Certified Asset Management Security Expert (CAMSE)

Nivå: Intermediate

Den senaste certifieringen från IAITAM med fokus på IT och Informationssäkerhet inom ramen för IT Asset Management.

Syftet med säkerhet är att hantera risker, konsekvenser och omfattningen av skador efter en säkerhetsincident. Definitionen är såklart förenklad och speglar inte alls verkligheten utifrån den mycket stora omfattningen och komplexiteten i de processer som krävs för att hantera IT och Informationssäkerhet.

Vi ser ökande investeringar i säkerhet, processer och säkerhetsresurser samtidigt som verksamheters förmåga att strategisk hantera säkerhet på ett proaktivt sätt generellt är eftersatt.

Landskapet förändras allt snabbare och säkerhetshoten och blir allt fler. Vi ser ökade krav avseende hantering av personuppgifter, individers integritet, kontroll över information, var den lagras och vem som har tillgång till den. Nya lagar och rapporteringskrav, ny innovativ teknik.

Konsekvenserna om något går fel blir också allt mer kännbara.

Ansvaret för att säkra organisationen och dess data är en prioritering för de flesta organisationer och bör vara en del av varje anställds ansvar.

Organisationens IT och Informationssäkerhetsprogram måste hanteras tillsammans med dess IT Asset Managementprogram och processer för att fungera optimalt.

Syftet med CAMSE utbildningen och certifieringen är att överbrygga gapet mellan IT Asset Management och IT Säkerhet i dess program, processer och arbetsmetoder och samtidigt bygga in organisationens säkerhetspolicys i ITAM policys för optimering av säkerhet och förbättring av styrning och kontroll.

Nyckelfunktioner:

 • Marknadens enda erkända ITAM certifiering genom APMG.
 • IAITAM Best Practice.

Du får lära dig att:

 • Förstå hur IT/Informationssäkerhet och IT Asset Management hänger ihop och varför det är
 • nödvändigt att hantera dem som En enhet
 • Koppla ihop ITAM processer med organisationens säkerhetsprocesser
 • Policys för informationssäkerhet och hur man kan införliva dem i organisationens ITAM processer
 • Lagar, regelverk och standards du behöver känna till
 • Utvärdera vilka primära delar i ITAM som bidrar mest till att skydda organisationen mot säkerhetsincidenter
 • Proaktiv hantering av IT Assets i ett säkerhetsperspektiv

Välj den utbildningsform som passar dig bäst

LIVE, LÄRARLEDD

I klass & Live, Online-utbildning

 • 2-dagars instruktörsledd kurs
 • Möjlighet till coaching med instruktör efter avslutad kurs
 • Kunskapsprov efter avslutad kurs ingår

FÖRETAGSINTERN UTBILDNING

Teamträning

 • Använd denna eller någon annan utbildning i ditt företag
 • Fullskalig programutveckling
 • Levereras när, var och hur du vill
 • Blandade utbildningsmodeller
 • Skräddarsytt innehåll
 • Coaching av ett expertteam

Anpassa kurs och innehåll efter teamets behov

Kontakta oss

Utveckla dig och ditt team med anpassade eller öppna kurser alternativt e-learning

Learning Tree erbjuder kundanpassad utbildning hos er, öppna kurser i Stockholm, London eller Washington, möjlighet att delta via våra Anywhere centers (Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm eller Borlänge) eller olika former av e-learning med lärarstöd. Läs mer på www.learningtree.se/priser .

I klass & Live, Online-utbildning

Note: This course runs for 2 dagar

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Viktig CAMSE kursinformation

Arbetar som Asset Manager, Software Asset Manager och liknande och som vill förstå hur ITAM kan hjälpa organisationens säkerhetsavdelningar i arbetet med IT och informationssäkerhet, eller för säkerhetsresurser som vill förstå hur ITAM kan optimera organisationens säkerhetsarbete.

Kursen är relevant för IT Asset Managers och andra yrkesverksamma som är engagerade i Asset Management, strategisk planering, säkerhet och de som påverkas eller påverkas av ITAM och säkerhetsinitiativ.

CAMSE Course Outline

 • Introduktion till IAITAM
 • ITAM: s etiska
 • Beskrivning av en CAMSE
 • Översikt över ITAM-programmet
 • IAITAM nyckelprocessområden (12 huvudområden)
 • Kommunikation och utbildning
 • Politik och rutiner
 • ITAM-processer
 • Sourcing, Inköp och Leverantörshantering
 • Inventering
 • Förvaltning
 • Regulatoriska frågor
 • Projektledning
 • Compliance
 • Omfattning av säkerhet och IT Asset Management
 • Kommunikation och utbildning för informationssäkerhet
 • Policys för informationssäkerhet
 • ITAM-programbedömning för säkerhet
 • Allmänt om säkerhetsprogram och planering
 • Förvärvshantering
 • Hantering och inventering av tillgångsidentifiering
 • Avyttring
 • Uppdatering av ITAM Roadmap
 • Säkerhet och roller
 • Implementation av ITAM i Säkerhetspolicys och arbetssätt
 • Lagar och standards för informationssäkerhet
 • Frågor och granskning före tentamen

Teamträning

CASME FAQs

 • Hur lång tid har man på sig att genomföra sin certifiering?

  Två veckor.

Questions about which training is right for you?

call 08-506 668 00
100% Satisfaction Guaranteed

Your Training Comes with a 100% Satisfaction Guarantee!*

*Partner-delivered courses may have different terms that apply. Ask for details.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français