Hur föredrar du att bli kontaktad:

Ledarskap

KURSNIVå

Foundation

Kursnummer

290

Längd

3 dagar

PDF Lägg till på önskelista

Förmågan att leda, delegera, motivera, kommunicera och förmedla en vision är alla viktiga komponenter för den som vill vara en effektiv och framgångsrik chef. På denna ledarskapsutbildning lär du dig vilka beteenden som är viktiga i en ledarroll, tekniker för hur du får ut det bästa av människor samt att använda beprövade ledarskapsmodeller.

Du får lära dig att

 • Tillämpa centrala tekniker och verktyg inom ledarskap för att leverera resultat
 • Förbättra ditt ledarskap med hjälp av emotionell intelligens
 • Kommunicera med, motivera och inspirera ditt team
 • Delegera arbetsuppgifter till individer och team
 • Utveckla en ledarskapsvision för att nå framgång

Kursinnehåll

 • Lägga grunden för ett bra ledarskap

Bästa praxis inom modernt ledarskap

 • Definiera vad som är framgång
 • Staka ut en riktning
 • Sträva efter ständig förbättring
 • Stärka människor att prestera bättre

Identifiera intressenternas behov

 • Kartlägga intressenternas miljö
 • Identifiera hur förväntningarna skiljer sig åt
 • Fastställa vad som är kriteriet för framgång
 • Tillämpa en modell för ett lyckat ledarskap

Ledarskapets identitet

 • Övergången från anställd till chef
 • Sambandet mellan ledarskap och administration
 • Ledarskap när gruppen har mer kunskap än ledaren

Vilket slags chef vill du vara?

 • Utveckla en förebild för ledarskapet
 • Anpassa modellen till din ledarskapssituation
 • Tio saker som alla framgångsrika chefer gör
 • Leda med emotionell intelligens (EI)

Fem saker som utmärker den effektiva ledaren

 • Känn dig själv: utveckla tre sociala kompetenser
 • Arbeta med andra: väsentliga egenskaper i din sociala förmåga

Tillämpa emotionell intelligens i vardagen

 • Att hantera viktiga situationer korrekt
 • Använda emotionell intelligens genom att föregå med gott exempel
 • Motivera individer att prestera

Vara medveten om viktiga motivationsfaktorer

 • Undvika sådant som sänker motivationen
 • Använda motivationsfaktorer som fungerar för alla
 • Motivera dina medarbetare maximalt

Anpassa motivationsfaktorer till individuella förväntningar

 • Identifiera människors grundläggande behov
 • Känna igen och reagera på generationsskillnader
 • Utveckla och tillämpa en motivationsstrategi
 • Konsten att delegera

Engagera med hjälp av effektiv delegering

 • Skapa en känsla av delaktighet
 • Slå fast ett gemensamt framgångsmål
 • Tillämpa en beprövad delegeringsprocess steg för steg

Att få jobbet gjort: uppgift och process

 • Att se individuella styrkor
 • Utnyttja naturliga talanger
 • Samarbeta för ett lyckat resultat
 • Uppnå målen med hjälp din personal

Komma överens om tydliga förväntningar

 • Fastställa gruppnormer för dig själv och ditt team
 • Hur dina förväntningar påverkar andra
 • Fastställa gemensamt syfte och ömsesidigt ansvar

Öka de individuella bidragen med hjälp av samverkan inom teamet

 • Att skapa en miljö som leder till samarsbete
 • Praktiska och produktiva tekniker för team-building

Hjälp ditt team att bli mer produktivt

 • Trestegsmodellen för bättre kommunikation
 • Vikten av gruppdynamik och mångfald
 • Ett proaktivt förhållningssätt till ledarskap

Möjliggöra och stödja bättre prestationer

 • Utveckla andra så att de kan nå sin fulla potential
 • Effektiva åtgärder för att förbättra prestationer
 • Använda beröm
 • Integrera coachning och beröm för bättre prestationer

Effektivt hantera oro på arbetsplatsen

 • Ingripa när resultaten spårar ur
 • Förstärka och leda beteenden i ny riktning med hjälp av konstruktiv återkoppling
 • Använda din ledarskapsstil
 • Börja med slutmålet i åtanke
 • Skapa styrka och flexibilitet i ditt team
 • Fokusera på framtiden
 • Skapa din personliga ledarskapsmetod
 • Genomföra dina personliga mål
 • Utmana begränsningar inom organisationen
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Alternativa sätt att delta på denna Lärarledda Kurs

I klassrum

Live, Online

Anpassad utbildning

I klassrum — ELLER — Live, Online

Pris — Ordinarie : 18000 SEK  

25 - 27 mar ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 CET
Stockholm Stockholm Boka Din Kursplats

9 - 11 sep ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 CEST
Stockholm Stockholm Boka Din Kursplats

2 - 4 dec ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 CET
Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurser i Storbritannien, när du deltar online via AnyWare går kursen 10:00-17:30 CET (svensk tid)

10 - 12 jun ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 BST
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurser i USA/Kanada, när du deltar online via AnyWare går kursen 15:00-22:30 CET (svensk tid)

19 - 21 feb ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 EST
Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

3 - 5 jun ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

19 - 21 aug ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Visa alla datum
Visa färre datum

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Anpassad utbildning

Är ni ett team på 4 eller fler som behöver samma kurs? Ett alternativ är att genomföra den på plats hos er, utifrån era behov.

For details, call 08-506 668 00 or Click here »

This event has been added to your cart.

Pris

Ordinarie

I Klassrum eller
Online

Ordinarie

18000 SEK

Anpassad utbildning

Kontakta oss »

Kurspris inkluderar:

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

Kurstider

Kurstid:
09:00-16:30

Tid för frivilligt kunskapstest sista kursdagen:
15:30-16:30

Övrigt:
Efter varje kursdag finns det tid för samtal med instruktören gällande frågor som är extra intressanta för just dig.

Nya meriter till ditt CV genom certifieringar

Många av Learning Trees kurser ger olika typer av utbildningspoäng eller förbereder för att skriva populära certifieringsprov.

Du får 23 PDUs


PMI, the Registered Education Provider logo, PMP, CAPM, PMI-ACP,
and PMBOK are marks of the Project Management Institute, Inc.

Den här kursen är godkänd av PMI® och ger dig 23 Professional Development Units (PDUs). För mer information om Project Management Institute och en fullständig lista över kurser som ger PDUs ...

Technical : 10 PDUs
Leadership : 10 PDUs
Leadership : 3 PDUs
Leadership : 9 PDUs
Business & Strategic : 10 PDUs
Business & Strategic : 4 PDUs

Läs mer …

”Jag uppskattade kombinationen av teori och praktiska övningar på ledarskapskursen. Instruktören hade lång erfarenhet av ledarskap och kunde koppla samman det vi gick igenom med verkliga situationer. Jag fick många tips under kursen som jag kommer att ha nytta av.”

- Åke Johansson, Pre-sales consultant
Digital Route AB

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français