Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

COBOL-programmering del 1 – Grunderna

KURSNIVå

Foundation

Kursnummer

S212

Längd

5 dagar
Fråga företagsanpassad utbildning

PDF Lägg till på önskelista

Det här är den första av två kurser som tillsammans har blivit en standard för att lära ut programmering i COBOL för alla som arbetar i z Systems-miljön. På denna kurs får man lära sig hur man kodar och underhåller enklare COBOL-program. Den innehåller både lärarledda sessioner och praktiska övningar där man får koda och testa sina program.

Du får lära dig att

 • Beskriva COBOL-programmens struktur och ändamål
 • Skriva, kompilera och testa strukturerade COBOL-program som körs i ”batch”
 • Koda både ”IDENTIFICATION” och ”ENVIRONMENT DIVISIONS”
 • Koda databeskrivningar i ”DATA DIVISIONS”
 • Läsa och skriva sekvensiella filer inifrån COBOL-program
 • Utföra aritmetiska beräkningar i COBOL-program

Kursinnehåll

 • Introduktion till COBOL-programmering
 • Konceptet programmering
 • Låg- och hög-nivå programmering
 • Programutveckling
 • Kompilering
 • COBOLs bakgrund och historia
 • Programutformning och design
 • Att förbereda ett program 
 • COBOL från grunden
 • Beskrivning av syntaxen
 • COBOL-programmets delar, ”divisions”
 • COBOL-programmets struktur
 • ”Words” och exempel på ”Words”
 • Exempel på ”literals”
 • Figurativa konstanter
 • Egen-definierade ”words”
 • Standardformat på COBOL-program 
 • IDENTIFICATION DIVISION
 • IDENTIFICATION DIVISION sentences
 • Användning av kommentarer 
 • ENVIRONMENT DIVISION
 • CONFIGURATION SECTION
 • INPUT-OUTPUT SECTION
 • Koppling till JCL 
 • DATA DIVISION
 • Dataposters struktur och nivåer
 • Dataposter – exempel
 • FILE SECTION
 • Kodningsregler & rekommendationer
 • WORKING-STORAGE SECTION
 • Beskriva data
 • PICTURE
 • Alfanumeriskt & alfabetiskt data
 • Numeriskt data
 • Ange startvärden (”initial values”)
 • PROCEDURE DIVISION – Filhantering
 • ”Input/output”-satser
 • OPEN/CLOSE
 • READ/WRITE
 • Att koda rubriker och rader för listor
 • MOVE-satsen
 • DISPLAY
 • Att avsluta ett program
 • RETURN-CODE 
 • PROCEDURE DIVISION – Programlogiken
 • Paragrafer (”paragraphs”)
 • GO TO-satsen
 • Strukturerad programmering
 • ”In-line” PERFORM
 • Paragrafer & sektioner
 • USING-sektioner
 • PERFORM 
 • ACCEPT och Datum-funktioner
 • Att använda ACCEPT för indata
 • ACCEPT datumformat
 • ”Intrinsic”-funktioner
 • CURRENT-DATE-funktionen
 • Andra datumfunktioner (YYYYMMDD och YYYYDDD)
 • Aritmetiska beräkningar
 • ADD, SUBTRACT, CORRESPONDING, MULTIPLY, DIVIDE och COMPUTE
 • Fel som kan uppstå med storlekar på värdena
 • Aritmetiska funktioner
 • Exempel på aritmetiska funktioner 
 • Villkorsstyrda (”conditional”) processer
 • Villkorsstyrd process
 • IF-satsens format
 • ”Relational”, ”Class” och ”Sign”
 • Multipla villkor
 • IF-satser inom IF-satser (”nested statements”)
 • ”88 level identifiers” och nivåer
 • EVALUATE-satsen
 • Kompilering av program
 • COBOL-kompilatorn
 • Direktiv till kompilatorn – COPY
 • Kompileringslistan – COPY
 • Kompilatorns olika inställningar (”compiler options”) 
 • COBOL-fel och ”abend”
 • Felmeddelanden
 • ”Abend”-koder
 • ”Abend”-information
 • CEEDUMP
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Företagsanpassad kurs för ditt team

Öka teamets effektivitet och höj produktiviteten hos team-medlemmarna med denna kurs. Du väljer plats och kan självklart välja att köra den i klassrum eller live, online, eller kombinera dessa.

Utbildningen kan anpassas efter era behov och situation så att den motsvarar exakt vad ni behöver för att ni skall utvecklas och ännu bättre stödja verksamhetens mål.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Deltagare Förmåner

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

- ,

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français