitta en balans mellan vad du vill ha och vad du säger

  Få kroppsspråk och budskap att stämma överens

  • Förstärka ditt budskap för att uppnå avsett resultat
  • Skapa övertygande och trovärdiga budskap
  • Säkerställa att din inställning stödjer och intehindrar kommunikationen
  • Låta tystnaden tala
 • Kommunicera över kulturella gränser

  Hitta rätt utanför de kulturella gränserna

  • Utveckla en bättre lyhördhet för kulturella skillnader
  • Bygga upp större tillit till virtuella team

  Arbeta med filter och antaganden

  • Öka din medvetenhet för att undvika missförstånd
  • Ifrågasätta dolda antaganden
  • Känna igen dina egna och andras filter
 • Arbeta konstruktivt med känslor

  Hantera ilska

  • Ta sig igenom personliga problem
  • Uttrycka ilska på ett konstruktivt sätt
  • Minimera defensiva reaktioner hos andra

  Hantera känslomässigt laddade situationer

  • Avväpna en känslomässig situation samtidigt som du behåller fattningen
  • Ta ansvar för dina känslor

Har du frågor om vilken utbildning som är rätt för dig?

call 08-506 668 00

Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

100% Satisfaction Guaranteed

100 % nöjd. Eller få pengarna tillbaks!*

*Partner-delivered courses may have different terms that apply. Ask for details.

Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Ottawa / Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
New York / Online (AnyWare)
Ottawa / Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
New York / Online (AnyWare)
Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français