Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions Training (AZ-700)

Nivå: Intermediate

This course teaches Network Engineers how to design, implement, and maintain Azure networking solutions. This course covers the process of designing, implementing, and managing core Azure networking infrastructure, Hybrid Networking connections, load balancing traffic, network routing, private access to Azure services, network security and monitoring. Learn how to design and implement a secure, reliable, network infrastructure in Azure and how to establish hybrid connectivity, routing, private access to Azure services, and monitoring in Azure.

Nyckelfunktioner:

 • Prepare for Microsoft AZ-700 certification exam
 • Microsoft Official Course content
 • After-course instructor coaching benefit

Du kommer lära dig att:

 • Design and implement a Virtual Network in Azure
 • Design and Implement Hybrid Networking
 • Design and implement Azure ExpressRoute
 • Design and implement network security
 • Design and implement private access to Azure Services

Välj den utbildningsform som passar dig bäst

LIVE, LÄRARLEDD

I klass & Live, Online-utbildning

 • 4-day instructor-led training course
 • One-on-one after course instructor coaching
 • Pay later by invoice -OR- at the time of checkout by credit card

UTBILDNING PÅ DIN ARBETSPLATS

Teamträning

 • Använd denna eller någon annan utbildning i ditt företag
 • Fullskalig programutveckling
 • Levereras när, var och hur du vill
 • Blandade utbildningsmodeller
 • Skräddarsytt innehåll
 • Coaching av ett expertteam

Anpassa kurs och innehåll efter teamets behov

Kontakta oss

Utveckla dig och ditt team med anpassade eller öppna kurser alternativt e-learning

Learning Tree erbjuder kundanpassad utbildning hos er, öppna kurser i Stockholm, London eller Washington, möjlighet att delta via våra Anywhere centers (Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm eller Borlänge) eller olika former av e-learning med lärarstöd. Läs mer på www.learningtree.se/priser .

I klass & Live, Online-utbildning

Note: This course runs for 3 dagar

 • 23 - 25 feb 9:00 - 16:30 CET Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 8 - 10 jun 9:00 - 16:30 CEST Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 10 - 12 jan 9:00 - 16:30 GMT Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 11 - 13 apr 9:00 - 16:30 BST Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 11 - 13 jul 9:00 - 16:30 BST Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 19 - 21 jan 15:00 - 22:30 CCET Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 20 - 22 apr 15:00 - 22:30 CCST Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 20 - 22 jul 15:00 - 22:30 CCST Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Important Microsoft Azure Networking Solutions Training Information

 • Prerequisites

  Microsoft Azure Fundamentals Training (AZ-900T00)

  Microsoft Azure Administrator (AZ-104)

  Successful Azure Network Engineers start this role with experience in enterprise networking, on-premises or cloud infrastructure and network security.

  • Understanding of on-premises virtualisation technologies, including: VMs, virtual networking, and virtual hard disks.
  • Understanding of network configurations, including TCP/IP, Domain Name System (DNS), virtual private networks (VPNs), firewalls, and encryption technologies.
  • Understanding of software defined networking.
  • Understanding hybrid network connectivity methods, such as VPN.
  • Understanding resilience and disaster recovery, including high availability and restore operations.
 • Who Should Attend

  This course is for Network Engineers looking to specialise in Azure networking solutions. An Azure Network engineer designs and implements core Azure networking infrastructure, hybrid networking connections, load balance traffic, network routing, private access to Azure services, network security and monitoring. The azure network engineer will manage networking solutions for optimal performance, resiliency, scale, and security.

 • Exam Information

  This course can help you prepare for the following Microsoft role-based certification exam — Exam AZ-700: Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions.

Microsoft Azure Networking Solutions Training Outline

 • Module 1: Introduction to Azure Virtual Networks

  In this module you will learn how to design and implement fundamental Azure Networking resources such as virtual networks, public and private IPs, DNS, virtual network peering, routing, and Azure Virtual NAT.

  Lessons

  • Explore Azure Virtual Networks
  • Configure public IP services
  • Design name resolution for your Virtual Network
  • Enable Cross-VNet connectivity with peering
  • Implement virtual network traffic routing
  • Configure internet access with Azure Virtual NAT

  Lab: Exercise: design and implement a Virtual Network in Azure

  Lab: Exercise: configure DNS settings in Azure

  Lab: Exercise: connect two Azure Virtual Networks using global virtual network peering

  After completing this module, students will be able to:

  • Implement virtual networks
  • Configure public IP services
  • Configure private and public DNS zones
  • Design and implement cross-VNET connectivity
  • Implement virtual network routing
  • Design and implement an Azure Virtual Network NAT
 • Module 2: Design and Implement Hybrid Networking

  In this module you will learn how to design and implement hybrid networking solutions such as Site-to-Site VPN connections, Point-to-Site VPN connections, Azure Virtual WAN and Virtual WAN hubs.

