Planning and Administering SharePoint 2016 Training (20339-1)

Nivå: Intermediate
Snittbetyg: 4,6/5 4,57/5 Based on 95 Reviews

This official Microsoft five-day Planning & Administering SharePoint 2016 (20339-1) training course will provide you with the knowledge and skills to plan and administer a Microsoft SharePoint 2016 environment. The course teaches you how to deploy, administer, and troubleshoot your SharePoint environment. This course also provides guidelines, best practises, and considerations that help you optimise your SharePoint deployment.

Plus, this is one of two courses needed to prep you for Microsoft exam 70-339, an elective option for MCSE: Productivity.

Nyckelfunktioner:

Du kommer lära dig att:

 • Describe the key features of SharePoint 2016
 • Design an information architecture for a SharePoint 2016 deployment
 • Design a logical architecture for a SharePoint 2016 deployment
 • Design the physical architecture for a SharePoint 2016 deployment
 • Install and configure SharePoint 2016
 • Create and configure web applications and site collections
 • Plan and configure service applications for a SharePoint 2016 deployment
 • Manage users and permissions, and secure content in a SharePoint 2016 deployment
 • Configure authentication in a SharePoint 2016 deployment
 • Configure platform and farm-level security in a SharePoint 2016 deployment
 • Manage information taxonomy in SharePoint web applications and site collections
 • Configure and manage user profiles and audiences
 • Configure and manage the search experience in SharePoint 2016
 • Monitor, maintain, and troubleshoot a SharePoint 2016 deployment

Välj den utbildningsform som passar dig bäst

LIVE, LÄRARLEDD

I klass & Live, Online-utbildning

 • 5-day instructor-led training course
 • Microsoft Certified training
 • SATV eligible
 • One-on-one after course instructor coaching
 • Pay later by invoice -OR- at the time of checkout by credit card

FÖRETAGSINTERN UTBILDNING

Teamträning

 • Använd denna eller någon annan utbildning i ditt företag
 • Fullskalig programutveckling
 • Levereras när, var och hur du vill
 • Blandade utbildningsmodellerSkräddarsytt innehåll
 • Coaching av ett expertteam

Anpassa kurs och innehåll efter teamets behov

Kontakta oss

Utveckla dig och ditt team med anpassade eller öppna kurser alternativt e-learning

Learning Tree erbjuder kundanpassad utbildning hos er, öppna kurser i Stockholm, London eller Washington, möjlighet att delta via våra Anywhere centers (Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm eller Borlänge) eller olika former av e-learning med lärarstöd. Läs mer på www.learningtree.se/priser .

I klass & Live, Online-utbildning

Note: This course runs for 5 dagar

 • 7 - 11 dec 9:00 - 4:30 GMT Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 22 - 26 mar 9:00 - 4:30 GMT Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 7 - 11 jun 9:00 - 4:30 BST Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 20 - 24 sep 9:00 - 4:30 BST Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 15 - 19 mar 9:00 - 4:30 EDT New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 17 - 21 maj 9:00 - 4:30 EDT Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 27 sep - 1 okt 9:00 - 4:30 EDT New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Planning and Administering SharePoint Course Information

 • Requirements

  • Before attending this course, students must have knowledge of:
   • Software management in a Windows Server 2012 or Windows Server 2012 R2 enterprise server environment
   • Deploying and managing applications natively, virtually, and in the cloud
   • Administering IIS
   • Configuring AD DS for use in authentication, authorisation, and as a user store
   • Managing an application remotely by using Windows PowerShell 4.0
   • Managing databases and server roles in SQL Server
   • Connecting applications to SQL Server
   • Implementing claims-based security
   • Using Microsoft Hyper-V virtual machines
  • An ideal candidate for this course must have at least one year of experience with deploying and administering multiple SharePoint 2013 farms across a large enterprise. Because many customers have not upgraded from SharePoint 2010, a candidate can also have at least two years of experience with SharePoint 2010. However, they also must understand the differences between SharePoint 2010 and SharePoint 2013, particularly in terms of hybridization
 • Exam Information

  This course can help you prepare for the following Microsoft certification exam — 70-339: Managing Microsoft SharePoint Server 2016

 • Redeem Your Microsoft Training Vouchers (SATV)

Planning and Administering SharePoint Course Outline

 • Module 1: Introducing SharePoint 2016

  This module describes the structure and capabilities of a SharePoint environment, and the major changes for IT professionals in SharePoint 2016. This module also describes the options available for deploying SharePoint 2016.

