Hur föredrar du att bli kontaktad:

Oracle PL/SQL-programmering

KURSNIVå

Intermediate

Kursnummer

493

Längd

5 dagar

PDF Lägg till på önskelista

Öka produktivitet, prestanda, skalbarhet, portabilitet och säkerhet i er Oracle-databas genom den här omfattande kursen i PL/SQL-programmering. Under utbildningen lär du dig att skriva PL/SQL-program, bygga lagrade procedurer, designa och köra modulära applikationer och att öka effektiviteten i överföring av data. Allt detta är mycket viktiga färdigheter för Oracle-utvecklare.

Du får lära dig att

 • Utveckla PL/SQL-program för att få åtkomst till Oracle-databaser
 • Skapa lagrade funktioner för återanvändning/lätt kodunderhåll
 • Designa moduluppbyggda applikationer med hjälp av paket
 • Hämta data med front-end-applikationer
 • Anropa intern dynamisk SQL för att utveckla abstrakt högnivåkod
 • Förbättra prestandan med kollektioner och bulkdrift

Viktig information om kursen

Förkunskapskrav:

 • Kunskap i nivå med det som lärs ut på:
  • Kurs 2226, Oracle Database 12c: introduktion, eller
  • Kurs 925, SQL-programmering: omfattande introduktion

Programvara:

 • På den här kursen används just nu Oracle 12c
 • Kursinnehåll

  • Introduktion och översikt

  Grunderna i PL/SQL

  • Deklarera variabler
  • Skapa flödesstyrning

  PL/SQL-funktioner i Oracle 11g och 12c

  • PL/Scope i Oracle 11g
  • Skicka tillbaka implicita cursor-resultat från lagrade procedurer i Oracle 12c
  • Deklarera lokala funktioner inom SELECT-uttryck i Oracle 12c
  • Teknik för datamodifiering

  Underhålla data med DML-satser

  • Använda klausulen RETURNING INTO
  • Lösa problemet med hämtning från flera håll

  Hämta data med hjälp av cursors

  • Implikationer av explicita och implicita markörer
  • Förenkla cursor-bearbetning med FOR-slingor
  • Inbäddade cursor-uttryck i SELECT-satser

  Markörvariabler

  • Starka kontra svaga markörvariabler
  • Överföra markörvariabler till andra program
  • Definiera REF CURSORS i paket
  • Utveckla välstrukturerad och felfri kod

  Felhantering med hjälp av EXCEPTIONs

  • Spridning och räckvidd
  • "Förnyade försök" med problematiska transaktioner under användning av EXCEPTION

  Avlusa PL/SQL-block

  • Förenkla testning och avlusning med villkorad sammanställning
  • Tolka meddelanden från kompilatorn
  • Tillämpa strukturerade testningstekniker
  • Uppnå maximal återanvändbarhet

  Skriva lagrade procedurer och funktioner

  • Anropa logik i servern
  • Överföra indata- och utdataparametrar
  • Utföra en självständig transaktion

  Koda funktioner skrivna av användaren

  • Anropa PL/SQL-funktioner från SQL
  • Bygga tabellvärderade funktioner

  Utveckla säkra triggerfunktioner

  • Utnyttja :OLD och :NEW bindevariabler i triggerfunktioner på radnivå
  • Undvika opålitliga triggerkonstruktioner
  • Använda schema- och databastrigger
  • Utnyttja komplexa datatyper

  Samlingstyper

  • PL/SQL-tabeller, nästlade tabeller och VARRAYs
  • Stegning genom täta och icke följdriktiga samlingar

  Bulkbindning för högre prestanda

  • Flytta data till och från PL/SQL-block
  • BULK COLLECT INTO
  • FORALL
  • BULK cursor-attribut
  • Hantering av BULK EXCEPTION
  • Anropa native dynamic SQL

  Finess-hantera kompilatorn

  • Satsen EXECUTE IMMEDIATE
  • Satsen RETURNING INTO

  Typer av dynamisk SQL

  • Skapa SQL-satser vid körning
  • Självgenererande standardkod
  • Tips och tekniker för paketering
  • Paketstruktur: SPEC och BODY
  • Undvika problem med beroenden
  • Överbelasta för polymorfiska effekter
  • Bedöma applikationsramarna
  • Paket utan kropp för alla applikationsdefinitioner
  • Deklarera och använda beständiga globala variabler
  Visa detaljerat kursinnehåll
  Visa mindre

  Alternativa sätt att delta på denna Lärarledda Kurs

  Delta på denna lärarledda kurs i klassrummet eller online via AnyWare.

  Smidig bokning: Du behöver inte betala kursen när du bokar, utan först 7 dagar efter kursstart.

  I klassrum

  Live, Online

  Anpassad utbildning

  I klassrum — ELLER — Live, Online

  Pris — Ordinarie : 30950 SEK  

  14 - 18 okt ( 5 dagar)
  9:00 - 4:30 CEST
  Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

  Kurser i Storbritannien, när du deltar online via AnyWare går kursen 10:00-17:30 CET (svensk tid)

  29 jul - 2 aug ( 5 dagar)
  9:00 - 4:30 BST
  London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

  16 - 20 dec ( 5 dagar)
  9:00 - 4:30 GMT
  London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

  23 - 27 mar ( 5 dagar)
  9:00 - 4:30 GMT
  London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

  Kurser i USA/Kanada, när du deltar online via AnyWare går kursen 15:00-22:30 CET (svensk tid)

  19 - 23 aug ( 5 dagar)
  9:00 - 4:30 EDT
  Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

  16 - 20 sep ( 5 dagar)
  9:00 - 4:30 EDT
  Alexandria, VA / Online (AnyWare) Alexandria, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

  13 - 17 jan ( 5 dagar)
  9:00 - 4:30 EST
  Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

  10 - 14 feb ( 5 dagar)
  9:00 - 4:30 EST
  Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

  16 - 20 mar ( 5 dagar)
  9:00 - 4:30 EDT
  Alexandria, VA / Online (AnyWare) Alexandria, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

  Visa alla datum
  Visa färre datum

  Kurs med startgaranti

  När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

  Anpassad utbildning

  Är ni ett team på 4 eller fler som behöver samma kurs? Ett alternativ är att genomföra den på plats hos er, utifrån era behov.

  For details, call 08-506 668 00 or Click here »

  This event has been added to your cart.

  Pris

  Ordinarie

  I Klassrum eller
  Online

  Ordinarie

  30950 SEK

  Anpassad utbildning

  Kontakta oss »

  Kurspris inkluderar:

  COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
  När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

  LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
  Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

  Prev
  Next

  Kurstider

  Kurstid:
  09:00-16:30

  Tid för frivilligt kunskapstest sista kursdagen:
  15:30-16:30

  Övrigt:
  Efter varje kursdag finns det tid för samtal med instruktören gällande frågor som är extra intressanta för just dig.

  - ,

  Prev
  Next

  Please Choose a Language

  Canada - English

  Canada - Français