Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution Training (AI-102)

Nivå: Intermediate

AI-102 Designing and Implementing an Azure AI Solution is intended for software developers wanting to build AI infused applications that leverage Azure Cognitive Services, Azure Cognitive Search, and Microsoft Bot Framework. The course will use C# or Python as the programming language.

Nyckelfunktioner:

 • Microsoft Official Course content 
 • After-course instructor coaching

Du kommer lära dig att:

 • Describe considerations for AI-enabled application development
 • Create, configure, deploy, and secure Azure Cognitive Services
 • Develop applications that analyse text
 • Develop speech-enabled applications
 • Create applications with natural language understanding capabilities
 • Create QnA applications
 • Create conversational solutions with bots
 • Use computer vision services to analyse images and videos
 • Create custom computer vision models
 • Develop applications that detect, analyse, and recognise faces
 • Develop applications that read and process text in images and documents
 • Create intelligent search solutions for knowledge mining

Välj den utbildningsform som passar dig bäst

LIVE, LÄRARLEDD

I klass & Live, Online-utbildning

 • 4-Day Instructor-Led Training Course
 • Microsoft Official Course content 
 • After-course instructor coaching

UTBILDNING PÅ DIN ARBETSPLATS

Teamträning

 • Använd denna eller någon annan utbildning i ditt företag
 • Fullskalig programutveckling
 • Levereras när, var och hur du vill
 • Blandade utbildningsmodeller
 • Skräddarsytt innehåll
 • Coaching av ett expertteam

Anpassa kurs och innehåll efter teamets behov

Kontakta oss

Utveckla dig och ditt team med anpassade eller öppna kurser alternativt e-learning

Learning Tree erbjuder kundanpassad utbildning hos er, öppna kurser i Stockholm, London eller Washington, möjlighet att delta via våra Anywhere centers (Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm eller Borlänge) eller olika former av e-learning med lärarstöd. Läs mer på www.learningtree.se/priser .

I klass & Live, Online-utbildning

Note: This course runs for 4 dagar

 • 23 - 26 nov 9:00 - 16:30 CET Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 19 - 22 apr 9:00 - 16:30 CEST Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 24 - 27 jan 9:00 - 16:30 GMT Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 25 - 28 apr 9:00 - 16:30 BST Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 25 - 28 jul 9:00 - 16:30 BST Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 30 nov - 3 dec 15:00 - 22:30 CCET Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 4 - 7 jan 15:00 - 22:30 CCET Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 1 - 4 feb 15:00 - 22:30 CCET New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 1 - 4 mar 15:00 - 22:30 CCET Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 5 - 8 apr 15:00 - 22:30 CCST Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 3 - 6 maj 15:00 - 22:30 CCST New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 31 maj - 3 jun 15:00 - 22:30 CCST Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 5 - 8 jul 15:00 - 22:30 CCST Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 2 - 5 aug 15:00 - 22:30 CCST New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 6 - 9 sep 15:00 - 22:30 CCST Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Important Microsoft Azure AI Solution Training Information

 • Prerequisites

  • Knowledge of Microsoft Azure and ability to navigate the Azure portal
  • Knowledge of either C# or Python
  • Familiarity with JSON and REST programming semantics
 • Audience Profile

  Software engineers concerned with building, managing and deploying AI solutions that leverage Azure Cognitive Services, Azure Cognitive Search, and Microsoft Bot Framework. They are familiar with C# or Python and have knowledge on using REST-based APIs to build computer vision, language analysis, knowledge mining, intelligent search, and conversational AI solutions on Azure.

 • Exam Information

Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution Training Outline

 • Module 1: Introduction to AI on Azure

  Artificial Intelligence (AI) is increasingly at the core of modern apps and services. In this module, you'll learn about some common AI capabilities that you can leverage in your apps, and how those capabilities are implemented in Microsoft Azure. You'll also learn about some considerations for designing and implementing AI solutions responsibly.

  Lessons

  • Introduction to Artificial Intelligence
  • Artificial Intelligence in Azure
  After completing this module, students will be able to:
  • Describe considerations for creating AI-enabled applications
  • Identify Azure services for AI application development
 • Module 2: Developing AI Apps with Cognitive Services

  Cognitive Services are the core building blocks for integrating AI capabilities into your apps. In this module, you'll learn how to provision, secure, monitor, and deploy cognitive services.

  Lessons

  • Getting Started with Cognitive Services
  • Using Cognitive Services for Enterprise Applications

  Lab : Get Started with Cognitive Services

  Lab : Manage Cognitive Services Security

  Lab : Monitor Cognitive Services

  Lab : Use a Cognitive Services Container

  After completing this module, students will be able to:

  • Provision and consume cognitive services in Azure
  • Manage cognitive services security
  • Monitor cognitive services
  • Use a cognitive services container
 • Module 3: Getting Started with Natural Language Processing

  Natural Language processing (NLP) is a branch of artificial intelligence that deals with extracting insights from written or spoken language. In this module, you'll learn how to use cognitive services to analyse and translate text. 

  Lessons

  • Analysing Text
  • Translating Text

  Lab : Analyse Text  

  Lab : Translate Text

  After completing this module, students will be able to:

  • Use the Text Analytics cognitive service to analyse text
  • Use the Translator cognitive service to translate text
 • Module 4: Building Speech-Enabled Applications

  Many modern apps and services accept spoken input and can respond by synthesizing text. In this module, you'll continue your exploration of natural language processing capabilities by learning how to build speech-enabled applications. 

