Systemförvaltning med pm3 & ITIL i samverkan

Nivå: Foundation
Snittbetyg: 4,4/5 4,40/5 Based on 15 Reviews

På den här kursen lär du dig helheten inom systemförvaltning med förvaltningsmodeller, processer, organisation och roller för styrning, ledning och effektiv förvaltning av IT-system. Vi blandar teori med praktik och har stort fokus på att du snabbt och enkelt ska kunna realisera dina nya kunskaper i din normala arbetsmiljö. Under kursens workshops tillägnar du dig praktiska kunskaper för att kunna leda systemförvaltningsuppdrag och verka i en komplex organisation, både internt och mot externa kunder.

Nyckelfunktioner:

 • 2-dagars instruktörsledd kurs

Du kommer lära dig att:

 • Bygga upp en fungerande organisation med tydliga roller för systemförvaltning
 • Etablering av förvaltningsmodell, förvaltningsplan och stödjande ITIL-processer
 • Planera, styra, leda och följa upp definerade förvaltningsobjekt
 • Underhålla och utveckla förvaltningsprodukter med hög kvalitet och tillgänglighet
 • Minimera osäkerhet och risk med valda metoder och processer
 • Använda nyttovärdering för att möta verksamhetsbehoven
 • Fokusera på kontinuerlig förbättring genom inbäddad inlärning på arbetsplatsen
 • Använda konceptet ”Enkla Förvaltningen” ,ett pragmatiskt synsätt på snabb och effektiv etablering

Välj den utbildningsform som passar dig bäst

LIVE, LÄRARLEDD

I klass & Live, Online-utbildning

 • 2-dagars instruktörsledd kurs

TRAINING AT YOUR SITE

Team Training

 • Bring this or any training to your organization
 • Full - scale program development
 • Delivered when, where, and how you want it
 • Blended learning models
 • Tailored content
 • Expert team coaching

Anpassa kurs och innehåll efter teamets behov

Kontakta oss

Utveckla dig och ditt team med anpassade eller öppna kurser alternativt e-learning

Learning Tree erbjuder kundanpassad utbildning hos er, öppna kurser i Stockholm, London eller Washington, möjlighet att delta via våra Anywhere centers (Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm eller Borlänge) eller olika former av e-learning med lärarstöd. Läs mer på www.learningtree.se/priser .

I klass & Live, Online-utbildning

Note: This course runs for 2 dagar

 • 4 - 5 nov 9:00 - 16:30 CET Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 9 - 10 dec 9:00 - 16:30 CET Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 24 - 25 mar 9:00 - 16:30 CET Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Innehåll och datum

Under kursens workshops tillägnar du dig praktiska kunskaper för att kunna leda systemförvaltningsuppdrag och verka i en komplex organisation, både internt och mot externa kunder.

Outline

 • Introduktion till systemförvaltning

  • Begreppsvärld inom systemförvaltning
  • Struktur och helhetsperspektivet. Hur hänger allt ihop?
  • Helhetsåtagande ”End to End”. Behövs detta och hur?
  • Modeller och metoder, livscykler och processer
  • Jämförelser moderna metoder med traditionella metoder
  • Systemförvaltning som nyttovärdedriven leverans
  • Continuous Delivery – kontinuerliga och automatiserade förbättringar
 • Vad är förvaltning?

  • Generellt och systemförvaltningsspecifikt
  • Mål, målsättning, aktiviteter och kostnader
  • Övertagande från utvecklingsprojekt till förvaltning inkl checklista
 • Förvaltningsmodeller, stödjande processer och ramverk

  • pm3 –modellen samt en inblick i ITm5 och COBIT
  • ITIL v2 – processerna inom Service Support och Service Delivery
  • ITIL v3 - livscykelperspektivet och de nya processerna
  • Lifecycle Management (AM & SAM)
  • ITsmf – stöd och intresseorganisation
  • Trender
  • Fokusera på affärsvärde
 • Organisation & Roller

  • Organisationens struktur
  • Styrning vs ledning
  • Förvaltningsroller inom verksamhet & IT
  • Säkring av ”End to End” åtagande med drift, teknik och support
  • Organisatoriska mål och processmål
  • Verktyg och hjälpmedel. Förstudie, RACI-modell, intressentmatris och planeringsansvar
  • Agila arbetssätt, KANBAN
 • Förvaltningsplanering

  • Varför planera? Hur planera?
  • Planeringsunderlag och planeringsstruktur
  • Förvaltningsplan och operativ plan, vad ingår?
  • Årsplanering, strategisk planering, ändring och releaseplanering
  • Möten. Vilka är viktiga? Exempel på agendor och periodicitet
 • Ändringshantering

  • Vad betyder det att ha kontroll på ändringar?
  • Mål, effektivitetsmål
  • Change control och RFC, nyttobaserad prioritering
  • Verktygsstöd
  • Styr och kontrollfunktioner CCB/CAB/ECAB
 • Releasehantering

  • Vad ingår?
  • Mål, produktivitetsmål
  • Framgångsfaktorer för Releasehantering
  • Release Automation
  • Agila metoder
 • Konfigurationshantering

  • Konfigurationsidentifiering-kontroll, verifiering/validering och Revision
  • Konfigurationsobjekt (CI’s) och CMDB
  • Syfte och nytta
  • Verktygsstöd
 • Testhantering

  • Testfilosofi, "The safe assumption, untested code doesn't work."
  • Verktygsstöd
  • Test Automation
 • Informationssäkerhet & IT-Revision

  • Riskbedömning, Riskanalys (BIA), Riskhantering
  • Kontinuitetsplanering, katastrofplanering och tester, D/R-lösningar
  • MSB, Ledningssystem, ISO/IEC27000
  • IT-revision. Varför revision och hur kan förvaltningen hjälpa till?
 • Förvaltningsavtal och uppföljning

  • Mellan vilka parter? Vad ska jag tänka på?
  • Vad skall följas upp och hur? Val av KPI:er
  • Om vi inte vet var vi är, har vi svårt att se vart vi ska …
 • ”Enkla Förvaltningen”

  • Inblick i konceptet ”Enkla Förvaltningen”
  • Tips och råd hur man etablerar enkel och fungerande förvaltning.
  • Förvaltningsetablering
  • Prioritering – ”behandla inte alla lika”
  • Förvaltningsprocessen och förvaltningens ramverk
  • Sätt rätt nivå med mognadsmodeller och jobba rätt med matriser
  • Sund relation mellan verksamhet och IT samt mot externa partners

Team Training

FAQs

 • Vad handlar den här kursen om?

  Under kursens workshops tillägnar du dig praktiska kunskaper för att kunna leda systemförvaltningsuppdrag och verka i en komplex organisation, både internt och mot externa kunder.

Questions about which training is right for you?

call 08-506 668 00

Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

100% Satisfaction Guaranteed

Your Training Comes with a 100% Satisfaction Guarantee!*

*Partner-delivered courses may have different terms that apply. Ask for details.

Stockholm / Online (AnyWare)
Stockholm / Online (AnyWare)
Stockholm / Online (AnyWare)
Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français