Hur föredrar du att bli kontaktad:

Lean-Agile: Combining Kanban & Scrum

KURSNIVå

Intermediate

Kursnummer

4870

Längd

1 dag
Fråga företagsanpassad utbildning

PDF Lägg till på önskelista

Often misunderstood as competing Agile approaches, Scrum and Kanban are the two most adopted Agile frameworks, and are frequently used in combination (Scrumban). With this training course, you will synergistically use techniques taken from the Scrum and Kanban frameworks to visualize workflows, scale Agile processes, and maximize the value delivered by your projects.

Du får lära dig att

  • Compare, contrast, and integrate Kanban and Scrum frameworks
  • Leverage Scrum to systematically surface issues, problems, and dysfunctions in your product development process
  • Create pull systems to smooth workflows

Övningsuppgifter

  • Creating and using a Kanban Board to visualise product progress
  • Applying Work-In-Progress (WIP) limits
  • Developing techniques for estimating and sizing features
  • Visualising a creation of value with value stream mapping, and more ...

Företagsanpassad kurs för ditt team

Öka teamets effektivitet och höj produktiviteten hos team-medlemmarna med denna kurs. Du väljer plats och kan självklart välja att köra den i klassrum eller live, online, eller kombinera dessa.

Utbildningen kan anpassas efter era behov och situation så att den motsvarar exakt vad ni behöver för att ni skall utvecklas och ännu bättre stödja verksamhetens mål.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Deltagare Förmåner

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

Prev
Next

- ,

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français