  Lessons

  • Key components of a SharePoint deployment
  • New features in SharePoint 2016
  • SharePoint 2016 deployment options

  After completing this module, students will be able to:

  • Identify the architecture and capabilities of SharePoint 2016
  • Identify new and deprecated features in SharePoint 2016
  • Identify deployment options for SharePoint 2016
 • Module 2: Designing an information architecture

  This module describes how to gather business requirements, and the key elements of a successful information architecture project. This module also explains how to structure information within a SharePoint 2016 deployment and make it easy to find and retrieve.

  Lessons

  • Identifying business requirements
  • Understanding business requirements
  • Organising information in SharePoint 2016
  • Planning for discoverability

  Lab: Designing an information architecture - Part one

  • Identifying site columns and content types

  Lab: Creating an information architecture - Part two

  • Designing a business taxonomy

  After completing this module, students will be able to:

  • Explain how understanding business requirements drives the design of an organisational information architecture
  • Describe the key components available in SharePoint 2016 to deploy an information architecture
  • Plan for discoverability as part of an information architecture deployment
 • Module 3: Designing a logical architecture

  This module explains how to approach a logical architecture design and how to document it.

  Lessons

  • Overview of the SharePoint 2016 logical architecture
  • Documenting your logical architecture

  Lab: Designing a logical architecture

  • Planning a logical architecture
  • Producing a logical architecture diagram

  After completing this module, students will be able to:

  • Map business requirements to SharePoint 2016 architecture components
  • Explain the importance of documentation and describe the options for documenting the logical architecture
 • Module 4: Designing a physical architecture

  This module describes the physical design requirements for SharePoint 2016, and the physical components necessary to fulfil the physical architecture design. It also explains the SharePoint farm topologies, and describes how to map a logical architecture design to a physical architecture design.

  Lessons

  • Designing physical components for SharePoint deployments
  • Designing supporting components for SharePoint deployments
  • SharePoint farm topologies
  • Mapping a logical architecture design to a physical architecture design

  Lab: Designing a physical architecture

  • Designing a physical architecture
  • Developing a physical architecture design diagram

  After completing this module, students will be able to:

  • Describe the requirements for the physical components that are needed for a SharePoint 2016 deployment
  • Describe the requirements for the supporting components that are needed for a successful SharePoint 2016 deployment
  • Identify SharePoint farm topologies
  • Map a logical architecture design to a physical architecture design
 • Module 5: Installing and configuring SharePoint 2016

  This module explains how to install SharePoint 2016 in different topologies, script the installation, and configure a SharePoint 2016 environment. This module also explains how to configure the core farm-level settings in a SharePoint 2016 deployment.

  Lessons

  • Installing SharePoint 2016
  • Scripting installation and configuration of SharePoint
  • Configuring SharePoint 2016 farm settings

  Lab: Deploying and configuring SharePoint 2016 – Part one

  • Provisioning a SharePoint 2016 farm

  Lab: Deploying and configuring SharePoint 2016 – Part two

  • Configuring incoming email
  • Configuring outgoing email
  • Configuring integration with Office Online Server

  After completing this module, students will be able to:

  • Install SharePoint 2016
  • Deploy and configure SharePoint 2016
  • Script the installation and configuration of SharePoint 2016
  • Configure SharePoint 2016 farm settings
 • Module 6: Creating web applications and site collections

  This module explains how to create web applications in SharePoint 2016 and how to configure these applications. It also explains how to create and configure site collections in SharePoint 2016 and SharePoint Online.

