Hur föredrar du att bli kontaktad:

Python Fundamentals

KURSNIVå

Foundation

Kursnummer

4891

Längd

1 dag
Fråga företagsanpassad utbildning

PDF Lägg till på önskelista

About This Course: The Python language is known for its simplicity and adaptability. This course provides an introduction to the Python programming language and focuses on the foundational development skills of data structuring, flow control and object orientation.

You Will Learn How To

  • Employ data structures: lists and dictionaries
  • Conditionally branch and loop with control statements: if and for
  • Create and call functions
  • Import library modules
  • Encapsulate data and operations within classes

Hands-On Experience:

  • Executing python statements interactively and from files
  • Creating custom data types with embedded attributes and operations
  • Formatting text strings and make floating point calculations
  • Adhering to Python best practices and coding styles

Företagsanpassad kurs för ditt team

Öka teamets effektivitet och höj produktiviteten hos team-medlemmarna med denna kurs. Du väljer plats och kan självklart välja att köra den i klassrum eller live, online, eller kombinera dessa.

Utbildningen kan anpassas efter era behov och situation så att den motsvarar exakt vad ni behöver för att ni skall utvecklas och ännu bättre stödja verksamhetens mål.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Deltagare Förmåner

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

Computing Sandbox Efter Kursen
Efter kursen får du access till en virtuell dator som innehåller den programvaran som används under utbildningen. Här kan du göra om övningsuppgifter, skriva/testa kod och labba i en felsäker miljö.

Prev
Next

- ,

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français