Implementing a Machine Learning Solution with Microsoft Azure Databricks Training (DP-090)

Nivå: Intermediate

Azure Databricks is a cloud-scale platform for data analytics and machine learning. In this one-day course, you'll learn how to use Azure Databricks to explore, prepare, and model data; and integrate Databricks machine learning processes with Azure Machine Learning.

Nyckelfunktioner:

 • Microsoft Official Course content 
 • After-course instructor coaching

Du kommer lära dig att:

 • Provision an Azure Databricks workspace and cluster
 • Use Azure Databricks to train a machine learning model
 • Use MLflow to track experiments and manage machine learning models
 • Integrate Azure Databricks with Azure Machine Learning

Välj den utbildningsform som passar dig bäst

LIVE, LÄRARLEDD

I klass & Live, Online-utbildning

 • 1-Day Instructor-Led Training Course
 • Microsoft Official Course content 
 • After-course instructor coaching

UTBILDNING PÅ DIN ARBETSPLATS

Teamträning

 • Använd denna eller någon annan utbildning i ditt företag
 • Fullskalig programutveckling
 • Levereras när, var och hur du vill
 • Blandade utbildningsmodeller
 • Skräddarsytt innehåll
 • Coaching av ett expertteam

Anpassa kurs och innehåll efter teamets behov

Kontakta oss

Utveckla dig och ditt team med anpassade eller öppna kurser alternativt e-learning

Learning Tree erbjuder kundanpassad utbildning hos er, öppna kurser i Stockholm, London eller Washington, möjlighet att delta via våra Anywhere centers (Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm eller Borlänge) eller olika former av e-learning med lärarstöd. Läs mer på www.learningtree.se/priser .

I klass & Live, Online-utbildning

Note: This course runs for 1 dag

 • 2 maj 9:00 - 16:30 CEST Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 15 mar 9:00 - 16:30 GMT Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 14 jun 9:00 - 16:30 BST Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 13 sep 9:00 - 16:30 BST Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 7 mar 15:00 - 22:30 CCET New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 4 apr 15:00 - 22:30 CCST Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 9 maj 15:00 - 22:30 CCST Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 6 jun 15:00 - 22:30 CCST New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 5 jul 15:00 - 22:30 CCST Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 15 aug 15:00 - 22:30 CCST Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 9 sep 15:00 - 22:30 CCST New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Important Microsoft DP-090 Training Information

 • Prerequisites

  Before attending this course, you should have experience of using Python to work with data, and some knowledge of machine learning concepts.

 • Who Should Attend This Course

  This course is designed for data scientists with experience of Python who need to learn how to apply their data science and machine learning skills on Azure Databricks.

Microsoft DP-090 Training Outline

 • Module 1: Introduction to Azure Databricks

  In this module, you will learn how to provision an Azure Databricks workspace and cluster, and use them to work with data.

  Lessons

  • Getting Started with Azure Databricks
  • Working with Data in Azure Databricks

  Lab : Getting Started with Azure Databricks
  Lab : Working with Data in Azure Databricks


  After completing this module, you will be able to:

  • Provision an Azure Databricks workspace and cluster
  • Use Azure Databricks to work with data
 • Module 2: Training and Evaluating Machine Learning Models

  In this module, you will learn how to use Azure Databricks to prepare data for modelling, and train and validate a machine learning model.

  Lessons

  • Preparing Data for Machine Learning
  • Training a Machine Learning Model

  Lab : Training a Machine Learning Model

  Lab : Preparing Data for Machine Learning

  After completing this module, you will be able to use Azure Databricks to:

  • Prepare data for modelling
  • Train and validate a machine learning model
 • Module 3: Managing Experiments and Models

  In this module, you will learn how to use MLflow to track experiments running in Azure Databricks, and how to manage machine learning models.

  Lessons

  • Using MLflow to Track Experiments
  • Managing Models

  Lab : Using MLflow to Track Experiments

  Lab : Managing Models

  After completing this module, you will be able to:

  • Use MLflow to track experiments
  • Manage models
 • Module 4: Integrating Azure Databricks and Azure Machine Learning

  In this module, you will learn how to integrate Azure Databricks with Azure Machine Learning

  Lessons

  • Tracking Experiments with Azure Machine Learning
  • Deploying Models

  Lab : Deploying Models in Azure Machine Learning

  Lab : Running Experiments in Azure Machine Learning

  After completing this module, you will be able to:

  • Run Azure Machine Learning experiments on Azure Databricks compute
  • Deploy models trained on Azure Databricks to Azure Machine Learning

Teamträning

Microsoft DP-090 Training FAQs

 • What is Azure Databricks?

  Azure Databricks is a data analytics platform optimised for the Microsoft Azure cloud services platform. Azure Databricks offers two environments for developing data intensive applications: Azure Databricks SQL Analytics and Azure Databricks Workspace.

Stockholm / Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
New York / Online (AnyWare)
Ottawa / Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
New York / Online (AnyWare)
Ottawa / Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
New York / Online (AnyWare)
Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français