  Lessons

  • Design and implement Azure VPN Gateway
  • Connect networks with Site-to-site VPN connections
  • Connect devices to networks with Point-to-site VPN connections
  • Connect remote resources by using Azure Virtual WANs
  • Create a network virtual appliance (NVA) in a virtual hub

  Lab: Exercise: create a Virtual WAN by using Azure Portal

  Lab: Exercise: create and configure a virtual network gateway

  After completing this module, students will be able to:

  • Design and implement a site-to-site VPN connection
  • Design and implement a point-to-site VPN connection
  • Design and implement Azure Virtual WAN Resources
 • Module 3: Design and implement Azure ExpressRoute

  In this module you will learn how to design and implement Azure ExpressRoute, ExpressRoute Global Reach, ExpressRoute FastPath and ExpressRoute Peering options.

  Lessons

  • Explore Azure ExpressRoute
  • Design an ExpressRoute deployment
  • Configure peering for an ExpressRoute deployment
  • Connect an ExpressRoute circuit to a VNet
  • Connect geographically dispersed networks with ExpressRoute global reach
  • Improve data path performance between networks with ExpressRoute FastPath
  • Troubleshoot ExpressRoute connection issues

  Lab: Exercise: configure an ExpressRoute gateway

  Lab: Exercise: provision an ExpressRoute circuit

  After completing this module, students will be able to:

  • Design and implement Expressroute
  • Design and implement Expressroute Direct
  • Design and implement Expressroute FastPath
 • Module 4: load balancing non-HTTP(S) traffic in Azure

  In this module you will learn how to design and implement load balancing solutions for non-HTTP(S) traffic in Azure with Azure Load balancer and Traffic Manager.

  Lessons

  • Explore load balancing
  • Design and implement Azure load balancer using the Azure portal
  • Explore Azure Traffic Manager

  Lab: Exercise: create a Traffic Manager profile using the Azure portal

  Lab: Exercise: create and configure an Azure load balancer

  After completing this module, students will be able to:

  • Design and implement Azure Load Balancers
  • Design and implement Azure Traffic Manager
 • Module 5: Load balancing HTTP(S) traffic in Azure

  In this module you will learn how to design and implement load balancing solutions for HTTP(S) traffic in Azure with Azure Application gateway and Azure Front Door.

  Lessons

  • Design Azure application gateway
  • Configure Azure application gateway
  • Design and configure Azure front door

  Lab: Exercise: deploy Azure application gateway

  Lab: Exercise: create a front door for a highly available web application

  After completing this module, students will be able to:

  • Design and implement Azure Application Gateway
  • Implement Azure Front Door
 • Module 6: Design and implement network security

  In this module you will learn to design and imponent network security solutions such as Azure DDoS, Azure Firewalls, Network Security Groups, and Web Application Firewall.

  Lessons

  • Secure your virtual networks in the Azure portal
  • Deploy Azure DDoS Protection by using the Azure portal
  • Deploy Network Security Groups by using the Azure portal
  • Design and implement Azure Firewall
  • Working with Azure Firewall Manager
  • Implement a Web Application Firewall on Azure Front Door

  Lab: Exercise: deploy and configure Azure Firewall using the Azure portal

  Lab: Exercise: secure your virtual hub using Azure Firewall Manager

  Lab: Exercise: configure DDoS Protection on a virtual network using the Azure portal

  After completing this module, students will be able to:

  • Configure and monitor an Azure DDoS protection plan
  • implement and manage Azure Firewall
  • Implement network security groups
  • Implement a web application firewall (WAF) on Azure Front Door
 • Module 7: Design and implement private access to Azure Services

  In this module you will learn to design and implement private access to Azure Services with Azure Private Link, and virtual network service endpoints.

  Lessons

  • Define Private Link Service and private endpoint
  • Explain virtual network service endpoints
  • Integrate Private Link with DNS
  • Integrate your App Service with Azure virtual networks

  Lab: Exercise: create an Azure private endpoint using Azure PowerShell

  Lab: Exercise: restrict network access to PaaS resources with virtual network service endpoints

  After completing this module, students will be able to:

  • Define the difference between Private Link Service and private endpoints
  • Design and configure private endpoints
  • Explain virtual network service endpoints
  • Design and configure access to service endpoints
  • Integrate Private Link with DNS
  • Integrate your App Service with Azure virtual networks
 • Module 8: Design and implement network monitoring

  In this module you will learn to design and implement network monitoring solutions such as Azure Monitor and Network watcher.

  Lessons

  • Monitor your networks with Azure Monitor
  • Monitor your networks with Azure Network Watcher

  Lab: Exercise: Monitor a load balancer resource by using Azure Monitor

  After completing this module, students will be able to:

  • Configure network health alerts and logging by using Azure Monitor
  • Create and configure a Connection Monitor instance
  • Configure and use Traffic Analytics
  • Configure NSG flow logs
  • Enable and configure diagnostic logging
  • Configure Azure Network Watcher

Teamträning

Microsoft Azure Networking Solutions Training FAQs

 • Does this class prepare me for a Microsoft Certification?

  Yes! This class prepares an attendee for the Exam AZ-700: Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions.

 • I am new to Azure is this a good class to start?

  No, we do recommend you have experience with Azure and cloud computing at the level of Learning Tree Microsoft Azure Fundamentals Training (AZ-900T00).

Stockholm / Online (AnyWare)
Stockholm / Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français