Microsoft Azure Administrator (AZ-104)

Nivå: Intermediate

This course teaches IT Professionals how to manage their Azure subscriptions, secure identities, administer the infrastructure, configure virtual networking, connect Azure and on-premises sites, manage network traffic, implement storage solutions, create and scale virtual machines, implement web apps and containers, back up and share data, and monitor your solution.

Nyckelfunktioner:

 • Microsoft Official Course content

You Will Learn How To:

 • Manage Azure Active Directory Identities
 • Manage Subscriptions and RBACLab : Manage Governance via Azure Policy
 • Manage Azure resources by Using the Azure Portal, ARM Templates, Azure PowerShell and Azure CLI
 • Implement Virtual Networking
 • Implement Intersite Connectivity
 • Implement Traffic Management
 • Manage Azure storage
 • Manage virtual machines
 • Implement Web Apps, Azure Container Instances, and Azure Kubernetes Service
 • Implement Data Protection
 • Implement Monitoring

Välj den utbildningsform som passar dig bäst

LIVE, LÄRARLEDD

I klass & Live, Online-utbildning

 • 4-day instructor-led training course
 • Microsoft Certified training
 • One-on-one after course instructor coaching
 • Pay later by invoice -OR- at the time of checkout by credit card

UTBILDNING PÅ DIN ARBETSPLATS

Teamträning

 • Använd denna eller någon annan utbildning i ditt företag
 • Fullskalig programutveckling
 • Levereras när, var och hur du vill
 • Blandade utbildningsmodeller
 • Skräddarsytt innehåll
 • Coaching av ett expertteam

Anpassa kurs och innehåll efter teamets behov

Kontakta oss

Utveckla dig och ditt team med anpassade eller öppna kurser alternativt e-learning

Learning Tree erbjuder kundanpassad utbildning hos er, öppna kurser i Stockholm, London eller Washington, möjlighet att delta via våra Anywhere centers (Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm eller Borlänge) eller olika former av e-learning med lärarstöd. Läs mer på www.learningtree.se/priser .

I klass & Live, Online-utbildning

Note: This course runs for 4 dagar

 • 7 - 10 dec 9:00 - 16:30 CET Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 19 - 22 apr 9:00 - 16:30 CEST Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 22 - 25 nov 9:00 - 16:30 GMT Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 7 - 10 feb 9:00 - 16:30 GMT London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 19 - 22 apr 9:00 - 16:30 BST Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 27 - 30 jun 9:00 - 16:30 BST London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 5 - 8 sep 9:00 - 16:30 BST Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 7 - 10 dec 15:00 - 22:30 CCET Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 4 - 7 jan 15:00 - 22:30 CCET New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 8 - 11 feb 15:00 - 22:30 CCET Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 15 - 18 feb 15:00 - 22:30 CCET Washington, DC / Online (AnyWare) Washington, DC / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 8 - 11 mar 15:00 - 22:30 CCET Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 15 - 18 mar 15:00 - 22:30 CCET Austin / Online (AnyWare) Austin / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 29 mar - 1 apr 15:00 - 22:30 CCST Toronto / Online (AnyWare) Toronto / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 5 - 8 apr 15:00 - 22:30 CCST New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 7 - 10 jun 15:00 - 22:30 CCST Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 27 - 30 jun 15:00 - 22:30 CCST New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 9 - 12 aug 15:00 - 22:30 CCST Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 16 - 19 aug 15:00 - 22:30 CCST Washington, DC / Online (AnyWare) Washington, DC / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 6 - 9 sep 15:00 - 22:30 CCST Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 13 - 16 sep 16:00 - 23:30 CCST Austin / Online (AnyWare) Austin / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 26 - 29 sep 15:00 - 22:30 CCST Toronto / Online (AnyWare) Toronto / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Azure Administrator Associate Course Information

 • Prerequisites

  Successful Azure Administrators start this role with experience in virtualisation, networking, identity, and storage.

  • Understanding of on-premises virtualisation technologies, including: VMs, virtual networking, and virtual hard disks.
  • Understanding of network configurations, including TCP/IP, Domain Name System (DNS), virtual private networks (VPNs), firewalls, and encryption technologies.
  • Understanding of Active Directory concepts, including users, groups, and role-based access control.
  • Understanding of resilience and disaster recovery, including backup and restore operations.
 • Who Should Attend this Course

  This course is for Azure Administrators. The Azure Administrator implements, manages, and monitors identity, governance, storage, compute, and virtual networks in a cloud environment. The Azure Administrator will provision, size, monitor, and adjust resources as appropriate.
 • Microsoft Exam Information

  This course can help you prepare for the following Microsoft role-based certification exam — AZ-104: Microsoft Azure Administrator

Azure Administrator Associate Course Outline

 • Module 1: Identity

  In this module, you will learn how to secure identities with Azure Active Directory, and implement users and groups.

  Lessons

  • Azure Active Directory
  • Users and Groups

  Lab : Manage Azure Active Directory Identities

  After completing this module, students will be able to:

  • Secure and manage identities with Azure Active Directory.
  • Implement and manage users and groups.
 • Module 2: Governance and Compliance

  In this module, you will learn about managing your subscriptions and accounts, implementing Azure policies, and using Role-Based Access Control.

