Hur föredrar du att bli kontaktad:

Building Web Applications with React

KURSNIVå

Advanced

Kursnummer

2322

Längd

4 dagar

PDF Lägg till på önskelista

React is an open-source JavaScript library from Facebook used for building HTML5 web applications. In this training course, you learn how to develop a complete application by building high-performance User Interfaces (UIs) with JSX components targeting a virtual DOM, and creating Flux applications, which provide complementary architectural patterns to construct client-side application functionality.

Du får lära dig att

 • Create an isomorphic web application using Facebook React and Flux
 • Compose a UI using React JavaScript and JSX components
 • Integrate React forms with Ajax and back-end REST services
 • Apply the Flux application pattern (dispatcher, stores, and actions)
 • Exploit React animation components with CSS3 transitions

Viktig information om kursen

 • Requirements

  • Experience developing web pages with JavaScript, HTML, and CSS at the level of:

Kursinnehåll

 • Introduction and Overview
 • Features of React and Flux
 • Benefits of the virtual DOM
 • Configuring the development and build environment
 • Designing Custom React Components

Displaying React content

 • Employing React.createElement() and React.DOM.* factories
 • Rendering the application with ReactDOM.render()
 • Constructing the UI on the server with renderToString()

Leveraging JSX for UI design

 • Coding custom components with React.createClass()
 • Generating component output with the render method
 • Composing a JSX component hierarchy
 • Incorporating third-party components
 • Activating React Components

Parameterising components

 • Disambiguating component properties and state
 • Inserting properties into rendered output with this.props
 • Passing property values using JSX { } expressions
 • Initialising default values with getDefaultProps()

Manipulating component state

 • Setting starting state values with getInitialState()
 • Reading application data with this.state
 • Mutating data with this.setState()
 • Harnessing React autobinding and event aggregation

Integrating into the component life cycle

 • Attaching and detaching logic and event handlers in componentDidMount and componentWillUnmount
 • Enhancing performance with componentShouldUpdate
 • Responding to changes with componentWillReceiveProps
 • Developing React Forms

Manipulating form input components

 • Working with interactive properties
 • value
 • defaultValue
 • checked
 • selected
 • Capturing form component updates with onChange
 • Comparing controlled and uncontrolled components

Simulating two-way binding

 • Applying the onChange / setState() convention
 • Employing the LinkedStateMixin
 • Passing ReactLink objects through the props hierarchy

Connecting React to REST services

 • Making Ajax calls from React
 • Mapping CRUD access to REST actions
 • GET
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • Creating Flux Applications

Modelling client-side data interactivity

 • Identifying Flux participants
 • Actions
 • Dispatcher
 • Stores
 • Views
 • Harnessing unidirectional data flow
 • Comparing Flux to Model View Controller, Redux and Relay

Coding a Flux application

 • Extending the Facebook Dispatcher
 • Utilising Node.js EventEmitter with custom stores
 • Integrating REST access with Flux action creators

Integrating routing into Flux

 • Exploiting the react-router for semantic URLs
 • Mapping URL paths and parameters to components
 • Analysing React Applications

Developer tools

 • Inspecting React components with browser extensions
 • Identifying and debugging rendering errors

Unit testing

 • Running tests with Jest
 • Simulating event dispatch with ReactTestUtils.Simulate

Performance testing

 • Establishing a baseline
 • Profiling React execution with Perf.start() and stop()
 • Optimising component reconciliation with key
 • Animating React Applications
 • Including the react-css-transition-group add-on
 • Employing the ReactCS component
 • Writing CSS transitions and animations
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Alternativa sätt att delta på denna Lärarledda Kurs

I klassrum

Live, Online

Anpassad utbildning

I klassrum — ELLER — Live, Online

Pris — Ordinarie : 27950 SEK  

Kurser i USA/Kanada, när du deltar online via AnyWare går kursen 15:00-22:30 CET (svensk tid)

25 - 28 feb ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EST
New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

14 - 17 apr ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

21 - 24 jul ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Alexandria, VA / Online (AnyWare) Alexandria, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

25 - 28 aug ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

13 - 16 okt ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Anpassad utbildning

Är ni ett team på 4 eller fler som behöver samma kurs? Ett alternativ är att genomföra den på plats hos er, utifrån era behov.

For details, call 08-506 668 00 or Click here »

This event has been added to your cart.

Pris

Ordinarie

I Klassrum eller
Online

Ordinarie

27950 SEK

Anpassad utbildning

Kontakta oss »

Kurspris inkluderar:

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

Computing Sandbox Efter Kursen
Efter kursen får du access till en virtuell dator som innehåller den programvaran som används under utbildningen. Här kan du göra om övningsuppgifter, skriva/testa kod och labba i en felsäker miljö.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

Kurstider

Kurstid:
09:00-16:30

Tid för frivilligt kunskapstest sista kursdagen:
15:30-16:30

Övrigt:
Efter varje kursdag finns det tid för samtal med instruktören gällande frågor som är extra intressanta för just dig.

- ,

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français