Microsoft Azure Administrator (AZ-103)

Nivå: Intermediate

Prepare for the official Microsoft Azure Administrator certification exam AZ-103 and work towards your Microsoft Azure Administrator Associate certification in this course. This Azure Administrator Associate course teaches IT Professionals how to manage their Azure subscriptions, create and scale virtual machines, implement storage solutions, configure virtual networking, back up and share data, connect Azure and on-premises sites, manage network traffic, implement Azure Active Directory, secure identities, and monitor your solution.

Nyckelfunktioner:

 • Microsoft Official Course content
 • Eligible for SATV redemption

Du kommer lära dig att:

 • Leverage Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI, Resource Manager, and Resource Manager Templates
 • Use intersite connectivity features including VNet Peering, VNet-to-VNet connections, Site-to-Site Connections, and ExpressRoute
 • Work with Azure Active Directory (AD), Azure AD Connect, and Azure AD Join, and Azure AD Identity Protection
 • Plan, and create Azure Virtual Machines

Välj den utbildningsform som passar dig bäst

LIVE, LÄRARLEDD

I klass & Live, Online-utbildning

 • 4-day instructor-led training course
 • Microsoft Certified training
 • SATV eligible
 • One-on-one after course instructor coaching
 • Pay later by invoice -OR- at the time of checkout by credit card

UTBILDNING PÅ DIN ARBETSPLATS

Teamträning

 • Använd denna eller någon annan utbildning i ditt företag
 • Fullskalig programutveckling
 • Levereras när, var och hur du vill
 • Blandade utbildningsmodeller
 • Skräddarsytt innehåll
 • Coaching av ett expertteam

Anpassa kurs och innehåll efter teamets behov

Kontakta oss

Utveckla dig och ditt team med anpassade eller öppna kurser alternativt e-learning

Learning Tree erbjuder kundanpassad utbildning hos er, öppna kurser i Stockholm, London eller Washington, möjlighet att delta via våra Anywhere centers (Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm eller Borlänge) eller olika former av e-learning med lärarstöd. Läs mer på www.learningtree.se/priser .

I klass & Live, Online-utbildning

Note: This course runs for 4 dagar

 • 14 - 17 apr 9:00 - 6:30 CEST Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 8 - 11 sep 9:00 - 6:30 CEST Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 15 - 18 dec 9:00 - 6:30 CET Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 17 - 20 nov 9:00 - 4:30 GMT London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 9 - 12 feb 9:00 - 4:30 GMT London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 19 - 22 maj 9:00 - 4:30 EDT Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 9 - 12 jun 9:00 - 4:30 EDT Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 7 - 10 jul 9:00 - 4:30 EDT New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 6 - 9 okt 9:00 - 4:30 EDT Toronto / Online (AnyWare) Toronto / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 17 - 20 nov 9:00 - 4:30 EST Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Azure Administrator Associate Course Information

 • Requirements

  • Understanding of on-premises virtualisation technologies, including: VMs, virtual networking, and virtual hard disks.
  • Understanding of network configuration, including TCP/IP, Domain Name System (DNS), virtual private networks (VPNs), firewalls, and encryption technologies.
  • Understanding of Active Directory concepts, including domains, forests, domain controllers, replication, Kerberos protocol, and Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).
  • Understanding of resilience and disaster recovery, including backup and restore operations.
 • Who Should Attend this Course

  This course is for Azure Administrators.
 • Microsoft Exam Information

  This course can help you prepare for the following Microsoft role-based certification exam — AZ-103: Microsoft Azure Administrator

Azure Administrator Associate Course Outline

 • Module 1: Azure Administration

  In this module, you’ll learn about to tooling Azure Administrator uses to manage their infrastructure. This includes the Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI, Resource Manager, and Resource Manager Templates. The demonstrations in this module will ensure you are successful in the course labs.

  Lessons

  • Azure Portal and Cloud Shell
  • Azure PowerShell and CLI
  • Resource Manager
  • ARM Templates
 • Module 2: Azure Virtual Machines

  In this module, you’ll learn about Azure virtual machines including planning, creating, availability and extensions.

