Hur föredrar du att bli kontaktad:

Windows 10 Blended Training: Installera och konfigurera

KURSNIVå

Intermediate

Kursnummer

S304

Längd

5 dagar
Fråga företagsanpassad utbildning

PDF Lägg till på önskelista

Kursen levereras i ett blandat format där varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktivt lärarlett webinarium. Självstudiearbetet genomförs i Lexicons digitala utbildningsplattform med åtkomst till kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kuren ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår.

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna hantera Windows 10 i ett företagsnätverk, men även för att vara förbered inför Microsoft certifiering 70–697.

Du får lära dig att

 • Översikt/installation/konfiguration av Windows 10
 • Hantera Windows 10
 • Hantera säkerhet
 • Felsökning, underhåll och återställning

Viktig information om kursen

Blended Training

 • Denna Windows 10-kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training-koncept där lärarledda webinarier online varvas med självstudier. Kursen är uppbyggd runt fyra utbildningsblock och pågår under fem veckor. Efter kursen ska deltagaren ha nödvändig teoretisk kunskap för att klara en certifiering. Upplägg för kursen:
  • Fem schemalagda webinarier
  • Självstudier i digital plattform
  • Certifieringsförberedande

Förkunskapskrav

 • Följande kunskaper bör du ha för att kunna följa med i kursen:
  • Grundkännedom om TCP/IP och DNS
  • Grundkunskap om Microsofts katalogtjänst
  • Grundkunskap om Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2016
  • Grundkunskap från andra klientoperativsystem från Microsoft, såsom Windows 7 eller senare

Kursinnehåll

 • Översikt/installation/konfiguration av Windows 10

Översikt Windows 10

 • Introduktion till Windows 10
 • Navigera i gränssnittet för Windows 10
 • Labb: Navigera och skräddarsy användaregränsnittet
  • Navigera i gränssnittet för Windows 10
  • Konfigurera Start
  • Konfigurera skrivbordet

Installation av Windows 10

 • Installera Windows 10
 • Uppgradera Windows 10
 • Labb: Installation av Windows 10
  • Uppgradera från Windows 7 till Windows 10
  • Migrera användareinställningar

Konfiguration av enhet

 • Översikt över verktyg som kan användas för att konfigurera Windows 10
 • Konfigurationsval
 • Hantera användarekonto
 • Använda OneDrive
 • Labb: Konfiguration av Windows 10
  • Använda Settings App
  • Använda Control Panel
  • Använda Windows PowerShell
  • Använda Group Policy
 • Labb: Synkronisering med OneDrive
  • Ansluta ett Microsoftkonto
  • Inställningar för synkroniserng mellan enheter

Konfigurera nätverksanslutningar

 • Konfigurera ett IP-baserat nätverk
 • Implementera DNS
 • Implementera trådlöst nätverk
 • Översikt fjärranslutningar
 • Labb: Konfigurera nätverksanslutningar
  • Verifiera och testa inställningar för IPv4
  • Konfigurera automatisk tilldelning av IPv4 inställningar
  • Konfigurera och testa DNS
 • Hantera Windows 10

Hantera lagring

 • Översikt, val för lagring
 • Hantering av diskar, partitioner och volymer
 • Underhåll av diskar och volymer
 • Hantera Storage Spaces
 • Labb: Hantera lagring
  • Lägga till disk
  • Skapa Simple Volume
  • Komprimera katalog
  • Slå på begränsningar i form av Disk Quota
  • Skapa Storage Space

Hantera filer och skrivare

 • Översikt filsystemet
 • Konfiguration och hantering av tillgång till filer
 • Konfiguration och hantering av utdelade kataloger
 • Work Folders
 • Hantera skrivare
 • Labb: Konfigurera och hantera rättigheter
  • Skapa, hantera och dela ut katalog
  • Kontrollera tillgång
 • Labb: Konfigurera och hantera Work Folders
  • Konfiguration av Work Folders
 • Labb: installation och hantering av skrivare
  • Hantera och använda skrivare

Hantera apps i Windows 10

 • Översikt hantering av apps
 • Windows Store
 • Webbläsare Labb: Installera och uppdatera apps från Windows Store
  • Sideloading apps
  • Logga på med Microsoftkonto
  • Installera och uppdatera Windows Store app
 • Labb: Konfigurera webbläsare i Windows 10
  • Konfigurera och använda Microsoft Edge
  • Konfigurera och använda Internet Explorer 11
 • Hantera säkerhet

Hantera säkerheten för informationen

 • Översikt hotbild
 • Säkra informationen med EFS
 • Implementera och hantera BitLocker
 • Labb: Hantera säkerheten för informationen
  • Arbeta med EFS
  • Arbeta med BitLocker

Hantera säkerheten för enheten

 • Arbeta med Security Settings
 • Konfigurera UAC
 • Konfigurera restriktioner för applikationer
 • Labb: Hantera säkerheten för din enhet
  • Skapa regelverk för säkerheten
  • Testa regelverket
  • Konfiguera UAC
  • Konfiguera och testa AppLocker

Hantera nätverkssäkerhet

 • Översikt nätverksrelaterade säkerhetshot
 • Windows Firewall
 • Arbeta med IPSec
 • Windows Defender
 • Labb: Hantera nätverkssäkerhet
  • Skapa och testa Inbound rules
  • Skapa och testa Outbound rules
  • Skapa och testa IPSec regelverk
  • Konfigurera Windows Defender
 • Felsökning, underhåll och återställning

Felsökning och återställning

 • Hantera enheter och drivrutiner
 • Återställa filer
 • Återställa enhet
 • Labb: Felsökning och återställning
  • Hantera drivrutiner
  • Arbeta med File History för att återställa filer
  • Arbeta med Previous Version för att återställa
  • Återställ enhet med hjälp av återställningspunkt
  • Arbeta med Advanced Start Up Options.

Underhåll av Windows 10

 • Uppdatera Windows 10
 • Monitorerar Windows 10
 • Optimera prestande
 • Konfigurera Windows Update
 • Konfigurera uppdateringar med hjälp av GPO
 • Monitorera händelser
 • Labb: Underhåll av Windows 10
  • Konfigurera Windows Update
  • Konfigurera uppdateringar med hjälp av GPO
  • Monitorera händelser
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Företagsanpassad kurs för ditt team

Öka teamets effektivitet och höj produktiviteten hos team-medlemmarna med denna kurs. Du väljer plats och kan självklart välja att köra den i klassrum eller live, online, eller kombinera dessa.

Utbildningen kan anpassas efter era behov och situation så att den motsvarar exakt vad ni behöver för att ni skall utvecklas och ännu bättre stödja verksamhetens mål.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

- ,

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français