  Lessons

  • Creating web applications
  • Configuring web applications
  • Creating and configuring site collections

  Lab: Creating and configuring web applications

  • Creating a web application
  • Configuring a web application

  Lab: Creating and configuring site collections

  • Creating and configuring site collections
  • Creating a site collection in a new content database
  • Using Fast Site Collection Creation

  After completing this module, students will be able to:

  • Create web applications
  • Configure web applications
  • Create and configure site collections
 • Module 7: Planning and configuring service applications

  This module describes the service application architecture in SharePoint 2016, and how to provision and manage service applications.

  Lessons

  • Introduction to the service application architecture
  • Creating and configuring service applications

  Lab: Planning and configuring service applications

  • Provisioning a Managed Metadata Service application with Central Administration
  • Provisioning a Managed Metadata Service application with Windows PowerShell
  • Configuring the Word Automation Services service application for document conversion
  • Configuring service application proxy groups

  After completing this module, students will be able to:

  • Explain the key components and topologies for a SharePoint 2016 service application architecture
  • Plan for service accounts and service application dependencies
  • Understand the purpose of mapping service applications to business requirements
  • Describe how to provision and manage SharePoint 2016 service applications
 • Module 8: Managing users and permissions, and securing content

  This module explains how to configure authorisation in SharePoint 2016. It also explains how to configure site collection security in SharePoint 2016.

  Lessons

  • Configuring authorisation in SharePoint 2016
  • Managing access to content

  Lab: Managing users and groups

  • Creating a web-application policy
  • Creating and managing SharePoint groups
  • Creating custom permission levels

  Lab: Securing content in SharePoint sites

  • Managing permissions and inheritance
  • Managing site-collection security
  • Enabling anonymous access to a site

  After completing this module, students will be able to:

  • Manage users and permissions in SharePoint 2016
  • Manage access to content in SharePoint 2016
 • Module 9: Configuring authentication for SharePoint 2016

  This module explains about the SharePoint 2016 authentication infrastructure, and how to configure claims, providers, and identity federation for SharePoint 2016. It also explains how to configure server-to-server authentication for SharePoint 2016.

  Lessons

  • Overview of authentication
  • Configuring federated authentication
  • Configuring server-to-server authentication

  Lab: Extend your SharePoint 2016 to support Secure Sockets Layer (SSL)

  • Configuring Microsoft SharePoint 2016 to use federated identities
  • Configuring Active Directory Federation Services (AD FS) to enable a web application a relying party
  • Configuring SharePoint to trust AD FS as an identity provider
  • Configuring a web application to use the AD FS identity provider

  After completing this module, students will be able to:

  • Explain the authentication infrastructure of SharePoint 2016
  • Configure claims providers and identity federation for SharePoint 2016
  • Configure server-to-server authentication for SharePoint 2016
 • Module 10: Securing a SharePoint 2016 deployment

  This module explains how to secure a SharePoint 2016 deployment at the platform level, and how to configure farm-level security settings for a SharePoint 2016 deployment.

  Lessons

  • Securing the platform
  • Configuring farm-level security

  Lab: Securing a SharePoint 2016 deployment

  • Configuring SharePoint Server communication security
  • Hardening a SharePoint server farm
  • Configuring blocked file types
  • Configuring Web Part security
  • Implementing security auditing

  After completing this module, students will be able to:

  • Secure a SharePoint 2016 deployment at the platform level
  • Configure farm-level security settings for a SharePoint 2016 deployment
 • Module 11: Managing taxonomy

  This module explains how to create and manage content types and content-type propagation. Additionally, it explains how to implement managed metadata in SharePoint web applications and site collections. It also explains how to configure the managed metadata service application in SharePoint 2016.

