Hur föredrar du att bli kontaktad:

Introduction to R for Data Analytics

KURSNIVå

Foundation

Kursnummer

5045

Längd

1 dag
Fråga företagsanpassad utbildning

PDF Lägg till på önskelista

This course provides basic knowledge of the fundamentals of R with a focus on data analytics. Attendees learn about importing, preparing and processing a variety of data formats into R with a view to carrying out modelling techniques such as Regression, Clustering and Classification.

Du får lära dig att

  • Import a variety of data formats into R
  • Clean and pre-process data in preparation for analysis
  • Pre-process unstructured data for text-mining
  • Apply regression, clustering, and classification in R

Övningsuppgifter

  • Importing data from csv files, NoSQL MongoDB data stores into R
  • Handling missing values and re-scaling data in preparation for analysis
  • Using tm package to create a Term-Document Matrix for text-mining
  • Examining most useful data visualisation techniques in ggplot, and more ...

Företagsanpassad kurs för ditt team

Öka teamets effektivitet och höj produktiviteten hos team-medlemmarna med denna kurs. Du väljer plats och kan självklart välja att köra den i klassrum eller live, online, eller kombinera dessa.

Utbildningen kan anpassas efter era behov och situation så att den motsvarar exakt vad ni behöver för att ni skall utvecklas och ännu bättre stödja verksamhetens mål.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Deltagare Förmåner

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

Computing Sandbox Efter Kursen
Efter kursen får du access till en virtuell dator som innehåller den programvaran som används under utbildningen. Här kan du göra om övningsuppgifter, skriva/testa kod och labba i en felsäker miljö.

Prev
Next

- ,

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français