  Lessons

  • Speech Recognition and Synthesis
  • Speech Translation

  Lab : Recognise and Synthesize Speech  

  Lab : Translate Speech

  After completing this module, students will be able to:

  • Use the Speech cognitive service to recognise and synthesize speech
  • Use the Speech cognitive service to translate speech
 • Module 5: Creating Language Understanding Solutions

  To build an application that can intelligently understand and respond to natural language input, you must define and train a model for language understanding. In this module, you'll learn how to use the Language Understanding service to create an app that can identify user intent from natural language input. 

  Lessons

  • Creating a Language Understanding App
  • Publishing and Using a Language Understanding App
  • Using Language Understanding with Speech

  Lab : Create a Language Understanding App

  Lab : Create a Language Understanding Client Application

  Lab : Use the Speech and Language Understanding Services

  After completing this module, students will be able to:

  • Create a Language Understanding app
  • Create a client application for Language Understanding
  • Integrate Language Understanding and Speech
 • Module 6: Building a QnA Solution

  One of the most common kinds of interaction between users and AI software agents is for users to submit questions in natural language, and for the AI agent to respond intelligently with an appropriate answer. In this module, you'll explore how the QnA Maker service enables the development of this kind of solution. 

  Lessons

  • Creating a QnA Knowledge Base
  • Publishing and Using a QnA Knowledge Base

  Lab : Create a QnA Solution

  After completing this module, students will be able to:

  • Use QnA Maker to create a knowledge base
  • Use a QnA knowledge base in an app or bot
 • Module 7: Conversational AI and the Azure Bot Service

  Bots are the basis for an increasingly common kind of AI application in which users engage in conversations with AI agents, often as they would with a human agent. In this module, you'll explore the Microsoft Bot Framework and the Azure Bot Service, which together provide a platform for creating and delivering conversational experiences. 

  Lessons

  • Bot Basics
  • Implementing a Conversational Bot

  Lab : Create a Bot with the Bot Framework SDK  

  Lab : Create a Bot with Bot Framework Composer

  After completing this module, students will be able to:

  • Use the Bot Framework SDK to create a bot
  • Use the Bot Framework Composer to create a bot
 • Module 8: Getting Started with Computer Vision

  Computer vision is an area of artificial intelligence in which software applications interpret visual input from images or video. In this module, you'll start your exploration of computer vision by learning how to use cognitive services to analyse images and video.

  Lessons

  • Analysing Images
  • Analysing Videos

  Lab : Analyse Images with Computer Vision

  Lab : Analyse Video with Video Indexer

  After completing this module, students will be able to:

  • Use the Computer Vision service to analyse images
  • Use Video Indexer to analyse videos
 • Module 9: Developing Custom Vision Solutions

  While there are many scenarios where pre-defined general computer vision capabilities can be useful, sometimes you need to train a custom model with your own visual data. In this module, you'll explore the Custom Vision service, and how to use it to create custom image classification and object detection models.

  Lessons

  • Image Classification
  • Object Detection

  Lab : Classify Images with Custom Vision

  Lab : Detect Objects in Images with Custom Vision

  After completing this module, students will be able to:

  • Use the Custom Vision service to implement image classification
  • Use the Custom Vision service to implement object detection
 • Module 10: Detecting, Analysing, and Recognising Faces

  Facial detection, analysis, and recognition are common computer vision scenarios. In this module, you'll explore the user of cognitive services to identify human faces.

  Lessons

  • Detecting Faces with the Computer Vision Service
  • Using the Face Service

  Lab : Detect, Analyse, and Recognise Faces

  After completing this module, students will be able to:

  • Detect faces with the Computer Vision service
  • Detect, analyse, and recognise faces with the Face service
 • Module 11: Reading Text in Images and Documents

  Optical character recognition (OCR) is another common computer vision scenario, in which software extracts text from images or documents. In this module, you'll explore cognitive services that can be used to detect and read text in images, documents, and forms.

  Lessons
  • Reading text with the Computer Vision Service
  • Extracting Information from Forms with the Form Recogniser service
  Lab : Read Text in Images Lab : Extract Data from Forms

  After completing this module, students will be able to:

  • Use the Computer Vision service to read text in images and documents
  • Use the Form Recogniser service to extract data from digital forms
 • Module 12: Creating a Knowledge Mining Solution

  Ultimately, many AI scenarios involve intelligently searching for information based on user queries. AI-powered knowledge mining is an increasingly important way to build intelligent search solutions that use AI to extract insights from large repositories of digital data and enable users to find and analyse those insights.

  Lessons

  • Implementing an Intelligent Search Solution
  • Developing Custom Skills for an Enrichment Pipeline
  • Creating a Knowledge Store

  Lab : Create an Azure Cognitive Search solution

  Lab : Create a Custom Skill for Azure Cognitive Search

  Lab : Create a Knowledge Store with Azure Cognitive Search

  After completing this module, students will be able to:

  • Create an intelligent search solution with Azure Cognitive Search
  • Implement a custom skill in an Azure Cognitive Search enrichment pipeline
  • Use Azure Cognitive Search to create a knowledge store

Teamträning

Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution Training FAQs

Stockholm / Online (AnyWare)
Stockholm / Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Ottawa / Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
New York / Online (AnyWare)
Ottawa / Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
New York / Online (AnyWare)
Ottawa / Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
New York / Online (AnyWare)
Ottawa / Online (AnyWare)
Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français