Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

COBOL-programmering del 2 – Avancerad nivå

KURSNIVå

Advanced

Kursnummer

S213

Längd

5 dagar
Fråga företagsanpassad utbildning

PDF Lägg till på önskelista

Detta är den viktiga andra delen av introduktionen till hur man programmerar i COBOL, den första behandlade grunderna. Denna kurs utbildar programmerare med rätt förkunskaper i de mer avancerade funktionerna i CCOBOL så att man får en komplett kunskap hur man kodar nya och underhåller befintliga program. Deltagarna på kursen får koda, testa och felsöka realistiska program vilket genomgående bidrar till en förståelse för COBOL-logiken. Kursen genomförs både med lärarledda sessioner och praktiska övningar där man får koda och testa sina program.

Du får lära dig att

 • Koda och anropa COBOL subrutiner
 • Definiera och använda tabeller via antingen ”subscripts” eller ”index”
 • Använda den interna sorteringsfunktionen som finns i COBOL
 • Definiera och använda VSAM-filer i COBOL-programmen.

Kursinnehåll

 • COBOL-revision
Deltagarna får börja med att koda ett COBOL-program för att visa att de har erforderliga grundkunskaper i programmeringsspråket. Detta ger också instruktören en bild av om det finns några områden som måste belysas extra.
 • Tabeller
 • Hur tabeller (”arrays”) används i COBOL-program
 • PERFORM...VARYING och TABLES
 • Två- och tre-dimensionella tabeller
 • Indexerade tabeller: SET, PERFORM... VARYING med index, SEARCH
 • INITIALISING TABLES
 • OCCURS DEPENDING ON
 • Komplex ODO
 • Subprogram
 • Beskrivning av hur program kopplar (länkar) till varandra, hur data skickas mellan program och skillnaden mellan statisk och dynamisk koppling. 
 • CALL-satsen
 • LINKAGE SECTION
 • ENTRY
 • GOBACK
 • EXIT PROGRAM
 • CANCEL
 • Exempel på subprogram
 • Dynamiska anrop (CALLs)
 • VSAM Filhantering
 • Hur VSAM-filer läses och skrivs i ett COBOL-program
 • RELATIVE och INDEXED FILE-CONTROL 
 • VSAM ”status keys” och returkoder
 • READ
 • WRITE
 • START
 • REWRITE
 • DELETE 
 • Sorteringsfunktionen (”SORT Facility”)
 • Hur man anropar SORT från ett COBOL-program
 • SORT FILE-beskrivning
 • Att avläsa om sorteringen gått bra
 • SORT-satsen
 • RELEASE
 • RETURN 
 • Diverse COBOL-satser och funktioner
 • SET
 • INSPECT
 • STRING
 • UNSTRING
 • SPECIAL-NAMES
 • CURRENCY SIGN och DECIMAL POINT
 • CLASS
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Företagsanpassad kurs för ditt team

Öka teamets effektivitet och höj produktiviteten hos team-medlemmarna med denna kurs. Du väljer plats och kan självklart välja att köra den i klassrum eller live, online, eller kombinera dessa.

Utbildningen kan anpassas efter era behov och situation så att den motsvarar exakt vad ni behöver för att ni skall utvecklas och ännu bättre stödja verksamhetens mål.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Deltagare Förmåner

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

- ,

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français