Administering Microsoft Exchange Server 2016/2019 Training (20345-1)

Nivå: Intermediate
Snittbetyg: 4,4/5 4,40/5 Based on 10 Reviews

This official Microsoft 5 Administering Microsoft Exchange Server 2016/2019 (20345-1) course teaches IT professionals how to administer and support Exchange Server 2016/2019. Students will learn how to install Exchange Server 2016/2019, and how to configure and manage an Exchange Server environment. The course covers how to manage mail recipients and public folders, including how to perform bulk operations using Exchange Management Shell. Students also will learn how to manage client connectivity, message transport and hygiene, how to implement and manage highly available Exchange Server deployments, and how to implement back up and disaster recovery solutions.

Plus, this is one of two courses that will prep you for Microsoft Microsoft exam 70-345, an elective option for MCSE: Productivity.

Nyckelfunktioner:

Du kommer lära dig att:

 • Deploy Exchange Server.
 • Plan and configure storage for Exchange Server.
 • Create and manage various recipient objects in Exchange Server.
 • Perform recipient management and Exchange server management tasks by using Exchange Server cmdlets.
 • Deploy Client Access services in Exchange Server.
 • Manage high availability in Exchange Server.
 • Implement disaster recovery for Exchange Server.
 • Configure and manage message transport in Exchange Server.
 • Configure message security in Exchange Server.
 • Monitor and troubleshoot Exchange Server.
 • Configure Exchange Server role-based access control permissions and configure audit logging for both administrators and users.
 • Implement and manage integration with Exchange Online.

Välj den utbildningsform som passar dig bäst

FÖRETAGSINTERN UTBILDNING

Teamträning

 • Använd denna eller någon annan utbildning i ditt företag
 • Fullskalig programutveckling
 • Levereras när, var och hur du vill
 • Blandade utbildningsmodellerSkräddarsytt innehåll
 • Coaching av ett expertteam
View Details ›

Anpassa kurs och innehåll efter teamets behov

Kontakta oss

Utveckla dig och ditt team med anpassade eller öppna kurser alternativt e-learning

Learning Tree erbjuder kundanpassad utbildning hos er, öppna kurser i Stockholm, London eller Washington, möjlighet att delta via våra Anywhere centers (Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm eller Borlänge) eller olika former av e-learning med lärarstöd. Läs mer på www.learningtree.se/priser .

Teamträning

Administering Microsoft Exchange Server 2016/2019 Training Information

Administering Microsoft Exchange Server 2016/2019 Training Outline

 • Module 1: Deploying Microsoft Exchange Server 2016/2019

  This module describes the key features and enhancements in Exchange Server 2016/2019. The module also describes the deployment requirements and options for implementing Exchange Server 2016/2019.

  Lessons

  • Overview of Exchange Server 2016/2019
  • Requirements and deployment options for Exchange Server 2016/2019

  Lab: Deploying Microsoft Exchange Server 2016/2019

  • Evaluating requirements and prerequisites for an Exchange Server 2016/2019 installation
  • Deploying Exchange Server 2016/2019

  After completing this module, students will be able to:

  • Describe the features and functionality of Exchange Server 2016/2019
  • Describe the requirements and deployment options for Exchange Server 2016/2019
 • Module 2: Managing Microsoft Exchange Server 2016/2019 servers

  This module describes the built-in management tools that you can use to manage maintain and maintain Exchange Server 2016/2019. The module also explains the features and functionality of a Mailbox server role and procedures for configuring a Mailbox server.

  Lessons

  • Exchange Server 2016/2019 management
  • Overview of the Exchange 2016/2019 Mailbox server
  • Configuring Mailbox servers

  Lab: Configuring Mailbox servers

  • Creating and configuring mailbox databases

  After completing this module, students will be able to:

  • Describe Microsoft Exchange Server 2016/2019 management
  • Describe the Exchange Server 2016/2019 Mailbox server role
  • Configure mailbox servers
 • Module 3: Managing recipient objects

  This module describes the types of recipient objects in Exchange Server 2016/2019, and explains how to manage these objects. The module also describes how to manage address lists and policies on the Mailbox server role.

