Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

IT4IT Blended Training

KURSNIVå

Foundation

Kursnummer

S308

Längd

3 dagar
Fråga företagsanpassad utbildning

PDF Lägg till på önskelista

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha nödvändig teoretisk kunskap för att klara en certifiering: IT4IT Foundation - Nivå 1. Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktiv livesänt webinarium tillsammans med kursledaren. Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår. Den totala studietiden beräknas till ca 20 timmar.

Du får lära dig att

 • Förstå grundläggande koncept för IT4IT värdeströmmar och IT4IT referensarkitekturen
 • Definiera centrala begrepp och termer för IT4IT referensarkitekturen
 • Förstå IT4IT certifieringsprogrammet
 • Förklara de fyra grundläggande IT4IT värdeströmmarna
 • Definiera de funktionella komponenterna för de fyra IT4IT värdeströmmarna
 • Förberedelse för IT4IT certifieringen

Viktig information om kursen

  • Denna IT4IT™ Foundation-kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training-koncept där tre lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd kring två antal utbildningsblock och pågår under tre veckor. Innehållet består av de ämnesområden som ligger till grund för tillhörande certifiering.
   • Tre schemalagda webinarier
   • Självstudier i digital plattform
   • Certifieringsförberedande

Kursinnehåll

 • ildningsupplägg

Programmet genomförs under en treveckorsperiod. Effektiv tid som kursdeltagaren behöver avsättas för utbildningen är individuellt; självstudiernas hastighet avgör du själv och de schemalagda webbinarierna omfattar tre timmar. Webbinarierna leds av en erfaren svensktalande lärare och konsult som är väl förtrogen med IT4IT  i både teori och praktik, men facktermer och kursmaterial är framför allt på engelska.

Nedan, inom parentes angivna, tidsuppskattningar är ungefärliga:

Webinarium 1 (60 minuter)

 • Programintroduktion och upplägg
 • Presentation av värdet med en certifiering
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitten
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 1

 • Kursintroduktion

Självstudieavsnitt 2: Introduction to IT4IT and The Open Group

 • IT4IT Introduction
 • IT4IT Context
 • IT4IT IT Value Chain
 • Självstudieavsnitt 3: IT4IT Core
 • IT4IT Core Overview
 • Levels of Abstraction
 • Självstudieavsnitt 4: Strategy to Portfolio (S2P) Value Stream
 • S2P Value and Stream: Scope and Objectives
 • S2P Value and Stream: Phases and Activities
 • S2P Value and Stream: Functional Component Review

Webinarium 2 (60 minuter)

 • Frågeställningar kring de delar som vi gått igenom
 • Övergripande presentation av kursens nästkommande moment
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 5: Requirement to Deploy (R2D) Value

 • R2D Value Stream: Scope and Objectives
 • R2D Value Stream: Phases and Activities
 • R2D Value Stream: Functional Component Review

Självstudieavsnitt 6: Request to Fulfill (R2F) Value Stream

 • R2F Value and Stream: Scope and Objectives
 • R2F Value and Stream: Phases and Activities
 • R2F Value and Stream: Functional Component Review

Självstudieavsnitt 7: Detect to Correct (D2C) Value Stream

 • D2C Value and Stream: Scope and Objectives
 •  D2C Value and Stream: Phases and Activities
 •  D2C Value and Stream: Functional Component Review

Självstudieavsnitt 8: Supporting Activities

 • IT Value Chain: Supporting Activities

Webinarium 3 (60 minuter)

 • Frågeställningar kring de delar som vi gått igenom
 • Sammanfattning inför en eventuell certifiering
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Företagsanpassad kurs för ditt team

Öka teamets effektivitet och höj produktiviteten hos team-medlemmarna med denna kurs. Du väljer plats och kan självklart välja att köra den i klassrum eller live, online, eller kombinera dessa.

Utbildningen kan anpassas efter era behov och situation så att den motsvarar exakt vad ni behöver för att ni skall utvecklas och ännu bättre stödja verksamhetens mål.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

- ,

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français