  Lessons

  • Managing content types
  • Understanding managed metadata
  • Configuring the managed metadata service

  Lab: Configuring content-type propagation

  • Creating content types for propagation
  • Publishing content types across site collections

  Lab: Configuring and using the managed metadata service

  • Configuring the managed metadata service
  • Creating term sets and terms
  • Consuming term sets

  After completing this module, students will be able to:

  • Create and manage content types and content-type propagation
  • Explain how to implement managed metadata in SharePoint web applications and site collections
  • Configure the managed metadata service application in SharePoint 2016
 • Module 12: Configuring user profiles

  This module explains how to configure the User Profile service application, and how to manage user profiles and audiences.

  Lessons

  • Configuring the User Profile Service Application
  • Managing user profiles and audiences

  Lab: Configuring user profiles

  • Configuring the User Profile Service Application
  • Configuring directory import and synchronization

  Lab: Configuring My Sites and audiences

  • Configuring My Sites
  • Configuring audiences

  After completing this module, students will be able to:

  • Configure the User Profile service application
  • Manage user profiles and audiences
 • Module 13: Configuring Enterprise Search

  This module describes the Search Service Application and explains how to configure the Search service in SharePoint 2016. It also explains how to manage the search experience in SharePoint 2016.

  Lessons

  • Understanding the Search Service Application architecture
  • Configuring Enterprise Search
  • Managing Enterprise Search

  Lab: Configuring Enterprise Search

  • Configuring the Search Service Application
  • Configuring a file share content source
  • Configuring a local SharePoint content source
  • Creating a search centre

  Lab: Optimising the search experience

  • Configuring a result source and a query rule
  • Customising the search experience
  • Creating and deploying a thesaurus
  • Configuring entity extractors and refiners
  • Managing query spelling correction

  After completing this module, students will be able to:

  • Describe the Search service architecture in SharePoint 2016
  • Configure the Search service in SharePoint 2016
  • Manage the search experience in SharePoint 2016
 • Module 14: Monitoring and maintaining a SharePoint 2016 environment

  This module explains how to implement a monitoring plan for SharePoint 2016, and how to optimise the performance of a SharePoint 2016 deployment. It also explains how to plan for and configure SharePoint caching. Further, it explains how to identify and resolve problems in a SharePoint 2016 environment.

  Lessons

  • Monitoring a SharePoint 2016 environment
  • Tuning and optimising a SharePoint 2016 environment
  • Planning and configuring caching
  • Troubleshooting a SharePoint 2016 environment

  Lab: Monitoring a SharePoint 2016 deployment

  • Configuring usage and health data collection
  • Configuring Sharepoint diagnostic logging
  • Configuring Health Analyser rules
  • Reviewing usage and health data

  Lab: Investigating page load times

  • Analysing network traffic
  • Analysing SharePoint page performance

  After completing this module, students will be able to:

  • Develop and implement a monitoring plan for a SharePoint 2016 environment
  • Tune and optimise a SharePoint 2016 server farm on an ongoing basis
  • Plan and configure caching to improve the performance of a SharePoint 2016 deployment
  • Troubleshoot errors and other issues in a SharePoint 2016 deployment

Teamträning

Planning and Administering SharePoint Training FAQs

 • Can I use SATVs to take this Planning and Administering SharePoint 2016 course?

  Yes! This course is eligible for Microsoft Software Assistance Training Voucher (SATV) redemption.

 • Which Microsoft exam does this Planning and Administering SharePoint course prepare me for?

  This course helps prepare you for the Microsoft 70-339 certification exam, Managing Microsoft SharePoint Server 2016.

 • Is this SharePoint planning and administering course part of a Microsoft certification path?

  Yes! This course fulfills an elective option for MCSE: Productivity.

 • Can I learn to plan & administer my SharePoint 2016 environment online?

  Yes! We know your busy work schedule may prevent you from getting to one of our classrooms which is why we offer convenient online training to meet your needs wherever you want. This course is available in class and live online.

Questions about which training is right for you?

call 08-506 668 00
100% Satisfaction Guaranteed

Your Training Comes with a 100% Satisfaction Guarantee!*

*Partner-delivered courses may have different terms that apply. Ask for details.

Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
New York / Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
New York / Online (AnyWare)
Hur föredrar du att bli kontaktad:

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français