  Lessons

  • Subscriptions and Accounts
  • Azure Policy
  • Role-based Access Control (RBAC)

  Lab : Manage Subscriptions and RBAC

  Lab : Manage Governance via Azure Policy

  After completing this module, students will be able to:

  • Implement and manage Azure subscriptions and accounts.
  • Implement Azure Policy, including custom policies.
  • Use RBAC to assign permissions.
 • Module 3: Azure Administration

  In this module, you will learn about the tools an Azure Administrator uses to manage their infrastructure. This includes the Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI, and Resource Manager Templates. This module includes:

  Lessons

  • Azure Resource Manager
  • Azure Portal and Cloud Shell
  • Azure PowerShell and CLI
  • ARM Templates

  Lab : Manage Azure resources by Using the Azure Portal

  Lab : Manage Azure resources by Using ARM Templates

  Lab : Manage Azure resources by Using Azure PowerShell

  Lab : Manage Azure resources by Using Azure CLI

  After completing this module, students will be able to:

  • Leverage Azure Resource Manager to organise resources.
  • Use the Azure Portal and Cloud Shell.
  • Use Azure PowerShell and CLI.
  • Use ARM Templates to deploy resources.
 • Module 4: Virtual Networking

  In this module, you will learn about basic virtual networking concepts like virtual networks and subnetting, IP addressing, network security groups, Azure Firewall, and Azure DNS.

  Lessons

  • Virtual Networks
  • IP Addressing
  • Network Security groups
  • Azure Firewall
  • Azure DNS

  Lab : Implement Virtual Networking

  After completing this module, students will be able to:

  • Implement virtual networks and subnets.
  • Configure public and private IP addressing.
  • Configure network security groups.
  • Configure Azure Firewall.
  • Configure private and public DNS zones.
 • Module 5: Intersite Connectivity

  In this module, you will learn about intersite connectivity features including VNet Peering, Virtual Network Gateways, and Site-to-Site Connections.

  Lessons

  • VNet Peering
  • VPN Gateway Connections
  • ExpressRoute and Virtual WAN

  Lab : Implement Intersite Connectivity

  After completing this module, students will be able to:

  • Configure VNet Peering.
  • Configure VPN gateways.
  • Choose the appropriate intersite connectivity solution.
 • Module 6: Network Traffic Management

  In this module, you will learn about network traffic strategies including network routing and service endpoints, Azure Load Balancer, Azure Application Gateway, and Traffic Manager.

  Lessons

  • Network Routing and Endpoints
  • Azure Load Balancer
  • Azure Application Gateway
  • Traffic Manager

  Lab : Implement Traffic Management

  After completing this module, students will be able to:

  • Configure network routing including custom routes and service endpoints.
  • Configure an Azure Load Balancer.
  • Configure and Azure Application Gateway.
  • Choose the appropriate network traffic solution.
 • Module 7: Azure Storage

  In this module, you will learn about basic storage features including storage accounts, blob storage, Azure files and File Sync, storage security, and storage tools.

  Lessons

  • Storage Accounts
  • Blob Storage
  • Storage Security
  • Azure Files and File Sync
  • Managing Storage

  Lab : Manage Azure storage

  After completing this module, students will be able to:

  • Create Azure storage accounts.
  • Configure blob containers.
  • Secure Azure storage.
  • Configure Azure files shares and file sync.
  • Manage storage with tools such as Storage Explorer.
 • Module 8: Azure Virtual Machines

  In this module, you will learn about Azure virtual machines including planning, creating, availability and extensions.

  Lessons

  • Virtual Machine Planning
  • Creating Virtual Machines
  • Virtual Machine Availability
  • Virtual Machine Extensions

  Lab : Manage virtual machines

  After completing this module, students will be able to:

  • Plan for virtual machine implementations.
  • Create virtual machines.
  • Configure virtual machine availability, including scale sets.
  • Use virtual machine extensions.
 • Module 9: Serverless Computing

  In this module, you will learn administer serverless computing features like Azure App Service, Azure Container Instances, and Kubernetes.

  Lessons

  • Azure App Service Plans
  • Azure App Service
  • Container Services
  • Azure Kubernetes Service

  Lab : Implement Web Apps

  Lab : Implement Azure Container Instances

  Lab : Implement Azure Kubernetes Service

  After completing this module, students will be able to:

  • Create an app service plan.
  • Create a web app.
  • Implement Azure Container Instances.
  • Implement Azure Kubernetes Service.
 • Module 10: Data Protection

  In this module, you will learn about backing up files and folders, and virtual machine backups.

  Lessons

  • File and Folder Backups
  • Virtual Machine Backups

  Lab : Implement Data Protection

  After completing this module, students will be able to:

  • Backup and restore file and folders.
  • Backup and restore virtual machines.
 • Module 11: Monitoring

  In this module, you will learn about monitoring your Azure infrastructure including Azure Monitor, alerting, and log analytics.

  Lessons

  • Azure Monitor
  • Azure Alerts
  • Log Analytics
  • Network Watcher

  Lab : Implement Monitoring

  After completing this module, students will be able to:

  • Use Azure Monitor.
  • Create Azure alerts.
  • Query using Log Analytics.
  • Use Network Watcher.

Teamträning

Azure Integration and Security Training FAQs

 • What certification does this course prepare you for?

  This course prepares you for the Microsoft Certified: Azure Administrator Associate certification.
Stockholm / Online (AnyWare)
Stockholm / Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
London / Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
London / Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
New York / Online (AnyWare)
Ottawa / Online (AnyWare)
Washington, DC / Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
Austin / Online (AnyWare)
Toronto / Online (AnyWare)
New York / Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
New York / Online (AnyWare)
Ottawa / Online (AnyWare)
Washington, DC / Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
Austin / Online (AnyWare)
Toronto / Online (AnyWare)
Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français