  Lessons

  • Exchange Server 2016/2019 recipients
  • Managing Exchange Server recipients
  • Configuring address lists and policies

  Lab: Managing Exchange Server recipients and public folders

  • Managing recipients
  • Managing public folder mailboxes

  Lab: Managing Exchange Server email address lists and policies

  • Managing email-address policies
  • Managing address lists and address book policies

  After completing this module, students will be able to:

  • Describe the different Microsoft Exchange Server 2016/2019 recipients
  • Manage Exchange Server 2016/2019 recipients
  • Configure address lists and policies
 • Module 4: Managing Microsoft Exchange Server 2016/2019 and recipient objects by using Exchange Management Shell

  This module provides an overview of the Exchange Management Shell, and describes how to use it to manage Exchange Server 2016/2019 configuration and recipient objects.

  Lessons

  • Overview of the Exchange Management Shell
  • Managing Exchange Server 2016/2019 by using Exchange Management Shell
  • Managing Exchange Server 2016/2019 by using Exchange Management Shell scripts

  Lab: Managing Exchange Server and recipient objects by using Exchange Management Shell

  • Using Exchange Management Shell to manage recipients
  • Using Exchange Management Shell to manage Exchange Server

  After completing this module, students will be able to:

  • Explain the Exchange Management Shell cmdlets that you can use to configure and manage Microsoft Exchange Server 2016/2019
  • Manage Exchange Server and recipient objects by using the Exchange Management Shell
  • Manage Exchange Server and recipient objects by using the Exchange Management Shell scripts
 • Module 5: Implementing client connectivity

  This module describes how to configure and manage Client Access Services in Exchange Server 2016/2019. The module also explains the options for configuring client connectivity, Microsoft Outlook on the web, and mobile messaging.

  Lessons

  • Configuring client access services in Exchange Server 2016/2019
  • Managing client services
  • Client connectivity and publishing of Exchange Server 2016/2019 services
  • Configuring Outlook on the web
  • Configuring mobile messaging on Exchange Server 2016/2019

  Lab: Deploying and configuring client access services on Exchange Server 2016/2019

  • Configuring certificates for client access
  • Configuring client access options
  • Configuring custom MailTips

  Lab: Deploying and configuring client access services on Exchange Server

  • Configuring Exchange Server 2016/2019 for Outlook
  • Configuring Outlook on the web
  • Configuring Microsoft Exchange ActiveSync

  After completing this module, students will be able to:

  • Configure client access services in Microsoft Exchange Server 2016/2019
  • Manage client services
  • Describe client connectivity and publishing of Exchange Server 2016/2019 services
  • Configure Microsoft Outlook on the web
  • Configure mobile messaging on Exchange Server 2016/2019
 • Module 6: Module 6: Managing high availability in Exchange Server 2016/2019

  This module describes the high availability options built into Exchange Server 2016/2019. The module also explains how to configure high availability for Mailbox databases and Client Access services.

  Lessons

  • High availability on Exchange Server 2016/2019
  • Configuring highly available mailbox databases
  • Configuring high availability of Client Access services.

  Lab: Implementing DAGs

  • Creating and configuring a database availability group

  Lab: Implementing and testing high availability

  • Deploying a high availability solution for client access services
  • Testing the high availability configuration

  After completing this module, students will be able to:

  • Describe the high availability options in Exchange Server 2016/2019
  • Configure highly available mailbox databases
  • Configure highly available client access services
 • Module 7: Implementing disaster recovery for Microsoft Exchange Server 2016/2019

  This module describes the backup and recovery options in Exchange Server 2016/2019 and explains the factors you must consider when you use these options.

  Lessons

  • Implementing Exchange Server 2016/2019 backup
  • Implementing Exchange Server 2016/2019 recovery

  Lab: Backing up Exchange Server 2016/2019

  • Backing up Exchange Server 2016/2019

  Lab: Implementing disaster recovery for Exchange Server 2016/2019

  • Restoring Exchange Server 2016/2019 data
  • Restore an Exchange Server DAG member (optional)

  After completing this module, students will be able to:

  • Explain how to implement Microsoft Exchange Server 2016/2019 backup
  • Explain how to implement Exchange Server 2016/2019 recovery
 • Module 8: Configuring and managing message transport

  This module provides an overview of message transport, and describes how to configure message transport. The module also describes how to configure transport rules and DLP policies to manage message transport.

