Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Kanban i praktiken

KURSNIVå

Foundation

Kursnummer

S211

Längd

1 dag
Fråga företagsanpassad utbildning

PDF Lägg till på önskelista

På den här kursen lär du dig att använda Kanban för att visualisera processen kring genomförandet av aktivitet i både projekt och linje. Kanban sätter människan i centrum, är kundcentrerat, uppdagar problem tidigt, rättar grundorsaken och driver ständig förbättring. Detta ger dig effektivt teamarbete med kollektivt och personligt ansvarstagande, ökad tydlighet för alla intressenter samt förbättrad kunskapsöverföring.

Du får lära dig att

 • Förstå de grundläggande principerna och syftena med Kanban
 • Använda Kanban effektivt metodik, verktygslåda & organisation
 • Skapa en Kanban-tavla anpassad för aktuellt användningsområde
 • Anpassa Kanban-tavlan för att hantera olika situationer
 • Nyttja Kanban för att skapa en tydlig och stimulerande arbetssituation för arbetsgrupper och dess individer

Kursinnehåll

 • Teori och nyttan av Kanban
 • När och hur startade Kanban?
 • Vilket problem försökte man lösa?
 • Har vi samma bekymmer idag?
 • Grundprinciperna för Kanban-tavlan?
 • Vilka principer bygger Kanban-tavlan på?
 • Vilka tekniker använder vi?
 • Praktiska tillämpningar av Kanban-tekniker
 • Deltagarna får skapa Kanban-tavlor utifrån olika behov, typ av verksamhet och vad de vill synliggöra
 • Anpassningar av Kanban-tavlan för olika situationer
 • Vid nyttjandet av Kanban-tavlan i verksamheten uppstår det olika situationer som man måste kunna hantera. Olika scenarier behandlas i gruppövningar, i syfte att skapa kunskap och handlingsberedskap, samt att belysa flexibiliteten i tavlans utformning
 • Tillämpning av Kanban i Utveckling, Produktion och Förvaltning
 • Kanban-tavlan kan se olika ut beroende på om den omfattar utveckling, förvaltning eller någon annan form av planering av verksamhet. Det finns också möjlighet att på samma tavla kombinera de olika verksamheterna.
 • Kanban kopplat till affärsmål
 • En variant på Kanban kallas för Iceberg Kanban. Här utgår man från affärsmål, och bryter sen ner dessa i leverabler och aktiviteter.
 • Kanban i relation till andra agila metoder
 • Kanban-tavlan används inom t ex Scrum. Vi belyser likheter och skillnader mellan metoderna.
 • Flera varianter av utformning av Kanban-tavlan
 • Andra verksamheter/processer som kan ge nya utformningar av Kanban-tavlan. Man kan också kombinera flera verksamheter på samman tavla
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Företagsanpassad kurs för ditt team

Öka teamets effektivitet och höj produktiviteten hos team-medlemmarna med denna kurs. Du väljer plats och kan självklart välja att köra den i klassrum eller live, online, eller kombinera dessa.

Utbildningen kan anpassas efter era behov och situation så att den motsvarar exakt vad ni behöver för att ni skall utvecklas och ännu bättre stödja verksamhetens mål.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Deltagare Förmåner

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

- ,

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français