Hur föredrar du att bli kontaktad:

Designing Web Application User Interfaces with Bootstrap

KURSNIVå

Intermediate

Kursnummer

4731

Längd

1 dag
Fråga företagsanpassad utbildning

PDF Lägg till på önskelista

Bootstrap is a modern front-end CSS and JavaScript framework that makes it easy for you to build responsive web-based content for desktop and mobile browsers. In this training course, you gain the knowledge to harness Bootstrap's grid layout, form styling, and interactive components, as well as enhance your existing CSS and HTML knowledge to create an attractive User Interface (UI).

Du får lära dig att

 • Create mobile-ready web interfaces with Bootstrap
 • Harness the grid for responsive layouts
 • Design compelling forms
 • Employ custom Bootstrap components

Viktig information om kursen

 • Recommended Experience

  • A working knowledge of HTML, CSS and JavaScript
  • You should know how to:
   • Author HTML documents in a text editor
   • Write CSS styles employing element, class, and id selectors
   • Code simple JavaScript functions and event handlers

Övningsuppgifter

 • Applying container, row and col-* grid CSS classes
 • Styling links, buttons and form controls
 • Harnessing alert, progress bar and date picker components
 • Integrating Bootstrap with jQuery or AngularJS applications
 • Building a custom Bootstrap distribution from LESS source files

Företagsanpassad kurs för ditt team

Öka teamets effektivitet och höj produktiviteten hos team-medlemmarna med denna kurs. Du väljer plats och kan självklart välja att köra den i klassrum eller live, online, eller kombinera dessa.

Utbildningen kan anpassas efter era behov och situation så att den motsvarar exakt vad ni behöver för att ni skall utvecklas och ännu bättre stödja verksamhetens mål.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Deltagare Förmåner

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

Computing Sandbox Efter Kursen
Efter kursen får du access till en virtuell dator som innehåller den programvaran som används under utbildningen. Här kan du göra om övningsuppgifter, skriva/testa kod och labba i en felsäker miljö.

Prev
Next

- ,

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français