De 14 mest efterfrågade certifieringarna för IT proffs

Tech industrin är omfattande och i tillväxt, vilket ställer krav på nya kunskaper hos medarbetarna. För att utvecklas i sin yrkesroll måste man ständigt utveckla sina kunskaper och färdigheter. Vi har skapat utbildningsvägar som kombinerar certifieringsgrundande kurser med kurser som utvecklar medarbetarna för att kunna bidra till värdeskapande utveckling hos organisationerna som betalat utbildningsinsatserna.

Här följer de 14 mest efterfrågade utbildningsvägarna för att snabbt skapa värde hos organisationer och team genom välutbildade medarbetare. Interaktiva utbildningsplaner nedan:

 

Kraven från uppdragsgivare, arbetsgivare och andra stakeholders ökar ständigt:

  • IT sektorn antas växa snabbare än övriga branscher 2018-2020
  • Samtidigt finns det en arbetskraftsbrist inom många yrkesroller inom IT

NOTE: Prezi presentations are best viewed with the latest versions of Safari, Firefox, Chrome, and Edge. Please make sure 
your browser's pop-up blocker is turned off.
Trouble viewing the presentation? View the PDF ›

Låt oss berätta hur vi kan hjälpa dig och dina medarbetare få ut mer av era certifieringsmål.

 

08-506 668 00

 

Kontakta oss

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français