Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

IBM:s stordatormiljö: Mainframe Computing Environment

KURSNIVå

Foundation

Kursnummer

S214

Längd

1 dag
Fråga företagsanpassad utbildning

PDF Lägg till på önskelista

Denna kurs ger en grundläggande introduktion till IBM:s stordatorbaserade ”enterprise”-miljö med operativsystemet z/OS i botten. Kursen introducerar begrepp och terminologi för IT-personal som ska arbeta i denna miljö dagligen och förklarar dem på ett begripligt sätt. Kursen skapar en säker grund för de som vill etablera sig och arbeta i en IT-miljö som bygger på IBM:s stordator.

Du får lära dig att

 • Lista övergripande huvuddelarna av vad som ingår i IBM:s z Systems-miljö
 • Beskriva hur data lagras, hur data är kodat och hur lagringsenheter används
 • Övergripande förklara konceptet operativsystem
 • Beskriva operativsystem och tillhörande programvara som ingår i IBM:s z Systems

Kursinnehåll

 • Stordatorn, The Mainframe Computer
 • Vad är en stordator och vad kan den göra?
 • Hårdvara och mjukvara
 • Typer av datorer
 • ”Batch”-processen
 • Interaktiv ”on-line”-processen
 • Vad är mjukvara?
 • Vad består ett program av?
 • Att bygga ett program
 • Programmeringsspråk
 • Att exekvera ett program
 • Typer av mjukvara, systemprogram, applikationsprogram
 • Praktisk drift
 • Vad gör en teknikstab i stordatorn?
 • Operatörer, säkerhetsadministratörer, systemtekniker, datalagringstekniker, nätverkstekniker, databasadministratörer, systemutvecklare
 • Systemprogrammen i z Systemet
 • Operativsystemet z/OS
 • Processmiljön i MVS
 • Nätverk
 • JES2 och JES3
 • CICS, IMS, DB2 med flera
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Företagsanpassad kurs för ditt team

Öka teamets effektivitet och höj produktiviteten hos team-medlemmarna med denna kurs. Du väljer plats och kan självklart välja att köra den i klassrum eller live, online, eller kombinera dessa.

Utbildningen kan anpassas efter era behov och situation så att den motsvarar exakt vad ni behöver för att ni skall utvecklas och ännu bättre stödja verksamhetens mål.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Deltagare Förmåner

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

- ,

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français