Software Asset Management-certifiering (CSAM)

Nivå: Intermediate

En ITAM SAM-certifiering visar att du förstår hur Software Asset Management och IT Asset Management fungerar i praktiken och hur en organisation bäst tillgodogör sig och implementerar Best Practice. I kursen ingår omfattande presentationer av ämnesområden från provet, ett förberedande prov samt en översiktskarta med nyckelprocesserna och hur de interagerar och samverkar tillsammans och med ITSM.

Nyckelfunktioner:

 • 2-dagars instruktörsledd kurs

Du kommer lära dig att:

 • Förbereda dig inför och skriva provet CSAM Certifiering
 • Tolka licensregler, leverantörsinformation, lagar, förordningar
 • Identifiera besparingspotential och exponera risker
 • Hantera programvaror och licenser under en livscykel
 • Arbeta proaktivt istället för reaktivt

Välj den utbildningsform som passar dig bäst

LIVE, LÄRARLEDD

I klass & Live, Online-utbildning

 • 2-dagars instruktörsledd kurs

FÖRETAGSINTERN UTBILDNING

Teamträning

 • Använd denna eller någon annan utbildning i ditt företag
 • Fullskalig programutveckling
 • Levereras när, var och hur du vill
 • Blandade utbildningsmodellerSkräddarsytt innehåll
 • Coaching av ett expertteam

Anpassa kurs och innehåll efter teamets behov

Kontakta oss

Utveckla dig och ditt team med anpassade eller öppna kurser alternativt e-learning

Learning Tree erbjuder kundanpassad utbildning hos er, öppna kurser i Stockholm, London eller Washington, möjlighet att delta via våra Anywhere centers (Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm eller Borlänge) eller olika former av e-learning med lärarstöd. Läs mer på www.learningtree.se/priser .

I klass & Live, Online-utbildning

Note: This course runs for 2 dagar

 • 25 - 26 okt 9:00 - 18:30 CEST Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Innehåll och datum:

Den här kursen hålls och administreras av vår partner ITAM Academy. Företagskort och Klöver kan tyvärr inte användas.

Outline

 • Software Asset Management i praktiken

  Koncept inom Software Asset Management

  • Regler runt Software Compliance
  • Best Practice
  • Skillnaden mellan proaktiv och reaktiv Software Asset Management
  • Effektiv livscykelhantering av IT mjukvara och kopplingen till IT hårdvara
  • Inköpsmodeller och förhandlingsmetodik
  • Datasäkerhet
  • Projektplanering med fokus på Changeprocessen
  • System och verktyg
 • Software Asset Manager

  Vad krävs av en SAM idag?

  • Rollbeskrivning
  • Etikkod
  • Arbetsuppgifter
  • Kommunikation
  • Kunskapsöverföring
 • ITAM-livscykeln

  Genomgång av tillgångslivscykeln och hur allt hänger ihop

  • Behov/planering
  • Anskaffning
  • Beställning
  • Lagerhållning
  • Distribution
  • Övervakning
  • Support
  • IMAC
  • Avveckling
 • Portföljhantering

  Hantera organisationens licensbestånd

  • Hitta besparingspotential
  • Identifiera risk
  • Volymavtal
  • Besparingsmetoder
  • Leverantörshantering
  • Skapa och använd score cards
  • Mät och presentera ROI
 • Effektivisering

  Verktyg och metoder

  • Automatisering
  • Systemimplementering
  • Discovery Tools
  • Repository Tools
 • Lagar, kontrakt och regelverk

  Intern och extern legal hantering

  • EULA
  • Kontraktshantering
  • EA-värdering
  • Lagar och regelverk
 • Maskinvara

  Hur hänger det ihop

  • Hårdvaruprocesser
  • Organisatoriska kopplingar
  • Livscykeln
  • Säkerhet
 • Proaktiv Software Asset Management

  Arbeta långsiktigt

  • Olika typer av audits
  • Vad händer vid en audit
  • Hur förbereder vi organisationen på en audit
  • Konsekvenser
  • Hur blir vi proaktiva?
 • ITAM-standarder

  Standardisering enligt bästa praxis

  • Olika typer av audits
  • Vad händer vid en audit
 • ITAM Best Practice

  De tolv huvudprocesserna

  • Acquisition Management
  • Asset Identification
  • Communication & Education
  • Compliance Management
  • Disposal Management
  • Documentation Management
  • Financial Management
  • Legislation Management
  • Policy Management
  • Program Management
  • Project Management
  • Vendor Management

Teamträning

FAQs

 • Vad handlar den här kursen om?

  Kursen innehåller omfattande presentationer av ämnesområden från testet, ett förberedande test och en översiktskarta över nyckelprocesserna och hur de interagerar och samarbetar tillsammans och med ITSM.

Questions about which training is right for you?

call 08-506 668 00

Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

100% Satisfaction Guaranteed

Your Training Comes with a 100% Satisfaction Guarantee!*

*Partner-delivered courses may have different terms that apply. Ask for details.

Online (AnyWare)
Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français