Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

TSO/ISPF Workshop samt Introduktion till JCL och VSAM

KURSNIVå

Intermediate

Kursnummer

S215

Längd

4 dagar
Fråga företagsanpassad utbildning

PDF Lägg till på önskelista

Den här kurser introducerar begrepp och funktioner i TSO och IBM:s Interactive System Productivity Facility (ISPF). Kursen fokuserar speciellt på TSO/ISPF:s funktioner för att uppdatera text och data i filer och på att hantera ”dataset”. Kursen kombinerar lärarledda sessioner med en serie praktiska övningar som successivt ökar i komplexitet. Den ger också deltagaren en första övergripande introduktion till IBM:s ”Job Control Language” (JCL) som är tillräcklig för att kunna användas i den efterföljande del som handlar om COBOL-programmering. Kursen ger av samma skäl också en första översikt över VSAM.

Du får lära dig att

 • Använda TSO/ISPF för att
  • läsa och skriva text i datafiler (”browse” och ”edit”)
  • skicka in ”batch”-jobb till systemet och se på resultatet
  • använda ISPF funktioner (”utilities”) såsom ”Allocate” och ”Copy”
 • Grunderna för Job Control Language (JCL) och
  • redogöra för vad varje JCL-sats används till
  • koda JCL-satser för att starta program och ange filer som behövs
  • beskriva och använda ofta använda JCL-parametrar
  • rätta syntax-fel i JCL-satser
 • Övergripande förstå VSAM och
  • Beskriva och förklara konceptet med z/OS ”access methods” för fil-access
  • beskriva strukturen på VSAM-filer
  • använda verktyget ”Access Method Services” (IDCAMS) för att definiera, ladda, ta backup, övervaka och manipulera VSAM-filer med tyngdpunkt på KSDS-typen (”Key Sequenced Data Set”)

Kursinnehåll

 • TSO/ISPF

Introduktion till TSO och ISPF

 • Vad är TSO, hur används det vanligen?
 • Grundläggande TSO-kommandon
 • Att logga in och logga ut
 • ISPF och ISPF-panelerna
 • Inställningar i ISPF
 • Funktioner och log/list-inställningar
 • Felmeddelanden

Verktyg (”Utilities”) i ISPF

 • Utility selection menu
 • Library utility
 • Dataset utility
 • Move/Copy utility
 • Outlist utility

ISPF Dataset List Utility

 • Lista dataset
 • ”Wildcard”-tecken
 • Dataset-listan och medlemslistans radkommandon

Dataset och att titta på dem i ISPF

 • Namnstandard för dataset
 • Hur disk dataset är organiserade
 • ”Partitioned Datasets” (PDS, bibliotek) och ”PDS Extended” (PDSE)

Att ange datasetnamn

 • PDS-medlemslistans panel och genvägar
 • Att se på data och bläddring (”scrolling”)
 • FIND och LOCATE-kommandona
 • Dela upp bilden (”split screen”)
 • Grunder i att lägga in och ändra text (”edit”) med ISPF

  • Textuppdatering (”edit”)
  • Panelen för ”edit”
  • Medlems- och dataset edit-panel
  • Att bläddra i ”edit”
  • Radkommandon i ”edit”
  • Att manipulera rader
  • Avsluta en ”edit”-session

  ISPF Edit-profilen

  • Vad ”edit”-profilen är till för
  • Visa ”edit”-profilen
  • ”Edit”-profilens olika inställningar

  Andra funktioner i ISPF

  • Skapa nya medlemmar
  • ”Insert” och ”delete”
  • CHANGE-kommandot
  • UNDO-kommandot
  • …när det låser sig.

  Att skicka in ”batch-job”

  • SUBMIT-kommandot
  • Att använda SDSF för att följa ett ”batch-job”
  • Job Control Language (JCL) samt Introduktion till VSAM

  Introduktion till z/OS JCL

  • Vad är ett Job och hur är det strukturerat
  • Job-strömmen
  • Typer av JCL-satser, formar och kodningsregler
  • JES2-satser
  • JES3-satser
  • Felpositioner i JCL

  JOB-satsen

  • Översikt JOB-satsen
  • Exempel på JOB-satser

  EXEC-satsen

  • Översikt EXEC-satsen
  • EXEC nyckelordsparametrar
  • Villkorsstyrd exekvering (COND, IF, ENDIF)
  • Exempel på EXEC-satser

  DD-satsen (”Data Definition”)

  • Översikt DD-satsen
  • DD-parametrar DSN, DISP, SPACE, DCB
  • Att arbeta med dataset
  • Typer av dataset

  Att använda VSAM-filer

  • Grunderna i VSAM
  • Typer av VSAM dataset
  • Att använda verktyget Access Method Services (AMS) för att skapa, ta bort, ladda och ”printa” VSAM-filer

  ”Printing” samt ”In-stream” data

  • Printfiler & ”In-stream” data
  • SYSOUT-parametern och OUTPUT-satsen

  Vanliga MVS abend-koder

  • Hur hanterar systemet när det går snett? ”Problem handling”
  • Onormalt programslut (”abend”)
  • Vanligt avslut i MVS
  Visa detaljerat kursinnehåll
  Visa mindre

  Företagsanpassad kurs för ditt team

  Öka teamets effektivitet och höj produktiviteten hos team-medlemmarna med denna kurs. Du väljer plats och kan självklart välja att köra den i klassrum eller live, online, eller kombinera dessa.

  Utbildningen kan anpassas efter era behov och situation så att den motsvarar exakt vad ni behöver för att ni skall utvecklas och ännu bättre stödja verksamhetens mål.

  Hur föredrar du att bli kontaktad:

  Deltagare Förmåner

  COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
  När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

  LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
  Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

  Prev
  Next

  - ,

  Prev
  Next

  Please Choose a Language

  Canada - English

  Canada - Français