Hur föredrar du att bli kontaktad:

Mjuka värden för analytiker

KURSNIVå

Foundation

Kursnummer

3504

Längd

3 dagar

PDF Lägg till på önskelista

Att kommunicera och samarbeta effektivt med ditt team och övriga intressenter är avgörande för att lyckas som business analyst. Under den här utbildningen i affärsanalys får du lära dig hur specifika färdigheter, beteenden och attityder påverkar analysverksamheten och förbättrar dina möjligheter att bli en nyckelspelare i verksamhetens projekt.

Du får lära dig att

 • Använda mjuka värden för att vara bli en effektivare business analyst
 • Elicitera tydliga krav med enkla metoder
 • Sälja in och presentera initiativ för att få stöd från viktiga intressenter
 • Använd visualisering för att främja kritiskt tänkande

Viktig information om kursen

Förkunskapskrav

 • Erfarenhet i nivå med det som lärs ut på kurs:
  • Kurs 211, Introduktion till affärsanalys: vägen till lyckade projekt, eller
  • Kurs 3507, BCS Foundation Certificate in Business Analysis

Kursinnehåll

 • Nyttan av mjuka värden vid analys

Varför det är viktigt med mjuka färdigheter i affärsanalys

 • Identifiera mjuka värden (soft skills) vid utveckling av lösningar
 • Mjuka värden – förstå vilka utmaningar som finns

Introducera BA Interaction Model

 • Skapa kontext för affärsanalysen
 • Produkt–/lösningsutvecklingens livscykel

Mjuka värden och elicitering

 • Samarbete
 • Facilitering
 • Aktivt lyssnande
 • Kommunikation
 • Konflikthantering
 • Förhandling
 • Kommunicera och presentera affärsbehov

Strategiska tekniker för samarbete

 • Samarbeta med intressenter högt upp i organisationen
 • Kommunicera affärbehov/verksamhetsbehov

Presentera för organisationen

 • Vinna stöd: formell presentationsteknik
 • Sälja in: värdet av en elevator pitch
 • Dynamisk elicitering

Identifiera och fånga krav

 • Hantera utmaningar vid elicitering från viktiga intressenter
 • Skapa en miljö som är inriktad på samarbete genom att ställa frågor

Dynamiska strategier för att ställa frågor

 • Genomgång av olika frågetyper
 • Generera dynamiska frågor med en innovativ modell

Arbeta med icke–verbal kommunikation

 • Utveckla strategier för aktivt lyssnande
 • Visualisera och använd prototyper för att öka förståelsen

Elicitering genom krav-workshops

 • Skapa värde genom iterativ elicitering
 • Diskutera dilemmat design/definition
 • Fokus på prototyper genom SCAMPER
 • Facilitering

Färdigheter för att bli en bra facilitator

 • Definiera egenskaper hos en effektiv facilitator
 • Förbättra sociala färdigheter och observationsförmåga

Skapa en tydlig ordning och ett bra klimat

 • Presentera mötesgenda
 • Sätta formella regler för mötet
 • Öppnande och dokumentation av mötet
 • Frågetekniker för att styra de medverkande
 • För- och nackdelar med lyssningstekniker
 • Avsluta mötet
 • Strategier och tekniker för facilitering

Nå konsensus

 • Tekniker för att nå konsensus bland deltagare
 • När konsensus kan misslyckas
 • Hantera meningsskiljaktigheter och tekniker för begränsning

Hantera olika beteende

 • Hantera besvärliga personer och dysfunktionella grupper
 • Strategier för konfliktlösning
 • Skapa en åtgärdsplan
 • Förhandling och kommunikationsproblem

Principer vid förhandling

 • Praxis för effektiv förhandling
 • Tekniker för att dela information
 • Rangordna och prioritera
 • Acceptanskriterier

Upptäcka och kommunicera frågor och problem

 • Skapa en process för hantering av problem
 • Fånga in och granska intressenters problem
 • Sätt förutsättningarna för projektteamet
 • Möjliggör att intressenterna kan ta beslut
 • Visualisering för bättre kommunikation

Visualiseringstekniker

 • Användarberättelser för att tydliggöra krav
 • Berätta med grafer och diagram
 • Brainstorming med mind maps
 • Identifiera problem i processer med hjälp av modeller

Använd mjuka värden för påverkan och ledarskap

 • Identifiera de viktigaste åtgärderna som kan implementeras direkt
 • Ta fram din personliga handlingsplan
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Alternativa sätt att delta på denna Lärarledda Kurs

Delta på denna lärarledda kurs i klassrummet eller online via AnyWare.

Smidig bokning: Du behöver inte betala kursen när du bokar, utan först 7 dagar efter kursstart.

I klassrum

Live, Online

Anpassad utbildning

I klassrum — ELLER — Live, Online

Pris — Ordinarie : 23950 SEK  

Kurser i Storbritannien, när du deltar online via AnyWare går kursen 10:00-17:30 CET (svensk tid)

27 - 29 nov ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 GMT
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

11 - 13 mar ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 GMT
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

24 - 26 jun ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 BST
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

2 - 4 sep ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 BST
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurser i USA/Kanada, när du deltar online via AnyWare går kursen 15:00-22:30 CET (svensk tid)

15 - 17 apr ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Alexandria, VA / Online (AnyWare) Alexandria, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

17 - 19 jun ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Anpassad utbildning

Är ni ett team på 4 eller fler som behöver samma kurs? Ett alternativ är att genomföra den på plats hos er, utifrån era behov.

For details, call 08-506 668 00 or Click here »

This event has been added to your cart.

Pris

Ordinarie

I Klassrum eller
Online

Ordinarie

23950 SEK

Anpassad utbildning

Kontakta oss »

Kurspris inkluderar:

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

Kurstider

Kurstid:
09:00-16:30

Tid för frivilligt kunskapstest sista kursdagen:
15:30-16:30

Övrigt:
Efter varje kursdag finns det tid för samtal med instruktören gällande frågor som är extra intressanta för just dig.

Nya meriter till ditt CV genom certifieringar

Många av Learning Trees kurser ger olika typer av utbildningspoäng eller förbereder för att skriva populära certifieringsprov.

Du får 17 PDUs


PMI, the Registered Education Provider logo, PMP, CAPM, PMI-ACP,
and PMBOK are marks of the Project Management Institute, Inc.

Den här kursen är godkänd av PMI® och ger dig 17 Professional Development Units (PDUs). För mer information om Project Management Institute och en fullständig lista över kurser som ger PDUs ...

Leadership : 17 PDUs

Läs mer …

- ,

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français