Hur föredrar du att bli kontaktad:

Introduktion till system- och nätverkssäkerhet

KURSNIVå

Foundation

Kursnummer

468

Längd

4 dagar

PDF Lägg till på önskelista

In this Network security training course, you gain the knowledge and skills to analyze and assess network risks, select and deploy appropriate countermeasures, evaluate methods for strong authentication, search for possible vulnerabilities in operating systems, and reduce your organization’s exposure to dangers in enterprise-wide and virtual private networks.

Du får lära dig att

 • Analysera risken för säkerhetshot och skydda den egna organisationens system och information
 • Minska sårbarheten med brandväggar och datakryptering
 • Bedöma mekanismer för autentisering av användare och värd
 • Hantera den ökade säkerhetsrisk som Internet och intranät innebär

Viktig information om kursen

Rekommenderad erfarenhet:

 • Van användare av Microsoft Windows

Förberedelse för certifiering:

 • Den här kursen täcker flera delar av (ISC)2 CISSP certification exam
 • Om du är intresserad av CISSP-certifiering se kurs Course 2058, Certified Information Systems Security Professional (CISSP) Certification Exam Preparation
 • Den här kursen ger 23 'A-level' CPE credits vilka behövs för att bibehålla en CISSP-certifiering

Kursinnehåll

 • Bygga en säker organisation

Verkliga hot som påverkar cybersäkerheten

 • Hackare innanför och utanför
 • Tjuvlyssning
 • "Spoofing"
 • Snokande
 • Trojanska hästar
 • Virus
 • Avlyssning

En policy för cybersäkerhet: ditt grundskydd

 • Definiera dina mål för informationssäkerhet
 • Bedöma exponeringen
 • Kryptografi för nybörjare

Skydda data med symmetrisk kryptering

 • Välja algoritm: DES, AES, RC4 och övriga
 • Välja lämplig nyckellängd och fördelning av nycklar

Lösa nyckelfördelningsproblem med asymmetrisk kryptering

 • Generera nycklar
 • Kryptera med RSA
 • PGP och GnuPG
 • Bedöma Web of Trust och PKI

Säkerställa integritet med hash-funktioner

 • Kasta om med MD5 och SHA
 • Skydda data under överföring
 • Skapa en digital signatur
 • Kontrollera användarens och värdens identitet

Utvärdera traditionella, statiska lösenordsscheman

 • Skapa lösenord som förhindrar gissningsförsök
 • Skydda mot attacker via "social ingenjörskonst"
 • Kryptera lösenord för att hindra password sniffing

Utvärdera kraftfulla autentiseringsmetoder

 • Förhindra återinloggning med engångslösenord och symboliska lösenord
 • Använda biometrik som en del i multifaktorsautentisering

Autentisering av värdar

 • Kritiskt granska IP-adresser
 • "Adress-spoofing" och dess motåtgärder
 • Lösningar för trådlösa nätverk
 • Förhindra systemintrång

Upptäcka sårbarheter i systemet

 • Söka sårbara punkter i operativsystemet
 • Upptäcka problem med åtkomsträttigheter till filer
 • Begränsa åtkomsten med fysisk säkerhet

Kryptera konfidentiella filer

 • Kryptera med applikationsspecifika verktyg
 • Återskapa krypterad data

Härda operativsystemet

 • Låsa användarkonton
 • Säkra administratörsrättigheter
 • Skydda mot virus
 • Skydda mot nätverksintrång

Söka efter sårbarheter

 • Söka efter bluffservrar (s.k. "rogue servers")
 • Profilera system och tjänster

Minska attacker av typen Denial of Service (DoS)

 • Säkra DNS
 • Begränsa följderna av "common attacks"

Kontrollera nätverkstrafiken med brandväggar

 • Förebygga intrång med filter
 • Implementera en policy för cybersäkerhet
 • Implementera brandväggar

Skydda webbtjänster och webbapplikationer

 • Utvärdera input från användare
 • Hantera informationsläckor
 • Göra nätverket konfidentiellt

Hot från LAN

 • Snokande i nätverket
 • Minska hoten från anslutna värdar
 • Partitionera nätverket för att förhindra dataläckor
 • Identifiera sårbarheter i trådlös LAN

Konfidentiella anslutningar utåt

 • Göra nätverket konfidentiellt genom kryptering
 • Säkra kommunikationen med IPSec
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Alternativa sätt att delta på denna Lärarledda Kurs

Delta på denna lärarledda kurs i klassrummet eller online via AnyWare.

Smidig bokning: Du behöver inte betala kursen när du bokar, utan först 7 dagar efter kursstart.

I klassrum

Live, Online

Anpassad utbildning

I klassrum — ELLER — Live, Online

Pris — Ordinarie : 27950 SEK  

28 - 31 jan ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 CET
Stockholm Stockholm Boka Din Kursplats

12 - 15 maj ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 CEST
Stockholm Stockholm Boka Din Kursplats

22 - 25 sep ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 CEST
Stockholm Stockholm Boka Din Kursplats

Kurser i Storbritannien, när du deltar online via AnyWare går kursen 10:00-17:30 CET (svensk tid)

7 - 10 jan ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 GMT
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

18 - 21 feb ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 GMT
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

6 - 9 apr ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 BST
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

16 - 19 jun ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 BST
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

11 - 14 aug ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 BST
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

20 - 23 okt ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 BST
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurser i USA/Kanada, när du deltar online via AnyWare går kursen 15:00-22:30 CET (svensk tid)

17 - 20 dec ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EST
Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

18 - 21 feb ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EST
New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

31 mar - 3 apr ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Alexandria, VA / Online (AnyWare) Alexandria, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

14 - 17 apr ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Rockville, MD / Online (AnyWare) Rockville, MD / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

4 - 7 aug ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

25 - 28 aug ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Visa alla datum
Visa färre datum

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Anpassad utbildning

Är ni ett team på 4 eller fler som behöver samma kurs? Ett alternativ är att genomföra den på plats hos er, utifrån era behov.

For details, call 08-506 668 00 or Click here »

This event has been added to your cart.

Pris

Ordinarie

I Klassrum eller
Online

Ordinarie

27950 SEK

Anpassad utbildning

Kontakta oss »

Kurspris inkluderar:

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

Computing Sandbox Efter Kursen
Efter kursen får du access till en virtuell dator som innehåller den programvaran som används under utbildningen. Här kan du göra om övningsuppgifter, skriva/testa kod och labba i en felsäker miljö.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

Kurstider

Kurstid:
09:00-16:30

Tid för frivilligt kunskapstest sista kursdagen:
15:30-16:30

Övrigt:
Efter varje kursdag finns det tid för samtal med instruktören gällande frågor som är extra intressanta för just dig.

Nya meriter till ditt CV genom certifieringar

Många av Learning Trees kurser ger olika typer av utbildningspoäng eller förbereder för att skriva populära certifieringsprov.

This course is approved by CompTIA for continuing education units (CEUs). For additional information and to confirm which courses are eligible towards your CompTIA certification, click here.

”Det är inte alla IT-experter som har förmågan att lära ut till andra hur man gör. Alla Learning Tree-instruktörer jag träffat har dock både haft de rätta kunskaperna och förmågan att förmedla dem tydligt och effektivt. Eftersom de använder teknikerna i sitt eget jobb underlättar det ytterligare för dem att lära ut på rätt sätt.”

- M. Yake, Consultant
Commonwealth Solutions, Inc.

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français