  Lessons

  • Virtual Machine Planning
  • Creating Virtual Machines
  • Virtual Machine Availability
  • Virtual Machine Extensions
    

  Lab : Deploy and Manage Virtual Machines

  Lab : Virtual Machines and Scale Sets

 • Module 3: Azure Storage

  In this module, you’ll learn about basic storage features including storage accounts, blob storage, Azure files, and storage security.

  Lessons

  • Storage Accounts
  • Azure Blobs
  • Azure Files
  • Storage Security
    
  Lab : Implement and Manage Storage
 • Module 4: Virtual Networking

  In this module, you’ll learn about basic virtual networking concepts like virtual networks, IP addressing, Azure DNS, and network security groups.
  Lessons
  • Virtual Networks
  • IP Addressing and Endpoints
  • Azure DNS
  • Network Security Groups
    
  Lab : Configure Azure DNS
 • Module 5: Intersite Connectivity

  In this module, you’ll learn about intersite connectivity features including VNet Peering, VNet-to-VNet connections, Site-to-Site Connections, and ExpressRoute.

  Lessons

  • VNet Peering
  • VNet-to-VNet Connections
  • ExpressRoute Connections

  Lab : VNet Peering and Service Chaining
 • Module 6: Monitoring

  In this module, you’ll learn about monitoring your Azure infrastructure including Azure Monitor, alerting, log analytics, and Network Watcher.

  Lessons

  • Azure Monitor
  • Azure Alerts
  • Log Analytics
  • Network Watcher

  Lab : Network Watcher
 • Module 7: Data Protection

  In this module, you’ll learn about data replication strategies, backing up files and folders, and virtual machine backups.

  Lessons

  • Data Replication
  • File and Folder Backups
  • Virtual Machine Backups
    
  Lab : Azure Site Recovery Between Regions
 • Module 8: Network Traffic Management

  In this module, you’ll learn about network traffic strategies including service endpoints, network routing, Azure Load Balancer, and Azure Traffic Manager.

  Lessons

  • Network Routing
  • Azure Load Balancer
  • Azure Traffic Manager
    
  Lab : Load Balancer and Traffic Manager
 • Module 9: Azure Active Directory

  In this module, you’ll learn about Azure Active Directory (AD) including Azure AD Connect and Azure AD Join.

  Lessons

  • Azure Active Directory
  • Azure AD Connect
  • Azure AD Join
    
  Lab : Implement Directory Synchronization
 • Module 10: Securing Identities

  In this module, you’ll learn how to secure identities including Multi-Factor Authentication, Azure AD Identity Protection, and Self-Service Password Reset.

  Lessons

  • Multi-Factor Authentication
  • Azure AD Identity Protection
  • Self-Service Password Reset
  •  

  Lab : Azure AD Identity Protection

  Lab : Self-Service Password Reset

 • Module 11: Governance and Compliance

  In this module, you’ll learn about managing your subscriptions and accounts including role-based access control, users and groups, and Azure policy.

  Lessons

  • Subscriptions and Accounts
  • Role-Based Access Control (RBAC)
  • Users and Groups
  • Azure Policy
    

  Lab : Role-Based Access Control

  Lab : Governance and Compliance

 • Module 12: Data Services

  In this module, you’ll learn how to effectively share data using Import and Export service, Data Box, Content Delivery Network, and File Sync.

  Lessons

  • Content Delivery Network
  • File Sync
  • Import and Export Service
  • Data Box
    
  Lab : File Sync

Teamträning

Azure Integration and Security Training FAQs

 • What certification does this course prepare you for?

  This course prepares you for the Microsoft Certified: Azure Administrator Associate certification.
Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
London / Online (AnyWare)
London / Online (AnyWare)
Ottawa / Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
New York / Online (AnyWare)
Toronto / Online (AnyWare)
Ottawa / Online (AnyWare)
Hur föredrar du att bli kontaktad:

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français