  Lessons

  • Overview of message transport
  • Configuring message transport
  • Managing transport rules

  Lab: Configuring message transport

  • Configuring message transport
  • Troubleshooting message delivery
  • Configuring a disclaimer transport rule
  • Configuring a DLP policy for financial data

  After completing this module, students will be able to:

  • Describe message transport
  • Configure message transport
  • Manage transport rules
 • Module 9: Configuring antivirus, antispam, and malware protection

  This module describes the key features and functionality of an Edge Transport server role in Exchange Server 2019. The module also explains how to configure message security by implementing an antivirus and antispam solution.

  Lessons

  • Deploying and managing an Edge Transport server for message security
  • Implementing an antivirus solution for Exchange Server 2016/2019
  • Implementing an antispam solution for Exchange Server 2016/2019

  Lab: Configuring message security

  • Configuring and testing EdgeSync
  • Configuring antivirus, antispam, and malware protection features on Exchange Server 2016/2019

  After completing this module, students will be able to:

  • Deploy and manage an Edge Transport server role for message security
  • Implement an antivirus solution for Microsoft Exchange Server 2016/2019
  • Implement an antispam solution for Exchange Server 2016/2019
 • Module 10: Implementing and managing Microsoft Exchange Online deployments

  This module describes the key features of Exchange Online and Office 365. The module also describes how to manage and migrate to Exchange Online.

  Lessons

  • Overview of Exchange Online and Office 365
  • Managing Exchange Online
  • Implementing the migration to Exchange Online

  Lab: Managing Exchange Online

  • Managing Exchange Online

  After completing this module, students will be able to:

  • Provide an overview of Exchange Online and Office 365
  • Manage Exchange Online
  • Implement a migration to Exchange Online
 • Module 11: Monitoring and troubleshooting Microsoft Exchange Server 2016/2019

  This module describes how to monitor and troubleshoot Exchange Server 2016/2019. The module explains how to collect and analyse performance data for various Exchange Server recipients and objects. The module also describes how to troubleshoot database issues, connectivity issues, and performance issues.

  Lessons

  • Monitoring Exchange Server 2016/2019
  • Troubleshooting Exchange Server 2016/2019

  Lab: Monitoring and troubleshooting Exchange Server 2016/2019

  • Monitoring Exchange Server
  • Troubleshooting database availability
  • Troubleshooting client access services

  After completing this module, students will be able to:

  • Monitor Exchange Server 2016/2019
  • Troubleshoot Exchange Server 2016/2019
 • Module 12: Securing and maintaining Exchange Server 2016/2019

  This module describes how to maintain and update an Exchange Server organisation. The module explains how to plan and configure administrative security and administrative auditing in Exchange Server 2016/2019.

  Lessons

  • Securing Exchange Server with role-based access control (RBAC)
  • Configuring audit logging on Exchange Server 2016/2019
  • Maintaining Exchange Server 2016/2019

  Lab: Securing and maintaining Exchange Server 2016/2019

  • Configuring Exchange Server permissions
  • Configuring audit logging
  • Maintaining updates on Exchange Server 2016/2019.

  After completing this module, students will be able to:

  • Configure RBAC on Microsoft Exchange Server 2016/2019
  • Configure options related to user and administrator audit logging
  • Maintain and update Exchange Server 2016/2019

Administering Exchange Server 2016/2019 Training FAQs

 • Can I bring this Microsoft Exchange Server 2016/2019 course to my facility to train my whole team?

  Yes! This course is available for private team training only.

 • Can I use SATVs to take this Administering Exchange Server 2016/2019 course?

  Yes, you can use your Microsoft Training Vouchers to take this course.

 • Which Microsoft exam does this Administering Exchange Server 2016/2019 course prepare me for?

  This course helps you prepare for Microsoft 70-345 certification exam, Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016.

Questions about which training is right for you?

call 08-506 668 00

Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

100% Satisfaction Guaranteed

Your Training Comes with a 100% Satisfaction Guarantee!*

*Partner-delivered courses may have different terms that apply. Ask for details.

Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français