Business Analyst Soft Skills Training

Nivå: Foundation
Snittbetyg: 4,8/5 4,79/5 Based on 29 Reviews

Att kommunicera och samarbeta effektivt med ditt team och övriga intressenter är avgörande för att lyckas som business analyst. Under den här utbildningen i affärsanalys får du lära dig hur specifika färdigheter, beteenden och attityder påverkar analysverksamheten och förbättrar dina möjligheter att bli en nyckelspelare i verksamhetens projekt.

Nyckelfunktioner:

 • After-course instructor coaching benefit
 • Learning Tree end-of-course exam included

Du kommer lära dig att:

 • Använda mjuka värden för att vara bli en effektivare business analyst
 • Elicitera tydliga krav med enkla metoder
 • Sälja in och presentera initiativ för att få stöd från viktiga intressenter
 • Använd visualisering för att främja kritiskt tänkande

Välj den utbildningsform som passar dig bäst

LIVE, LÄRARLEDD

I klass & Live, Online-utbildning

 • 3-day instructor-led training course
 • One-on-one after-course instructor coaching
 • Tuition fee can be paid later by invoice -OR- at the time of checkout by credit card

UTBILDNING PÅ DIN ARBETSPLATS

Teamträning

 • Använd denna eller någon annan utbildning i ditt företag
 • Fullskalig programutveckling
 • Levereras när, var och hur du vill
 • Blandade utbildningsmodeller
 • Skräddarsytt innehåll
 • Coaching av ett expertteam

Anpassa kurs och innehåll efter teamets behov

Kontakta oss

Utveckla dig och ditt team med anpassade eller öppna kurser alternativt e-learning

Learning Tree erbjuder kundanpassad utbildning hos er, öppna kurser i Stockholm, London eller Washington, möjlighet att delta via våra Anywhere centers (Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm eller Borlänge) eller olika former av e-learning med lärarstöd. Läs mer på www.learningtree.se/priser .

I klass & Live, Online-utbildning

Note: This course runs for 3 dagar

 • 18 - 20 jan 9:00 - 16:30 GMT Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 19 - 21 apr 9:00 - 16:30 BST Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 12 - 14 jul 9:00 - 16:30 BST Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 8 - 10 dec 15:00 - 22:30 CCET Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 23 - 25 mar 14:00 - 21:30 CCET Washington, DC / Online (AnyWare) Washington, DC / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 1 - 3 jun 15:00 - 22:30 CCST Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 7 - 9 sep 15:00 - 22:30 CCST Washington, DC / Online (AnyWare) Washington, DC / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Important Business Analyst Soft Skills Course Information

 • Förkunskapskrav

  • Erfarenhet i nivå med det som lärs ut på kurs:
   • Kurs 211, Introduktion till affärsanalys: vägen till lyckade projekt, eller
   • Kurs 3507, BCS Foundation Certificate in Business Analysis

Business Analyst Soft Skills Course Outline

 • Nyttan av mjuka värden vid analys

  Varför det är viktigt med mjuka färdigheter i affärsanalys

  • Identifiera mjuka värden (soft skills) vid utveckling av lösningar
  • Mjuka värden – förstå vilka utmaningar som finns

  Introducera BA Interaction Model

  • Skapa kontext för affärsanalysen
  • Produkt–/lösningsutvecklingens livscykel

  Mjuka värden och elicitering

  • Samarbete
  • Facilitering
  • Aktivt lyssnande
  • Kommunikation
  • Konflikthantering
  • Förhandling
 • Kommunicera och presentera affärsbehov

  Strategiska tekniker för samarbete

  • Samarbeta med intressenter högt upp i organisationen
  • Kommunicera affärbehov/verksamhetsbehov

  Presentera för organisationen

  • Vinna stöd: formell presentationsteknik
  • Sälja in: värdet av en elevator pitch
 • Dynamisk elicitering

  Identifiera och fånga krav

  • Hantera utmaningar vid elicitering från viktiga intressenter
  • Skapa en miljö som är inriktad på samarbete genom att ställa frågor

  Dynamiska strategier för att ställa frågor

  • Genomgång av olika frågetyper
  • Generera dynamiska frågor med en innovativ modell

  Arbeta med icke–verbal kommunikation

  • Utveckla strategier för aktivt lyssnande
  • Visualisera och använd prototyper för att öka förståelsen

  Elicitering genom krav-workshops

  • Skapa värde genom iterativ elicitering
  • Diskutera dilemmat design/definition
  • Fokus på prototyper genom SCAMPER
 • Facilitering

  Färdigheter för att bli en bra facilitator

  • Definiera egenskaper hos en effektiv facilitator
  • Förbättra sociala färdigheter och observationsförmåga

  Skapa en tydlig ordning och ett bra klimat

  • Presentera mötesgenda
  • Sätta formella regler för mötet
  • Öppnande och dokumentation av mötet
  • Frågetekniker för att styra de medverkande
  • För- och nackdelar med lyssningstekniker
  • Avsluta mötet
 • Strategier och tekniker för facilitering

  Nå konsensus

  • Tekniker för att nå konsensus bland deltagare
  • När konsensus kan misslyckas
  • Hantera meningsskiljaktigheter och tekniker för begränsning

  Hantera olika beteende

  • Hantera besvärliga personer och dysfunktionella grupper
  • Strategier för konfliktlösning
  • Skapa en åtgärdsplan
 • Förhandling och kommunikationsproblem

  Principer vid förhandling

  • Praxis för effektiv förhandling
  • Tekniker för att dela information
  • Rangordna och prioritera
  • Acceptanskriterier

  Upptäcka och kommunicera frågor och problem

  • Skapa en process för hantering av problem
  • Fånga in och granska intressenters problem
  • Sätt förutsättningarna för projektteamet
  • Möjliggör att intressenterna kan ta beslut
 • Visualisering för bättre kommunikation

  Visualiseringstekniker

  • Användarberättelser för att tydliggöra krav
  • Berätta med grafer och diagram
  • Brainstorming med mind maps
  • Identifiera problem i processer med hjälp av modeller

  Använd mjuka värden för påverkan och ledarskap

  • Identifiera de viktigaste åtgärderna som kan implementeras direkt
  • Ta fram din personliga handlingsplan

Teamträning

Business Analyst Soft Skills Training FAQs

 • What are business analyst soft skills?

  Business analyst skills are important to do a successful job with your stakeholders or team members. Business analyst skills include but not limited to critical thinking, effective communicator, and a fluent problem solver.

 • Can I learn business analyst soft skills online?

  Yes! We know your busy work schedule may prevent you from getting to one of our classrooms which is why we offer convenient online training to meet your needs wherever you want, including online training.

Questions about which training is right for you?

call 08-506 668 00

Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

100% Satisfaction Guaranteed

Your Training Comes with a 100% Satisfaction Guarantee!*

*Partner-delivered courses may have different terms that apply. Ask for details.

Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
Washington, DC / Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
Washington, DC / Online (AnyWare)
Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français